Text na řeč

Telefonní seznam abecedně

Seznam zaměstnanců

JménoTelefonE-mailZařazeníMapa
Abrman Milan Mgr. tel: 386720838 abrman@kraj-jihocesky.cz střední školy, krizové řízení, BOZP, analýzy a koncepce - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Achatzová Vladimíra tel: 386720963 achatzova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Ambrozková Edita Mgr. tel: 386720642 ambrozkova@kraj-jihocesky.cz náhradní rodinná péče - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Ambrožová Petra Mgr. tel: 602113902 ambrozova2@kraj-jihocesky.cz územní plánování - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů
Anděl Jiří Bc. tel: 386720933 andel@kraj-jihocesky.cz soutěže, koordinace práce s talenty - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Anderlová Lucie Mgr. tel: 386720619 anderloval@kraj-jihocesky.cz registrace a metodika soc.služeb - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálních služeb
Anderlová Růžena Ing. tel: 386720218 anderlova@kraj-jihocesky.cz bez zařazení - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Balounová Daniela Mgr. tel: 386720829 balounova@kraj-jihocesky.cz rejstřík škol, DVPP,soukromé školy - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Balounová Martina Ing. tel: 386720119 balounova2@kraj-jihocesky.cz finanční RIS 3 koordinátor a marketingový manažer - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení realizace systémových projektů
Bartošová Eva JUDr. tel: 386720431 bartosovae@kraj-jihocesky.cz pověřenec pro ochranu osobních údajů, právník - Krajský úřad - Odbor kancelář ředitele - Úsek vedoucího odboru
Basík Jan Ing. tel: 386720214 basik@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb
Bednář Lubomír Ing. tel: 386720950 bednar@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Bednářová Štěpánka Ing. tel: 386720428 bednarova2@kraj-jihocesky.cz investiční a stavební činnost - Krajský úřad - Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb
Bednářová Yveta tel: 386720202 bednarova@kraj-jihocesky.cz agenda kontroly veřej. zakázek a administrativy - Krajský úřad - Oddělení zadávání veřejných zakázek
Beneda Petr tel: 386720506 beneda@kraj-jihocesky.cz správce sítě - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení správy sítě
Benedová Petra Bc., DiS. tel: 386720373 benedova@kraj-jihocesky.cz agenda RK, ZK - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení organizační
Benešová Zdeňka tel: 386720533 benesova@kraj-jihocesky.cz dopravní úřad Č. Budějovice, Třeboň - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silniční dopravy
Beníšková Ludmila Ing. tel: 386720130 beniskova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Beránek František Ing. tel: 386720500 beranek@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení správy aplikací a GIS
Beritová Kateřina Ing. tel: 386720118 beritova@kraj-jihocesky.cz kontrolor - Krajský úřad - Oddělení interního auditu a kontroly - Úsek kontrolní
Berková Dana Bc. tel: 386720957 berkova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Bílá Šárka Ing. tel: 386720239 bila@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Bílková Dáša tel: 386720630 bilkova@kraj-jihocesky.cz DPP - administrativní pracovník - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálních služeb
Billichová Lenka tel: 386720901 billichova@kraj-jihocesky.cz rozpočtář - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení ekonomiky školství
Bjačková Jana Ing. tel: 386720869 bjackova@kraj-jihocesky.cz státní správa lesů - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Bláha Pavel Mgr., Bc. tel: 386720644 blahap@kraj-jihocesky.cz psycholog NRP - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Bláhová Jana tel: 386720501 blahova@kraj-jihocesky.cz veřejné zakázky, ekonomika - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení analyticko-ekonomické a eGovernmentu
Bláhová Marie Ing. tel: 386720811 blahova2@kraj-jihocesky.cz ochrana přírody, náhrada škod, CITES - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Boček Martin tel: 386720579 bocek@kraj-jihocesky.cz řidič, administrativní práce - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Úsek vedoucího odboru
Bočkayová Jitka Ing. tel: 386720546 bockayova@kraj-jihocesky.cz ekonom - dozor obcí - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení strategií a územní samosprávy v dopravě
Bodláková Miroslava tel: 386720463 bodlakova@kraj-jihocesky.cz asistentka člena rady - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Úsek vedoucího odboru
Bošanská Dagmar tel: 386720171 bosanska@kraj-jihocesky.cz podatelna - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení spisové služby
Boukalová Andrea Ing. tel: 386720336 boukalova@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 5 - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Brabcová Jitka tel: 386720446 brabcova@kraj-jihocesky.cz mzdová účetní - Krajský úřad - Odbor kancelář ředitele - Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Brablecová Eva Mgr. tel: 386720835 brablecova@kraj-jihocesky.cz střední školy a VOŠ - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Brandová Pavla Ing. tel: 386720360 brandova@kraj-jihocesky.cz interní audit - Krajský úřad - Oddělení interního auditu a kontroly - Úsek interního auditu
Brousek Tomáš Bc., DiS. tel: 386720275 brousek@kraj-jihocesky.cz metodik usměrňování obcí ve výkaznictví - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení výkaznictví
Brousková Romana tel: 386720923 brouskova@kraj-jihocesky.cz odměňování, rozpočet, kontrola - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Brožková Hana Bc. tel: 386720548 brozkova@kraj-jihocesky.cz vnější vztahy a komunikace s médii - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Budík Tomáš tel: 386720234 budik@kraj-jihocesky.cz zaměstnanec pro rozpočet - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení rozpočtu a financování
Bulantová Lenka Ing. tel: 386720354 bulantova@kraj-jihocesky.cz metodik usměrňování obcí ve výkaznictví - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení výkaznictví
Burcevová Hana Bc., DiS. tel: 386720902 burcevova@kraj-jihocesky.cz DLZ, programy EU - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení evropských fondů a strategií
Bürger Jiří Ing. tel: 386720332 burger@kraj-jihocesky.cz stavební řád - dozor - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení stavebního řádu
Bürger Pavel Ing. tel: 386720338 burgerp@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných zakázek - Krajský úřad - Oddělení zadávání veřejných zakázek
Buštová Hana tel: 386720135 bustova@kraj-jihocesky.cz administrativa, ekonomika - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Úsek vedoucího odboru
Bůžek Stanislav Ing. tel: 386720251 buzek@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení rozpočtu a financování
Caháková Michaela Ing. tel: 386720831 cahakova@kraj-jihocesky.cz konkurzy, agenda RK, ZK, výbory, stížnosti, koncep.dokum., analýzy, EVVO - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Candrová Štěpánka Bc. tel: 386720601 candrova@kraj-jihocesky.cz organizační zaměstnanec - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Cejpková Denisa Mgr. tel: 386720114 cejpkova@kraj-jihocesky.cz správce GIS - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení správy aplikací a GIS
Cenková Veronika Ing. tel: 386720151 cenkova@kraj-jihocesky.cz projektový a finanční manažer projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference v Jihočeském kraji - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení realizace systémových projektů
Cibulka Jaromír tel: 386720850
fax: 38620645
cibulka@kraj-jihocesky.cz správa budovy - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Cichrová Šárka tel: 386720284 cichrova@kraj-jihocesky.cz správce daně - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení rozpočtu a financování
Císlerová Jaroslava Ing. tel: 386720553 cislerova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení analyticko-ekonomické a eGovernmentu
Cundová Kateřina Ing. tel: 386720405 cundova@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných zakázek - Krajský úřad - Oddělení zadávání veřejných zakázek
Čejková Mária Ing. tel: 386720138 cejkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - správ.činnost ČB - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silničního hospodářství
Čermáková Zuzana tel: 386720511 cermakova@kraj-jihocesky.cz správa a údržba silnic, majetek - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení strategií a územní samosprávy v dopravě
Černá Jana Ing. tel: 386720513 jcerna@kraj-jihocesky.cz kontrolor - Krajský úřad - Oddělení interního auditu a kontroly - Úsek kontrolní
Černá Jitka Ing. tel: 386720325 cernaj@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 3 - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Červák Patrik Mgr. tel: 386720888
fax: 386359069
cervak@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče
Červená Jana tel: 386720841 cervena@kraj-jihocesky.cz administrativní a organizační činnost - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Úsek vedoucího odboru
Čížek Hynek Ing., Ph.D. tel: 386720900 cizek@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení evropských fondů a strategií
Čížková Věra JUDr. tel: 386720605 cizkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní správy
Divišová Zuzana Ing. tel: 386720408 divisova@kraj-jihocesky.cz územní plánování - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení územního plánování
