Text na řeč

Lužnice

Číslo
51
IČO
71204148

Lužnice                                                                                                                                                         

Spisová značka:  OLVV-správ. 4658/2004/lusk
Pořadové číslo:  51/DSOJH/2004
Název:   „LUŽNICE“
IČO:   712 04 148
Sídlo:   Dvory nad Lužnicí 63, 378 08 Dvory nad Lužnicí
Vznik:   13. 2. 2011
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

1. Obec Halámky
2. Obec Dvory nad Lužnicí

Předmět činnosti: 

společná realizace výstavby celkového odkanalizování, vč. domovních přípojek v obci Halámky, vybudování nové čistírny odpadních vod v obci Dvory nad Lužnicí a uvedení celkového odkanalizování obcí do provozu.

Orgány svazku: 

členská schůze
výbor svazku
předseda svazku obcí
místopředseda svazku obcí
kontrolní a revizní komise
 
Předseda svazku: 

Předseda jedná jménem svazku a zastupuje svazek navenek. Místopředseda svazku plní úkoly předsedy, pokud je předseda plnit nemůže. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda svazku.

Předseda:     

Jan Prokeš, bytem Halámky 95                         od 8. 11. 2018 dosud

Jan Herzog bytem Dvory nad Lužnicí 90             od 13. 11. 2014 do 8. 11. 2018

František Macho, bytem Dvory nad Lužnicí 135  od 13. 2. 2011 do 13. 11. 2014

Jan Herzog bytem Dvory nad Lužnicí 90             od 13. 2. 2004 do 13. 2. 2011

Místopředseda:  

Ing. Tomáš Trsek, Dvory nad Luž. 142            od 8. 11. 2018 dosud

Jaroslav Sazma, bytem Halámky                        od 13. 2. 2004 do 8. 11. 2018


Příloha - sbírka listin  

Stanovy ze dne 3. 2. 2004

Zakladatelská smlouva ze dne 3. 2. 2004