Archeoskanzen v Trocnově je otevřen!

Tři roky stavebních prací, při kterých se mimo jiné vyrobilo 2 700 m² došků z žitné slámy, ručním opracováním prošlo 3000 tun kamene a na kulatinu zpracovali tesaři 600 kubíků dřeva. A výsledek - středověký archeoskanzen v Trocnově byl v pátek 8. září slavnostně představen veřejnosti. Náměstek hejtmana pro kulturu Pavel Hroch při slavnostním přestřižení pásky neskrýval dojetí. 

„Málokdy se politikům stává, že položí kámen a přestřihnou i pásku. Mně se to povedlo. Jsem velmi, velmi potěšen, že tady dnes stojíme u tohoto krásného díla, které Jihočeský kraj postavil, protože si myslíme, že bude magnetem pro všechny turisty, kteří zavítají do jižních Čech. Už dnes sem denně chodí i 300 návštěvníků a to jsme ještě oficiálně neotevřeli. Je to úžasné a já věřím, že se nám podaří společně tu návštěvnost minimálně ztrojnásobit,“ uvedl náměstek Hroch. 

Jak následně upozornil náměstek hejtmana pro oblast investic Tomáš Hajdušek, vynaložené náklady se kraji bohatě vyplatí. „My se vždy snažíme hospodařit s veřejnými penězi tak, jako by byly naše vlastní. Hlavním motivem je, aby po nás za ty čtyři roky něco smysluplného zůstalo. Takže i když náklady na stavbu nebyly malé, nestálo to zdaleka tolik, když uvážíme přidanou hodnotu, kterou tento projekt pro jižní Čechy představuje. Užitek z něj budeme mít všichni,“ zamyslel se náměstek Hajdušek a upřesnil, že celkové náklady projektu činily asi 66 000 000 Kč, z toho 16 000 000 Kč padlo na průzkumné práce, projektovou dokumentaci a vybavení  areálu. Vlastní stavební práce stály asi 50 000 000 Kč a dotace z Evropské unie byla 16 000 000 Kč. Z rozpočtu tak Jihočeský kraj uhradil 50 000 000 Kč. 

08.09.2023 Bc. David Hocke