Divoká Iva Mgr. tel: 386720741 divoka@kraj-jihocesky.cz odborný konzultant plánování sociálních služeb III. - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Dobiášová Gabriela Mgr. tel: 386720751 dobiasova@kraj-jihocesky.cz náhradní rodinná péče - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Dohnalová Ilona tel: 386720921 dohnalova@kraj-jihocesky.cz rozpočet, kontrola, statistika - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Doktorová Petra Mgr. tel: 386720738 doktorova@kraj-jihocesky.cz ochrana přírody a krajiny, CITES - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Dominová Marcela Mgr. tel: 386720818 dominovam@kraj-jihocesky.cz základní vzdělávání - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Doubková Pavla Mgr. tel: 386720604 doubkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí
Douchová Blanka, DiS. tel: 386720384 douchova@kraj-jihocesky.cz administrace programů a projektů EÚS - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Drtilová Adéla Bc. tel: 386720750 drtilova@kraj-jihocesky.cz kontrolor - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní správy
Dupalová Šárka Ing. tel: 386720462 dupalova@kraj-jihocesky.cz asistentka člena rady - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Úsek vedoucího odboru
Duspivová Šárka Mgr. tel: 386720469 duspivova@kraj-jihocesky.cz organizační pracovník a rozpočtář - Krajský úřad - Odbor kancelář ředitele - Úsek vedoucího odboru
Dušková Lenka Mgr., Bc. tel: 386720937 duskova2@kraj-jihocesky.cz metodik sítě soc. služeb JčK a koordinátor evaluace IP V. - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Dušková Pryk Beata Mgr. tel: 386720775 duskova@kraj-jihocesky.cz projektový a finanční manažer IP V. - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Dvořák Adam Ing. tel: 386720305 dvoraka@kraj-jihocesky.cz přestupkové řízení v dopravě - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení správní
Dvořák Karel tel: 386720534 dvorak@kraj-jihocesky.cz řidič - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Dvořáková Dagmar tel: 386720249 dvorakova@kraj-jihocesky.cz účetní - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení účetnictví
Dvořáková Ludmila tel: 386720296 dvorakoval@kraj-jihocesky.cz spisová agenda - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení spisové služby
Felendová Eliška Mgr. tel: 386720754 felendova@kraj-jihocesky.cz sociálně právní ochrana dětí - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Fialová Dana Ing. tel: 386720307 fialova2@kraj-jihocesky.cz územní plánování - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení územního plánování
Fical Jakub tel: 386720534 fical@kraj-jihocesky.cz řidič - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Fidler Jiří Ing. Bc. tel: 386720127 fidler@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy
Filásová Petra, BBS tel: 386720351 filasova@kraj-jihocesky.cz metodik usměrňování obcí ve výkaznictví - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení výkaznictví
Fink Miroslav Ing. tel: 386720893 fink@kraj-jihocesky.cz výkon památková péče - rozhodování - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče - Oddělení památkové péče
Formánková Jiřina, DiS. tel: 386720451 formankova@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 8 - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Fošumová Romana tel: 386720918 fosumova@kraj-jihocesky.cz kontrola - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení ekonomiky školství
Francová Kateřina Ing. tel: 386720256 francova@kraj-jihocesky.cz zaměstnanec pro rozpočet - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení rozpočtu a financování
Fraňková Bohumila Ing. tel: 386720272 frankovab@kraj-jihocesky.cz hlavní metodik PaP - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení účetnictví
Frcal Tomáš tel: 386720403 frcal@kraj-jihocesky.cz technický pracovník - elektrikář - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Frdlíková Alena Bc. tel: 386720217 frdlikova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Frídová Jindřiška Ing. tel: 386720885 fridova@kraj-jihocesky.cz zřizované organizace - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče - Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Fučíková Lenka Mgr. tel: 386720827 fucikova@kraj-jihocesky.cz FRŠ, KŠH, statistika a výkaznictví - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Geschvandtnerová Jana tel: 386720192 geschvandtnerova@kraj-jihocesky.cz pokladna - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Glaser Lukáš JUDr. tel: 386720466 glaser@kraj-jihocesky.cz ředitel - Krajský úřad
Glaserová Šárka Bc. tel: 386720116 glaserova@kraj-jihocesky.cz vnější vztahy a zahraniční spolupráce - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Grillová Štěpánka tel: 386720722 grillova@kraj-jihocesky.cz organizační pracovník-společné správní, samosprávné a organizační agendy - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Úsek vedoucího odboru
Gryczová Marie Ing. tel: 386720904 gryczova@kraj-jihocesky.cz rozpočtář - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení ekonomiky školství
Gušlbauerová Monika tel: 386720261 guslbauerova@kraj-jihocesky.cz mzdová účetní - Krajský úřad - Odbor kancelář ředitele - Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Győrög Štefan Ing. tel: 386720746 gyorog@kraj-jihocesky.cz prevence závaž. havárií, integr.prevence - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení IPPC a EIA
Hajdušek Tomáš Ing. tel: 386720457 hajdusek@kraj-jihocesky.cz náměstek hejtmana - Krajský úřad - Samospráva
Hajíčková Jana Ing. tel: 386720409 hajickovaj@kraj-jihocesky.cz kontrola v rámci agendy Matice projektů - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Hájková Iveta tel: 386720121 hajkovai@kraj-jihocesky.cz reprocentrum, CZECH POINT - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení spisové služby
Hájková Zuzana Ing. tel: 386720913 hajkova@kraj-jihocesky.cz rozpočtář - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení ekonomiky školství
Hajnová Markéta Ing., MBA tel: 386720527 hajnova@kraj-jihocesky.cz projektový a finanční manažer aktivity č. 7 - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení realizace systémových projektů
Hakr Petr Ing. tel: 386720812 hakr@kraj-jihocesky.cz ochrana přírody a krajiny - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Hála Václav Ing. tel: 386720507 hala@kraj-jihocesky.cz správce sítě - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení správy sítě
Halabicová Helena Mgr. tel: 386720109 halabicova@kraj-jihocesky.cz krajský RIS 3 koordinátor - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení realizace systémových projektů
Hálová Alena Ing. tel: 386720388 halovaa@kraj-jihocesky.cz stavební řád - dozor - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení stavebního řádu
Hálová Lucia Mgr. tel: 386720381 halova2@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Hálová Stanislava tel: 386720247 halova@kraj-jihocesky.cz účetní - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení účetnictví
Hanzal Luděk Ing. tel: 386720726 hanzal@kraj-jihocesky.cz lesní hospodářství, dotace, kontrola - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Hanzalová Jana Bc. tel: 386720286 hanzalova@kraj-jihocesky.cz agenda regionálního rozvoje - ekonom - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Úsek vedoucího odboru
Hanzelyová Monika Mgr. tel: 386720814 hanzelyova@kraj-jihocesky.cz střednědobý plán sociálních služeb - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Hausel Jan Ing., DiS. tel: 386720107 hausel@kraj-jihocesky.cz investiční technik - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Hauser Radek Bc. tel: 386720194 hauser@kraj-jihocesky.cz manažer kybernetické bezpečnosti - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení správy sítě
Havelková Hana Ing. tel: 386720727 havelkovah@kraj-jihocesky.cz odborný zam.ús.integrované prevence - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení IPPC a EIA
Havlík Pavel Ing. tel: 386720375 havlik@kraj-jihocesky.cz správní činnost JH - dozor obcí - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silničního hospodářství
Havlíková Ivana Bc. tel: 386720520 havlikovai@kraj-jihocesky.cz dopravní obslužnost - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silniční dopravy
Herrmannová Zora Ing. tel: 386720504 herrmannova@kraj-jihocesky.cz správce program. vybavení - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení správy aplikací a GIS
Hlachová Korostenská Klára Mgr. tel: 386720318 hlachova@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 12 - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Hlaváčová Ivana JUDr. tel: 386720306 hlavacova@kraj-jihocesky.cz právník - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Úsek vedoucího odboru
Hocke David Bc. tel: 386720444 hocke@kraj-jihocesky.cz redaktor, novinář, webmaster - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Hodina Jaroslav Ing. tel: 386720208 hodina@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení stavebního řádu
Hochová Adéla Ing. tel: 386720242
fax: 386359084
hochova@kraj-jihocesky.cz organizační zaměstnanec - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Úsek vedoucího odboru
Holická Jana Ing. tel: 386720702 holicka@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení kontroly a financování
Holub Jaroslav tel: 386720960 holub@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Holub Jiří Ing. tel: 386720279
fax: 386350039
