Albrechtice nad Vltavou slavily Zlatou stuhou krajský titul Vesnice roku 2022

Zlatou stuhu a titul Vesnice roku Jihočeského kraje 2022 získaly Albrechtice nad Vltavou. Úspěch v obci na Písecku oslavili v pátek 19. srpna. A radost nikomu nekalila ani skutečnost, že na uvedený titul dosáhli Albrechtičtí až na pátý pokus.

Stříbrnou příčku pak obsadil Mačkov na Strakonicku a bronz si odnesly Cehnice ve stejném okrese. Do letošního 26. ročníku této soutěže se přihlásilo celkem 15 obcí. V letech 2020 a 2021 se vyhlašování Vesnice roku v celé České republice kvůli koronavirové pandemii nekonalo.

Desetičlenná hodnotící komise se usnesla, že si Albrechtice nad Vltavou první místo zasloužily zejména za realizaci zásadních investičních a infrastrukturních projektů v obci a místních částech, enviromentální výchovu mládeže a občanů ve spolupráci se základní školou, bohatý společenský a kulturní život. Dále za podporu 20 spolků, začlenění dětí a mládeže do života vesnice, rozvíjení a udržování venkovské pospolitosti, péči o historické venkovské a sakrální stavby, například o unikátní kapličkový hřbitov a dlouhodobou úspěšnou spolupráci a podporu místních podnikatelských subjektů nebo vytváření podmínek pro venkovskou turistiku.

Je to obrovský a jedinečný úspěch, který se s velkou pravděpodobností hned tak opakovat nebude. Nesmírně mě potěšilo, kolik přijelo hostů. Starostů, zástupců vedení kraje, ministerstev, poslanců a senátorů. Ještě více však zájem obyvatel obce a jejich místních částí. Do finále jdeme s hrdostí, ale bez přehnaných ambicí. Svou kůži samozřejmě nedáme zadarmo,“ uvedl starosta Albrechtic nad Vltavou Miroslav Ušatý.
 

22.08.2022 Bc. David Hocke