holubj@kraj-jihocesky.cz havarijní plánování - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení krizového řízení
Homolková Zuzana tel: 386720436 homolkova@kraj-jihocesky.cz evidence majetku - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení majetkové správy
Hornát Petr Ing. arch. tel: 386720423 hornat@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
Hořejší Jarmila Ing. tel: 386720718 horejsi@kraj-jihocesky.cz ochrana přírody a krajiny - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Houska Pavel Bc. tel: 386720365 houska@kraj-jihocesky.cz přestupkové řízení v dopravě - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení správní
Housková Marie tel: 386720951 houskovam@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Houšková Marie Ing. tel: 386720953 mhouskova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Hovorková Marcela Bc. tel: 386720543 hovorkova@kraj-jihocesky.cz správní činnost Písek - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silničního hospodářství
Hradecká Kateřina Mgr. tel: 386720823 hradecka@kraj-jihocesky.cz rozvojové programy, EU, zahr. vztahy - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Hrdinová Vladimíra Ing. tel: 386720158 hrdinova@kraj-jihocesky.cz vnější vztahy a zahraniční spolupráce, ERDV - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Hrodějová Jitka Ing. tel: 386720215 hrodejova@kraj-jihocesky.cz administrace programů a projektů EÚS - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Hroch Pavel tel: 386720460 hroch@kraj-jihocesky.cz náměstek hejtmana - Krajský úřad - Samospráva
Hronová Pavla Bc. tel: 386720115 hronova@kraj-jihocesky.cz ekonom-rozpočtář - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Hrstka Petr Ing. tel: 386720216 hrstka@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných zakázek - Krajský úřad - Oddělení zadávání veřejných zakázek
Hruška Vladimír Ing. tel: 386720219 hruska@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných zakázek - Krajský úřad - Oddělení zadávání veřejných zakázek
Hudák Filip Ing. tel: 386720395 hudak@kraj-jihocesky.cz referent pro účetnictví a rozpočet finan. projektů pro SF - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení rozpočtu a financování
Hulec Jakub tel: 386720334 hulec@kraj-jihocesky.cz územní plánování - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů
Hůlková Jana tel: 386720967 hulkova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Hypšová Petra Ing. Bc. tel: 386720757 hypsova@kraj-jihocesky.cz metodik finančních a věcných kontrol - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení kontroly a financování
Chalupová Eva, DiS. tel: 386720466 chalupova@kraj-jihocesky.cz personalista - Krajský úřad - Odbor kancelář ředitele - Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Chlumecká Lada Ing. tel: 386720952 chlumecka@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Chmel Josef Ing. tel: 386720337 chmel@kraj-jihocesky.cz stavební řád - dozor - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení stavebního řádu
Chrastina František Mgr. tel: 386720881 chrastina@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče - Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Chromá Markéta Ing. tel: 386720374 chroma@kraj-jihocesky.cz marketing a cestovní ruch - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Chumanová Jitka Ing. tel: 386720394 chumanova@kraj-jihocesky.cz daňový specialista a metodik DPH - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení účetnictví
Jančová Petra Ing. tel: 386720278 jancova@kraj-jihocesky.cz účetní - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení účetnictví
Janečková Pavla Bc. tel: 386720634 janeckova@kraj-jihocesky.cz manažer kvality a efektivity sociálních služeb, kontrolní pracovník IP V. - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Janků Alena tel: 386720882 janku@kraj-jihocesky.cz kultura, dozor nad výkonem SP a PP obcí - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče - Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Janků Jana tel: 386720260 janku2@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 14 - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Janoušková Eva Ing. tel: 386720740 janouskovae@kraj-jihocesky.cz integrovaná prevence - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení IPPC a EIA
Janoušková Václava tel: 386720120
fax: 386720660
janouskova@kraj-jihocesky.cz spisová agenda - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení spisové služby
Janů Alena Mgr. tel: 386720620 janu@kraj-jihocesky.cz registrace a metodika soc.služeb - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálních služeb
Jarkovská Lucie Mgr. tel: 386720633 jarkovska@kraj-jihocesky.cz projektový manažer Ip OP VVV - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení evropských fondů a strategií
Jarošová Alena, BBus tel: 386720450 jarosova2@kraj-jihocesky.cz kontrola a metodická činnost pro ObŽÚ - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Jarošová Denisa Ing. tel: 386720558 jarosova@kraj-jihocesky.cz projektový manažer IKAP III - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení realizace systémových projektů
Jelínek Luboš Ing. tel: 386720712 jelinek@kraj-jihocesky.cz odpad.hospodář., koordinace, plánování - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Jemelíková Kateřina Ing. tel: 386720804 jemelikova@kraj-jihocesky.cz implementace soustavy NATURA 2000, ochrana přírody - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Ježková Eva Ing. tel: 386720720 jezkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí manažer projektu LIFE - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Jílková Kateřina Ing. tel: 386720843 jilkova@kraj-jihocesky.cz odpadové hospodářství - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Jirková Marcela Ing. tel: 386720771 jirkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení IPPC a EIA
Jirsová Kamila Ing. tel: 386720538 jirsova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Jiříčková Kristýna Bc. tel: 386720227 jirickova2@kraj-jihocesky.cz rozpočet, spis.služba, organizační a administrativní činnost, střet zájmů - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Úsek vedoucího odboru
Jiříčková Milena Bc. tel: 386720917 jirickova@kraj-jihocesky.cz kontrola - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení ekonomiky školství
Jiříková Magdaléna tel: 386720467 jirikova@kraj-jihocesky.cz marketing a cestovní ruch - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Jozková Libuše Ing. tel: 386720803 jozkova@kraj-jihocesky.cz ekolog.výchova,vzdělávání, osvěta - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Jungová Eva tel: 386720355 jungova@kraj-jihocesky.cz administrativní a spisov.pracovník - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení stavebního řádu
Kadlec Karel tel: 386720645 kadlec@kraj-jihocesky.cz technický pracovník - údržbář - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Kalová Nikola Bc., DiS. tel: 386720926 kalova@kraj-jihocesky.cz odměňování, rozpočet, kontrola - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Kaňková Růžena tel: 386720962 kankova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Kantorová Alice Ing. tel: 386720308 akantorova@kraj-jihocesky.cz majet.dispozice, met.činnost - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení majetkové správy
Kavanová Helena Mgr. tel: 386720641 kavanova@kraj-jihocesky.cz DPP koordinátor kampaně na podporu pěstounství - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kimmerová Jaroslava Mgr. tel: 386720643 kimmerova@kraj-jihocesky.cz náhradní rodinná péče - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kindlová Alexandra Mgr. Ing. tel: 386720928 kindlova@kraj-jihocesky.cz právník odboru sociálních věcí - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Úsek vedoucího odboru
Klapušová Lenka tel: 386720930 klapusova@kraj-jihocesky.cz odměňování, rozpočet, kontrola - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Klečková Romana Ing. tel: 386720806 kleckova@kraj-jihocesky.cz ochrana přírody - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Kleinová Pešková Michaela Ing. tel: 386720906 kleinova@kraj-jihocesky.cz finanční/projektový manažer Ip OP VVV - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení evropských fondů a strategií
Klement Josef Ing. tel: 386720725 klement@kraj-jihocesky.cz rybářství a zemědělství - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Klestilová Monika tel: 386720192 klestilova@kraj-jihocesky.cz pokladna - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Klíma Lukáš Ing. tel: 386720713 klima2@kraj-jihocesky.cz odpadové hospodářství - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Klíma Pavel Mgr. tel: 386720481 klima@kraj-jihocesky.cz náměstek hejtmana - Krajský úřad - Samospráva
Klimeš Zdeněk Ing. tel: 386720744 klimes@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Klímová Blanka Bc. tel: 386720258 klimovab@kraj-jihocesky.cz zaměstnanec pro rozpočet - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení rozpočtu a financování
Kloudová Irena tel: 386720361 kloudova@kraj-jihocesky.cz účetní - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení účetnictví
Kohoutová Monika Mgr. tel: 386720232 kohoutova@kraj-jihocesky.cz právník v SP a PP kraje, dozor nad výkonem PP obcí - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Úsek vedoucího odboru
Kojanová Irena Ing. tel: 386720704 kojanova@kraj-jihocesky.cz ochrana ovzduší - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Kolář Martin Ing. tel: 386720929 kolar2@kraj-jihocesky.cz odměňování, rozpočet, kontrola - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Kollar Zdeněk tel: 386720150 kollar@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení spisové služby
Konopa Štěpán Mgr. tel: 386720144 konopa@kraj-jihocesky.cz stavební řád - právní agenda - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení stavebního řádu
Kopecký Tomáš Ing. tel: 386720509 kopecky@kraj-jihocesky.cz bez zařazení - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení analyticko-ekonomické a eGovernmentu
Kopsová Lenka Bc. tel: 386720623 kopsova@kraj-jihocesky.cz realizace a koordinace činnosti soc. práce a soc. služeb, metodik soc. kurátorů a soc. prevence - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálních služeb
Kordíková Eva tel: 386720186 kordikova@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 7 - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Körnerová Zuzana Ing. tel: 386720342 kornerova@kraj-jihocesky.cz územní plánování - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů
Kořínková Jitka Ing. tel: 386720611 korinkova@kraj-jihocesky.cz EIA - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení IPPC a EIA
Kosová Petra Ing. tel: kosova@kraj-jihocesky.cz NATURA 2000, ochrana přírody a krajiny - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Kostíková Jana Ing. tel: 386720159 kostikova@kraj-jihocesky.cz odborný pracovník pro kohezní politiku - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Košnář Antonín Ing., Ph.D. tel: 386720719 kosnar@kraj-jihocesky.cz státní správa lesů - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Koterzynová Kateřina Mgr. tel: 386720187 koterzynova@kraj-jihocesky.cz matriční agenda,vč.metod.usměrňování a dohledu nad matrič.úř., st.občanství - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Kotzinová Věra tel: 386720743 kotzinova@kraj-jihocesky.cz administrativa - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Úsek vedoucího odboru
Koubová Renáta Ing. tel: 386720880 koubova@kraj-jihocesky.cz organizační zaměstnanec - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče - Úsek vedoucího odboru
Koukolová Dagmar Ing. tel: 386720966 koukolova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Kovářová Veronika Ing. tel: 386720416 kovarova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Kozlová Lucie doc. Ing., Ph.D. tel: 386720464 kozlova@kraj-jihocesky.cz náměstkyně hejtmana - Krajský úřad - Samospráva
Krák Antonín Mgr. Bc. tel: 386720289 krak@kraj-jihocesky.cz náměstek hejtmana - Krajský úřad - Samospráva
Kratochvílová Eva Ing. tel: 386720742 kratochvilova2@kraj-jihocesky.cz administrativa, archivace - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Úsek vedoucího odboru
Kratochvílová Nicola Ing. tel: 386720364 kratochvilova@kraj-jihocesky.cz metodik účetnictví a rozpočtu pro financování projektů - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení rozpočtu a financování
Krčková Hana tel: 386720965 krckova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Krejčí Radka tel: 386720577 krejci@kraj-jihocesky.cz agenda rady kraje - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení organizační
Krejčová Eva tel: 386720515 krejcovae@kraj-jihocesky.cz správní řízení v silniční dopravě - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silniční dopravy
Krejčová Lenka Ing. tel: 386720609 krejcova@kraj-jihocesky.cz referent st. správy na úseku zdravotnictví - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní správy
Krenauer Zdeněk Bc. tel: 386720335 krenauer@kraj-jihocesky.cz přestupkové řízení v dopravě - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení správní
Kročák Ladislav Mgr. tel: 386720608 krocak@kraj-jihocesky.cz referent st. správy na úseku zdravotnictví - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní správy
Królová Veronika Mgr., Ph.D. tel: 386720970 krolovav@kraj-jihocesky.cz PR agenda, evropské projekty - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Křepelková Magda Ing., Ph.D. tel: 386720317 krepelkova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Křížová Kamila Bc. tel: 386720225
fax: 386350039
krizovak@kraj-jihocesky.cz organizační a administrativní pracovník - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Úsek vedoucího odboru
Křížová Liboslava tel: 386720765 krizova@kraj-jihocesky.cz poradenská a konzultační činnost - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní správy
Kuba Martin MUDr. tel: 386720490 hejtman@kraj-jihocesky.cz hejtman - Krajský úřad
Kubal Vítězslav Ing. tel: 386720494 kubal@kraj-jihocesky.cz správce program.vybavení - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení správy aplikací a GIS
Kubatová Jitka Ing. tel: 386720353 kubatova2@kraj-jihocesky.cz ekonom-rozpočtář - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Kubecová Jana Ing. tel: 386720767 kubecova@kraj-jihocesky.cz EIA - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení IPPC a EIA
Kubečková Synková Dagmar Ing., Ph.D. tel: 386720773 synkova@kraj-jihocesky.cz náhrada škod - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Kučera Miroslav Ing. tel: 386720968 kucera2@kraj-jihocesky.cz bezpilotní systémy, GIS, PR, NATURA 2000 - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Úsek vedoucího odboru
Kučera Radomír Ing. tel: 386720309 kucera@kraj-jihocesky.cz majetková správa - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení strategií a územní samosprávy v dopravě
Kučerová Kateřina Bc. tel: 386720607 kucerovak@kraj-jihocesky.cz referent st. správy na úseku zdravotnictví - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní správy
Kučerová Martina tel: 386720320 kucerova@kraj-jihocesky.cz majetkové dispozice - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení majetkové správy
Kulířová Jitka tel: 386720805 kulirova@kraj-jihocesky.cz ochrana ZPF, geologie - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Kundrátová Alena Mgr. tel: 386720414 kundratova@kraj-jihocesky.cz projektový manažer IKAP II - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení realizace systémových projektů
Kuthanová Ludmila Ing. tel: 386720745 kuthanova@kraj-jihocesky.cz zemědělství, dotace, kontrola - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Kuzba Vladimír Mgr. tel: 386720836 kuzba@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Kůzlová Iveta tel: 386720493
fax: 386354967
kuzlova@kraj-jihocesky.cz asistentka hejtmana - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Úsek vedoucího odboru
Kvardová Ivana tel: 386720915 kvardova@kraj-jihocesky.cz kontrola - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení ekonomiky školství
Kypta Ladislav tel: 386720826 kypta@kraj-jihocesky.cz statistika, výkaznictví, rejstřík škol - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Lachoutová Eva Bc. tel: 386720447 lachoutova@kraj-jihocesky.cz personalista - Krajský úřad - Odbor kancelář ředitele - Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Lamač Petr Ing. tel: 386720429 lamac@kraj-jihocesky.cz manažer projektových aktivit IKAP II a IKAP III - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení realizace systémových projektů
Lancíková Iveta tel: 386720390 lancikova@kraj-jihocesky.cz dopravní úřad Č.Krumlov, Strakonice, J. Hradec - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silniční dopravy
Langová Martina Mgr. Bc. Bc. tel: 386720830 langova@kraj-jihocesky.cz speciální školy a školská zařízení - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Lehečková Pavla Mgr. tel: 386720837 leheckova@kraj-jihocesky.cz právník - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Leitgebová Blanka Mgr. tel: 386720315 leitgebova@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 13 - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Lencová Radka tel: 386720911 lencova@kraj-jihocesky.cz rozpočtář - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení ekonomiky školství
Lerchová Zuzana Ing. tel: 386720212 lerchova@kraj-jihocesky.cz agenda regionálního rozvoje - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Úsek vedoucího odboru
Leštinová Jana tel: 386720321 lestinova@kraj-jihocesky.cz kontrola hospodaření s majetkem - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení majetkové správy
Lhotka Petr Mgr. tel: 386720802 lhotka@kraj-jihocesky.cz ochrana přírody a krajiny, právník - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Liklerová Lenka tel: 386720203 liklerova@kraj-jihocesky.cz ekonom - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Úsek vedoucího odboru
Liláková Jitka Ing. tel: 386720185 lilakova@kraj-jihocesky.cz projektový pracovník - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Lomský Radek Ing. tel: 386720920 lomsky@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Ludvík Michal Mgr. tel: 386720402 ludvik@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných zakázek - Krajský úřad - Oddělení zadávání veřejných zakázek
Luksch Štěpán Ing. tel: 386720358 luksch@kraj-jihocesky.cz územní plánování - radon - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení územního plánování
Lukschová Petra Ing. Bc. tel: 386720530 lukschova@kraj-jihocesky.cz referent pro pozemní komunikace - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silničního hospodářství
Luňáková Jitka tel: 386720958 lunakova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Macounová Magda Mgr. tel: 386720839 macounova@kraj-jihocesky.cz výkaznictví a rozpis rozpočtu - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Machartová Hana Ing. tel: 386720866 machartova@kraj-jihocesky.cz lesní hospodářství a zemědělství,dotace,pozemkové úpravy - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Machát Lukáš Ing. tel: 386720927 machat@kraj-jihocesky.cz proj. a fin. manažer plánování sociálních služeb III. - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Machová Jitka tel: 386720245 machova@kraj-jihocesky.cz metodik usměrňování obcí ve výkaznictví - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení výkaznictví
Machová Lenka Ing. tel: 386720322 machova3@kraj-jihocesky.cz personalista - Krajský úřad - Odbor kancelář ředitele - Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Máchová Šárka Ing. tel: 386720747 machovas@kraj-jihocesky.cz och.př.a kr.,NATURA 2000 - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Makočová Michaela Bc., DiS. tel: 386720840 makocova@kraj-jihocesky.cz nostrifikace, rejstřík škol, statistika - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Malíková Jana Bc. tel: 386720427 malikova@kraj-jihocesky.cz majetkové dispozice - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení majetkové správy
Malovcová Lenka JUDr. tel: 386720228 malovcova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení správní
Malý František JUDr. tel: 386720168 maly@kraj-jihocesky.cz právník v SP a PP kraje, dozor nad výkonem PP obcí - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Úsek vedoucího odboru
Maňhalová Michaela Ing. tel: 386720366 manhalova@kraj-jihocesky.cz finanční manažer IKAP II - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení realizace systémových projektů
Marischková Lucie Ing. tel: 386720783 marischkova@kraj-jihocesky.cz finanční referent - rozpočtář - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení kontroly a financování
Marková Věra Ing. tel: 386720235 markova@kraj-jihocesky.cz agenda přestupková, volební a hazardních her - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení správní
Marková Vladimíra Ing. tel: 386720382 markova2@kraj-jihocesky.cz odborný pracovník pro kohezní politiku - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Martínek Jan Mgr. tel: 386720561 martinek@kraj-jihocesky.cz asistent člena rady - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Úsek vedoucího odboru
Martínková Petra Ing. tel: 386720821 martinkova@kraj-jihocesky.cz školní stravování - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Maříková Martina Ing. tel: 386720552 marikova@kraj-jihocesky.cz územní plánování - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů
Masojídková Hana Ing. tel: 386720959 masojidkova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Maťhová Marcela Bc. tel: 386720924 mathova@kraj-jihocesky.cz ekonomika zdravotnických zařízení - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní péče
Matulová Pavlína JUDr. tel: 386720424 matulova@kraj-jihocesky.cz právník - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Úsek vedoucího odboru
Maurerová Jitka Bc. tel: 386720955 maurerova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Medvedz Vladimír tel: 386720264
fax: 386350039
medvedz@kraj-jihocesky.cz obrana, obranné plánování - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení krizového řízení
Michálková Irena Ing. tel: 386720528 michalkova@kraj-jihocesky.cz státní odborný dozor - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silniční dopravy
Mikeš Karel Bc., MBA tel: 386720871 mikes@kraj-jihocesky.cz administrace kulturních portálů Porta Culturae, Kulturní most,Jihočeské sbírky,Žijeme v památkách - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče - Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Milaberská Silvie Ing. tel: 386720379 milaberska@kraj-jihocesky.cz územní plánování - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení územního plánování
Miškeiová Anna tel: 386720122 miskeiova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Míšková Michaela Bc. tel: 386720153 miskova@kraj-jihocesky.cz matriční agenda, vč. metod. usměrňování a dohledu nad matrič. úř., st. občanství - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Mocová Hermína tel: 386720883 mocova@kraj-jihocesky.cz koordinační a projektový pracovník pro projekt KM M00033 - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče - Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Moravcová Ivana Ing. tel: 386720635 moravcovai@kraj-jihocesky.cz referent metodiky informačních systémů v sociální oblasti - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Motejzík Lukáš Ing. tel: 386720491 motejzik@kraj-jihocesky.cz agenda zákona 365/2000 o ISVS - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení analyticko-ekonomické a eGovernmentu
Motejzíková Jana Ing. tel: 386720141 motejzikova@kraj-jihocesky.cz evidence majetku - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Mrázková Radmila tel: 386720287 mrazkova@kraj-jihocesky.cz agenda zastupitelstva kraje - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení organizační
Mrázová Michaela Ing. tel: 386720432 mrazova@kraj-jihocesky.cz metodická činnost a odvolací řízení - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Müllerová Lucie tel: 386720362 mullerova2@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 9 - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Muzikářová Marie Bc. tel: 386720808 muzikarova@kraj-jihocesky.cz koordin., projekt. a progr.pracovník, ekonom - rozpočtář - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Úsek vedoucího odboru
Nápravník Zuzana Bc., DiS. tel: 386720610 napravnik@kraj-jihocesky.cz referent st. správy na úseku zdravotnictví - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní správy
Náprstek Ivan Mgr. tel: 386720894 naprstek@kraj-jihocesky.cz výkon památková péče - rozhodování - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče - Oddělení památkové péče
Návara Jan Ing. tel: 386720385 navara@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí
Němec Jan Bc. tel: 386720724 nemecj@kraj-jihocesky.cz myslivost - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Němec Jan Ing. tel: 386720393 nemec@kraj-jihocesky.cz bez zařazení - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silniční dopravy
Nerud Marek Mgr. tel: 386720649 nerud@kraj-jihocesky.cz krajský protidrogový koordinátor - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálních služeb
Neumannová Vladimíra Ing. tel: 386720346 neumannova@kraj-jihocesky.cz interní audit - Krajský úřad - Oddělení interního auditu a kontroly - Úsek interního auditu
Nocarová Ilona tel: 386720188 nocarova@kraj-jihocesky.cz program obnovy a rozvoje venkova - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Nováková Blanka tel: 386720146 novakovab@kraj-jihocesky.cz ekonom, rozpočtář - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení organizační
Nováková Lenka Mgr. tel: 386720940 novakoval@kraj-jihocesky.cz projektový manažer Ip OP VVV - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení evropských fondů a strategií
Nováková Michaela Ing. tel: 386720339 novakovam@kraj-jihocesky.cz územní plánování - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení územního plánování
Nováková Tereza Ing. tel: 386720200 novakova2@kraj-jihocesky.cz investiční technik - Krajský úřad - Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb
Nováková Václava Mgr. tel: 386720377 vnovakova@kraj-jihocesky.cz stavební řád - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení stavebního řádu
Nováková Věra tel: 386720919 novakovav@kraj-jihocesky.cz kontrola a rozpočet - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení ekonomiky školství
Novotná Dana tel: 386720909 novotnad@kraj-jihocesky.cz rozpočtář - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení ekonomiky školství
Novotná Eva Mgr. tel: 386720641 novotna@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Novotná Kateřina Ing., Ph.D. tel: 386720772 novotna2@kraj-jihocesky.cz SEA a geologie - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Novotná Veronika Bc. tel: 386720380 novotna4@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Odlerová Jaroslava tel: 386720752 odlerova@kraj-jihocesky.cz kontrolor - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní správy
Olžbutová Marcela tel: 386720954 olzbutova@kraj-jihocesky.cz organizační zaměstnanec - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Opekarová Hana tel: 386720350 opekarova@kraj-jihocesky.cz metodik usměrňování obcí ve výkaznictví - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení výkaznictví
Opolcerová Linda Mgr. tel: 386720612 opolcerova@kraj-jihocesky.cz referent st. správy na úseku zdravotnictví - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní správy
Pacáková Hana Ing. tel: 386720715 pacakova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Palmová Jana tel: 386720817 palmova@kraj-jihocesky.cz DM, základní vzdělávání, organiz.agenda - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Pandulová Zdeňka Ing. tel: 386720483
fax: 386354967
pandulova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení organizační
Pánková Vanda Mgr. tel: 386720162 pankova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Paroubková Pavla Bc. tel: 386720492
fax: 386354967
paroubkova@kraj-jihocesky.cz asistentka hejtmana - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Úsek vedoucího odboru
Pártlová Eva Ing. tel: 386720961 partlova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Pavlíček Jiří Ing. tel: 386720781 pavlicek@kraj-jihocesky.cz referent - analytická a koncepční činnost - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení kontroly a financování
Pavličík Ivan Ing. tel: 386720517 pavlicik@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor kancelář ředitele - Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Pechová Blanka Bc. tel: 386720782 pechova@kraj-jihocesky.cz kontrolor financ. soc. služeb - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení kontroly a financování
Pernikářová Kateřina Ing. tel: 386720648 pernikarova@kraj-jihocesky.cz EIA - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení IPPC a EIA
Perníková Zdeňka Ing. tel: 386720956 pernikova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Pešek Vladimír Ing. tel: 386720148 pesek@kraj-jihocesky.cz bezpečnost státu, bezpečnostní referent systému bezpečnosti krajského úřadu - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení krizového řízení
Pešková Eva Ing. tel: 386720167 peskova2@kraj-jihocesky.cz vymáhání pohledávek kraje,vedení exekučního řízení,agenda veřejných sbírek - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení správní
Petr Luděk, DiS tel: 386720629 petr@kraj-jihocesky.cz finanční referent - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Petrášková Miroslava tel: 386720529 petraskova@kraj-jihocesky.cz správa údržba silnic, majetek - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení strategií a územní samosprávy v dopravě
Pfeffer Jan tel: 386720474 pfeffer@kraj-jihocesky.cz správce webových aplikací a programátor - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení správy aplikací a GIS
Pierová Martina Bc. tel: 386720524 pierova@kraj-jihocesky.cz matrič. agenda, vč. metod.usměrňování a dohledu nad matrič.úř.,st.občanství a agenda evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Pícha Jiří tel: 386720545 picha@kraj-jihocesky.cz STK, autoškoly, BESIP - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení strategií a územní samosprávy v dopravě
Pichlíková Radmila Ing. tel: 386720710 pichlikova@kraj-jihocesky.cz vodní hospodářství - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Pindurová Dagmar Ing. tel: pindurova@kraj-jihocesky.cz bez zařazení - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení rozpočtu a financování
Plechingerová Andrea Mgr. tel: 386720376 plechingerova@kraj-jihocesky.cz stavební řád - právní agenda - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení stavebního řádu
Plosová Helena Ing. tel: 386720514 plosova@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Oddělení interního auditu a kontroly
Plucha Martin Ing.,Mgr. tel: 386720189 plucha@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení realizace systémových projektů
Podhola Petr Mgr. tel: 386720291 podhola@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana
Podsclan Jaroslav tel: 386720534 podsclan@kraj-jihocesky.cz řidič - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Pokorný Tomáš Mgr. tel: 386720502 pokornyt@kraj-jihocesky.cz správce GIS - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení správy aplikací a GIS
Polančíková Zuzana tel: 386720123 polancikova@kraj-jihocesky.cz evidence a provoz majetku - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení majetkové správy
Poppová Pavla tel: 386720128
fax: 386350039
poppova@kraj-jihocesky.cz civilní nouzové plánování (HOPKS) - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení krizového řízení
Pöschko Pavel Ing. tel: 386720716 poschko@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Pospíšilová Jitka Ing. tel: 386720905 pospisilova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení ekonomiky školství
Pospíšilová Kateřina Ing. tel: 386720496 pospisilovak@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Povišerová Eva Ing., DiS. tel: 386720425 poviserova@kraj-jihocesky.cz program obnovy a rozvoje venkova - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Prantlová Petra Ing. tel: 386720246 prantlova@kraj-jihocesky.cz zaměstnanec pro rozpočet - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení rozpočtu a financování
Primusová Markéta Ing. tel: 386720160 primusova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Procházka Jonáš Mgr. tel: 386720468 prochazka@kraj-jihocesky.cz právník - Krajský úřad - Oddělení zadávání veřejných zakázek
Procházková Markéta Mgr. tel: 386720229 prochazkova2@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad
Procházková Vendula Ing. tel: 386720626 prochazkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Průcha Luboš Ing. tel: 386720201 pruchal@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Odbor kancelář ředitele
Průcha Miroslav tel: 386720297 prucham@kraj-jihocesky.cz majet.správa, porad. a konzul.činnost - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení majetkové správy
Přibylová Gabriela Bc. tel: 386720578 pribylovag@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 6 - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Příhoda Jaroslav Ing. tel: 386720426 prihoda@kraj-jihocesky.cz kontrola a metod.činnost pro ObŽU - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Pulcová Pavla Bc. tel: 386720519 pulcova@kraj-jihocesky.cz investiční technik - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Pytlová Markéta Ing. tel: 386720108 pytlova@kraj-jihocesky.cz účetní - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení účetnictví
Radostová Miroslava Bc. tel: 386720191 radostova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Rákosník Luboš Mgr. tel: 386720133 rakosnik@kraj-jihocesky.cz STK, autoškoly, BESIP - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení strategií a územní samosprávy v dopravě
Randák Jakub tel: 386720567 randak@kraj-jihocesky.cz dopravní referent - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Randáková Ivana Bc. tel: 386720853 randakova@kraj-jihocesky.cz evropské projekty a dotace,NATURA 2000, ochrana krajiny - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Úsek vedoucího odboru
Rauchová Andrea Ing. tel: 386720706 rauchova@kraj-jihocesky.cz ochrana ovzduší - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Reischlová Renata Ing. tel: 386720329 reischlova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení účetnictví
Reitingerová Lucie Ing. tel: 386720832 reitingerova@kraj-jihocesky.cz SŠ, VOŠ, programy EU a dotační politika kraje - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Remtová Markéta tel: 386720482 remtovam@kraj-jihocesky.cz asistentka člena rady - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Úsek vedoucího odboru
Riziky Martin tel: 386720103 riziky@kraj-jihocesky.cz správa budovy - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Rjabec Tomáš Ing. tel: 386720240 rjabec@kraj-jihocesky.cz bezpečnost státu a krizové řízení - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení krizového řízení
Ročárková Jitka Ing. tel: 386720250 rocarkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení výkaznictví
Rodějová Věra Ing. tel: 386720172 rodejova@kraj-jihocesky.cz správce daně - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení rozpočtu a financování
Rodová Jana Bc. tel: 386720371 rodova@kraj-jihocesky.cz zaměstnanec pro rozpočet - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení rozpočtu a financování
Roubík Jiří Ing. tel: 386720632 roubik@kraj-jihocesky.cz lesní hospodářství, dotace, kontrola - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Růžička Milan tel: 386720505 ruzicka@kraj-jihocesky.cz správce program. vybavení - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení správy aplikací a GIS
Rybák Milan Ing. tel: 386720701 rybak@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní péče
Rybková Helena Ing. tel: 386720733 rybkova@kraj-jihocesky.cz vodní hospodářství a koncepč.činnost - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Ryklíková Růžena tel: 386720602 ryklikova@kraj-jihocesky.cz organizační zaměstnanec - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní péče
Rynda Jaroslav Bc. tel: 386720369 rynda@kraj-jihocesky.cz přestupkové řízení v dopravě - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení správní
Rynešová Lucie Ing. tel: 386720170 rynesova@kraj-jihocesky.cz správce daně - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení rozpočtu a financování
Ryšánková Dana tel: 386720521 rysankova@kraj-jihocesky.cz dopravní úřad Písek, Prachatice, Dačice - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silniční dopravy
Řebík Petr Mgr. tel: 386720343 rebik@kraj-jihocesky.cz přestupkové řízení v dopravě - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení správní
Řepková Olga Mgr. tel: 386720707 repkova@kraj-jihocesky.cz odpadové hospodářství - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Řeřábková Iva tel: 386720549 rerabkova@kraj-jihocesky.cz organizační pracovník - Krajský úřad - Odbor kancelář ředitele - Úsek vedoucího odboru
Řežábková Daniela Ing. tel: 386720210 rezabkova@kraj-jihocesky.cz územní plánování - radon - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení územního plánování
Římal Miroslav tel: 386720534 rimal@kraj-jihocesky.cz řidič - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Řimnáčová Petra tel: 386720437 rimnacova@kraj-jihocesky.cz rozpočtář - stavař - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Sárová Dagmar Bc. tel: 386720412 sarova@kraj-jihocesky.cz metodická činnost a odvolací řízení - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Sauerová Patricia Ing. tel: 386720708 sauerova@kraj-jihocesky.cz NATURA 2000, ochrana přírody a krajiny - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Sedláková Petra tel: 386720280
fax: 386359069
sedlakova@kraj-jihocesky.cz agenda, CZECH POINT, konverze dokumentů - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Schinková Petra Ing. tel: 386720458 schinkova@kraj-jihocesky.cz asistentka člena rady - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Úsek vedoucího odboru
Schumann Alena Mgr. tel: 386720625 schumann@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálních služeb
Schwarzová Hana tel: 386720126 schwarzova@kraj-jihocesky.cz administrativní a organizační pracovník - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Úsek vedoucího odboru
Schwarzová Ivana tel: 386720106 schwarzova2@kraj-jihocesky.cz investiční technik - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Sigmundová Petra Ing. tel: 386720780 sigmundova@kraj-jihocesky.cz kontrolor financ. soc. služeb - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení kontroly a financování
Sípalová Pavla tel: 386720522 sipalova@kraj-jihocesky.cz program obnovy a rozvoje venkova - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Skřičilová Milena Mgr. tel: 386720190 skricilova@kraj-jihocesky.cz agenda regionálního rozvoje - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Úsek vedoucího odboru
Sládková Jana Ing. tel: 386720766 sladkova2@kraj-jihocesky.cz NATURA 2000, územní plánování a rozvoj, evropské projekty - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Sládková Lenka Mgr. tel: 386720776 sladkova@kraj-jihocesky.cz projektový a finanční manažer IP V. - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Sláma Martin Mgr. tel: 386720931 slama@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Slípková Vladimíra Ing. tel: 386720556 slipkova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Slivka Roman Bc. tel: 386720639 slivka@kraj-jihocesky.cz romský koordinátor - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálních služeb
Sobotovičová Miroslava Bc. tel: 386720271 sobotovicova@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 4 - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Sokolová Alena Mgr. tel: 386720213 sokolova@kraj-jihocesky.cz agenda regionálního rozvoje - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Úsek vedoucího odboru
Soukup Jiří Ing. tel: 386720714 soukup@kraj-jihocesky.cz odpadové hospodářství - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Soukup Jiří Ing., Mgr. tel: 386720732 soukupj@kraj-jihocesky.cz vodní hospodářství - právní agenda - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Soukupová Marcela Mgr. tel: 386720934 soukupova2@kraj-jihocesky.cz zájmové a základní umělecké školství - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Sovová Edita BA, MSc. tel: 386720613 sovova@kraj-jihocesky.cz referent státní správy a samosprávy na úseku zdravotnictví - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní správy
Sovová Šanderová Pavla Ing., MBA tel: 386720758 sanderova@kraj-jihocesky.cz finanční manažer projektu LIFE - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Spálenková Marta Ing. tel: 386720262
fax: 386350039
spalenkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení krizového řízení
Staněk Ladislav Ing. tel: 386720241
fax: 386359084
stanek@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Odbor ekonomický
Steinbauer Zdeněk Ing. tel: 386720810 steinbauerz@kraj-jihocesky.cz ochrana ZPF - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Stráská Ivana Mgr. tel: straska@kraj-jihocesky.cz zastupitel - Krajský úřad - Samospráva
Strnad Libor tel: 386720534 strnad@kraj-jihocesky.cz řidič - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Studenovský Petr Mgr. tel: 386720600 studenovsky@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví
Stuchlá Helena Ing. tel: 386720328 stuchla@kraj-jihocesky.cz zaměstnanec pro rozpočet - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení rozpočtu a financování
Suchá Petra Ing. tel: 386720914 sucha@kraj-jihocesky.cz kontrola - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení ekonomiky školství
Suchan Jan tel: 386720166 suchan@kraj-jihocesky.cz správce sítě - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení správy sítě
Svoboda Marek Mgr. tel: 386720886 svoboda@kraj-jihocesky.cz DPP-asistent projektového manažera - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče - Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Svobodová Martina Ing. tel: 386720705 svobodova@kraj-jihocesky.cz ochrana ovzduší - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Sýkora Ivan Ing. tel: 386720324 sykorai@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení majetkové správy
Šafarčíková Simona Mgr. tel: 386720862 safarcikova@kraj-jihocesky.cz implementace soustavy NATURA 2000, ochrana přírody - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Šafářová Leona tel: 386720147 safarova@kraj-jihocesky.cz referent rozpočtu a financování, agenda výborů a komisí - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení organizační
Šálená Jitka Ing. Bc. tel: 386720270 salena@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 11 - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Šedivý Petr tel: 386720142 sedivy@kraj-jihocesky.cz dopravní obslužnost - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silniční dopravy
Šibalová Jana tel: 386720420 sibalova@kraj-jihocesky.cz stavební řád - dozor - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení stavebního řádu
Šiftová Jana Ing. tel: 386720734 siftova@kraj-jihocesky.cz SEA - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Šilhan Milan Mgr. tel: 386720891 silhan@kraj-jihocesky.cz výkon památková péče - rozhodování - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče - Oddělení památkové péče
Šíma Radek Mgr. tel: 386720486 simar@kraj-jihocesky.cz redaktor, novinář - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Šimková Petra Mgr. tel: 386720231 simkova@kraj-jihocesky.cz matriční agenda, vč. metod.usměrňování a dohledu nad matrič.úř,st.občanství a agenda evidence obyvatel, OP a cest. dokladů - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Šímová Hana Ing. tel: 386720846 simova@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Šírková Petra tel: 386720700 sirkova@kraj-jihocesky.cz referent státní správy a samosprávy na úseku zdravotnictví - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní péče
Škodová Lucie Bc. tel: 386720230 skodova@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných sbírek, registru svazku obcí, přestupková a volební - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení správní
Šmucr Pavel Ing. tel: 386720512 smucr@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silniční dopravy
Šmucrová Marie tel: 386720330 smucrova@kraj-jihocesky.cz referent majetkové správy - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení majetkové správy
Šnejdová Ludmila Ing. arch. tel: 386720281 snejdova@kraj-jihocesky.cz územní plánování - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení územního plánování
Šrámek Jan Ing. tel: 386720348 sramek@kraj-jihocesky.cz územní plánování - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení územního plánování
Štěpánková Irena tel: 386720357 stepankovai@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných zakázek - Krajský úřad - Oddělení zadávání veřejných zakázek
Štěrbová Markéta Mgr. tel: 386720615 sterbovam@kraj-jihocesky.cz referent státní správy a samosprávy na úseku zdravotnictví - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní správy
Štindlová Jana, DiS. tel: 386720124 stindlova@kraj-jihocesky.cz referent majetkové správy - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Štindlová Věra Bc. tel: 386720236 stindlovav@kraj-jihocesky.cz kontrolor - Krajský úřad - Oddělení interního auditu a kontroly - Úsek kontrolní
Štohanzlová Jitka tel: 386720912 stohanzlova@kraj-jihocesky.cz rozpočtář - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení ekonomiky školství
Študlar Zdeněk Ing. tel: 386720809 studlarz@kraj-jihocesky.cz ochrana ovzduší - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Šturmová Eliška Bc. tel: 386720269 sturmova2@kraj-jihocesky.cz finanční manažer IKAP III - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení realizace systémových projektů
Šustová Lucie Mgr., DiS. tel: 386720640 sustova@kraj-jihocesky.cz sociálně právní ochrana dětí - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Švehlová Bullová Veronika Mgr. tel: 386720624 bullova@kraj-jihocesky.cz manažer prevence kriminality - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálních služeb
Talíř František Mgr. tel: 386720560 talir@kraj-jihocesky.cz 1. náměstek hejtmana - Krajský úřad - Samospráva
Taubrová Jana Ing. tel: 386720892 taubrova@kraj-jihocesky.cz výkon památková péče - rozhodování - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče - Oddělení památkové péče
Tejmlová Klára Ing. tel: 386720175 tejmlova@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných zakázek - Krajský úřad - Oddělení zadávání veřejných zakázek
Tetenková Linda Bc. tel: 386720137 tetenkova@kraj-jihocesky.cz správní činnost TÁ - dozor obcí - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silničního hospodářství
Tetourová Andrea JUDr. tel: 386720132 tetourova@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství
Tichatzek Aleš Ing. tel: 386720413 tichatzek@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Tomanová Ludmila tel: 386720819 tomanoval@kraj-jihocesky.cz předškolní vzdělávání - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Tomášková Martina Ing. Bc. tel: 386720770 tomaskova@kraj-jihocesky.cz EIA - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení IPPC a EIA
Tomešová Marcela Ing. tel: 386720311 tomesova@kraj-jihocesky.cz projektový a finanční manažer projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference v Jihočeském kraji - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení realizace systémových projektů
Tomšíková Věra, DiS. tel: 386720908 tomsikova@kraj-jihocesky.cz rozpočtář - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení ekonomiky školství
Tomšíková Zdeňka MUDr. tel: tomsikova2@kraj-jihocesky.cz sociálně právní ochrana dětí - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Tripesová Marcela tel: 386720139 tripesova@kraj-jihocesky.cz pokladna - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Troníčková Irena Ing. tel: 386720628 tronickova@kraj-jihocesky.cz finanční referent - zřizované organizace - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení kontroly a financování
Trykarová Kristýna Bc. tel: 386720800 trykarova@kraj-jihocesky.cz ochrana přírody, horní zákon - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Třísková Věra Ing. tel: 386720205 triskova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení územního plánování
Tůma Martin Mgr. Ing. tel: 386720178 tuma@kraj-jihocesky.cz stavební řád - právní agenda - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silničního hospodářství
Turková Ivana Mgr. tel: 386720774 turkova@kraj-jihocesky.cz krizový, projektový a finanční manažer - Krajský úřad - Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní péče
Tušlová Milada tel: 386720828 tuslova@kraj-jihocesky.cz agenda zřizovacích listin a majetkových dispozic, hosp.-správní práce - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Ujhelyi Martin Mgr. tel: 386720254 ujhelyi@kraj-jihocesky.cz investiční technik - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Urban Jiří Ing. tel: 386720143 urban@kraj-jihocesky.cz správní činnost ČK a PT - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení silničního hospodářství
Urbánek Radek Mgr. Ing. tel: 386720255 urbanek@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Urbánková Tereza Bc. tel: 386720129 urbankova@kraj-jihocesky.cz majetková správa, rozpočtář - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení provozně ekonomické
Vacková Veronika Ing. tel: 386720378 vackova@kraj-jihocesky.cz stavební řád - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení stavebního řádu
Vačkář Petr Ing. tel: 386720304 vackar@kraj-jihocesky.cz přestupkové řízení v dopravě - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení správní
Vačkářová Romana Ing. tel: 386720387 vackarova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů
Vágnerová Markéta Bc. tel: 386720238 vagnerova@kraj-jihocesky.cz vnější vztahy a zahraniční spolupráce, ERDV - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Vácha Jan Ing. tel: 386720544 vacha@kraj-jihocesky.cz správa a údržba silnic - investice - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení strategií a územní samosprávy v dopravě
Valdová Ludmila Bc. tel: 386720536 valdova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Váňa Petr Ing. tel: 386720417 vana@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení správy sítě
Vandasová Pavla, DiS. tel: 386720550 vandasova@kraj-jihocesky.cz tajemník hejtmana - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Úsek vedoucího odboru
Vaněčková Květa Ing. tel: 386720964 kvaneckova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Vaněk Karel Mgr. tel: 386720433 vanek@kraj-jihocesky.cz kontrolor - Krajský úřad - Oddělení interního auditu a kontroly - Úsek kontrolní
Vastlová Milena Ing. tel: 386720430 vastlova@kraj-jihocesky.cz správní agenda a metodika pro správní činnost - Krajský úřad - Odbor právní a krajský živnostenský úřad - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Vávrová Gabriela tel: 386720310 vavrovag@kraj-jihocesky.cz majetkové dispozice - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení majetkové správy
Vejslíková Michaela Mgr. tel: 386720401 vejslikova@kraj-jihocesky.cz agenda matice projektů - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Velanová Irena tel: 386720252 velanova@kraj-jihocesky.cz účetní - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení účetnictví
Veleba Milan Bc. tel: 386720206 veleba@kraj-jihocesky.cz správa a údržna silnic - provoz - Krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení strategií a územní samosprávy v dopravě
Velek Aleš Bc., DiS. tel: 386720508 velek@kraj-jihocesky.cz systémový integrátor a programátor - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení správy aplikací a GIS
Vendlová Hana JUDr. tel: 386720807 vendlova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Věrná Lenka Bc. tel: 386720872 verna2@kraj-jihocesky.cz zřizované organizace - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče - Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Věrná Linda, DiS. tel: 386720303 verna@kraj-jihocesky.cz administrace a datové služby - Krajský úřad - Odbor informatiky - Oddělení správy sítě
Vítek Petr Bc. tel: 386720400 vitek@kraj-jihocesky.cz stavební řád - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení stavebního řádu
Vítovcová Jaroslava Mgr. tel: 386720890 vitovcova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče - Oddělení památkové péče
Vlasáková Ivana tel: 386720922 vlasakova@kraj-jihocesky.cz odměňování, rozpočet, kontrola - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Vlasáková Veronika tel: 386720889 vlasakova2@kraj-jihocesky.cz pracovník pro oblast mimoškolní tělovýchovy a sportu - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Vlášek Milan Ing. tel: 386720813 vlasek@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Vlášková Milena Ing., DiS. tel: 386720762 vlaskova@kraj-jihocesky.cz koordinace projektů a koncepcí, kontrolní činnost - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Úsek vedoucího odboru
Vobejda Petr Ing. tel: 386720503 vobejda@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru - Krajský úřad - Odbor informatiky
Vodička Jan Mgr. tel: 386720157 vodicka@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Vodrážková Magdalena Mgr. tel: 386720925 vodrazkova@kraj-jihocesky.cz odměňování, rozpočet, kontrola - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Vokurková Jitka Ing. tel: 386720340 vokurkova@kraj-jihocesky.cz stavební řád - dozor - Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení stavebního řádu
Vonášková Poračanová Jana Mgr. tel: 386720916 poracanova@kraj-jihocesky.cz projektový manažer Ip OP VVV - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení evropských fondů a strategií
Vondráček Štěpán Ing. tel: 386720173 vondracek@kraj-jihocesky.cz vedoucí samostatného oddělení - Krajský úřad - Oddělení zadávání veřejných zakázek
Vrábková Markéta, DiS. tel: 386720559 vrabkova2@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 1 - Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Vysloužilová Jana Ing. tel: 386720910 vyslouzilova@kraj-jihocesky.cz kontrola - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení ekonomiky školství
Wögebauerová Monika Ing. tel: 386720739 wogebauerova@kraj-jihocesky.cz vodní hospodářství - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Wolfová Monika Bc. tel: 386720331 wolfova@kraj-jihocesky.cz zaměstnanec pro rozpočet - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení rozpočtu a financování
Zahradníková Hana Ing. tel: 386720728 zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz vodní hospodářství, koordinace a koncepce - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Zajac Aleš Ing. tel: 386720352 zajac@kraj-jihocesky.cz metodik výkaznictví PO a obcí - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení výkaznictví
Zárubová Michaela Ing. tel: 386720370 zarubova@kraj-jihocesky.cz metodik účetnictví a rozpočtu pro financování projektů - Krajský úřad - Odbor ekonomický - Oddělení rozpočtu a financování
Zárybnická Monika PhDr. tel: 386720884 zarybnicka@kraj-jihocesky.cz kultura, dozor nad výkonem SP a PP obcí - Krajský úřad - Odbor kultury a památkové péče - Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Zavázalová Zuzana Bc. tel: 386720459 zavazalova@kraj-jihocesky.cz asistentka člena rady - Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmana - Úsek vedoucího odboru
Zdeňková Sylva Bc. tel: 386720621 zdenkova@kraj-jihocesky.cz registrace a metodika soc.služeb - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálních služeb
Zemanová Irena tel: 386720140 zemanova@kraj-jihocesky.cz podatelna - Krajský úřad - Odbor hospodářské a majetkové správy - Oddělení spisové služby
Zimmermann Kamil RNDr., Ph.D. tel: 386720711 zimmermann@kraj-jihocesky.cz ochr.př., územní plán. a rozvoj - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Zumr Václav Ing. tel: 386720721 zumr@kraj-jihocesky.cz státní správa lesů - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Zumrová Renata Mgr. tel: 386720646 zumrova@kraj-jihocesky.cz dotační řízení pro sociální služby - Krajský úřad - Odbor sociálních věcí - Oddělení kontroly a financování
Žáčková Vlasta Ing. tel: 386720731 zackova@kraj-jihocesky.cz vodní hospodářství - Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Žíttová Gabriela Mgr. tel: 386720939 zittovag@kraj-jihocesky.cz právník - Krajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
Vypsáno 510 zaměstnanců.

Zpět na telefonní seznam
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz