Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Telefonní seznam abecedně

Jméno
Telefon
E-mail
Zařazení
Mapa
Abrman Milan Mgr.
tel: 386720838
abrman@kraj-jihocesky.cz
střední školy, krizové řízení, BOZP, analýzy a koncepce - Oddělení školství
Achatzová Vladimíra
tel: 386720963
achatzova@kraj-jihocesky.cz
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Ambrozková Edita Mgr.
tel: 386720642
ambrozkova@kraj-jihocesky.cz
náhradní rodinná péče - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Ambrožová Lucie Ing.
tel: 386720209
ambrozova@kraj-jihocesky.cz
DPP/DPČ - stavební řád - Oddělení stavebního řádu
Ambrožová Petra Mgr.
tel: 386720393
ambrozova2@kraj-jihocesky.cz
správce a editor Digitálně technické mapy - Oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů
Anděl Jiří Bc.
tel: 386720933
andel@kraj-jihocesky.cz
soutěže, koordinace práce s talenty - Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Anderlová Lucie Mgr.
tel: 386720619
anderloval@kraj-jihocesky.cz
registrace a metodika soc.služeb - Oddělení sociálních služeb
Andreasová Lenka
tel: 386720926
andreasova@kraj-jihocesky.cz
odměňování, rozpočet, kontrola - Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Balounová Martina Ing.
tel: 386720119
balounova@kraj-jihocesky.cz
finanční manažer a marketingový RIS 3 manažer - Oddělení realizace systémových projektů
Bartošová Eva JUDr.
tel: 386720431
bartosovae@kraj-jihocesky.cz
pověřenec pro ochranu osobních údajů, právník - Úsek vedoucího odboru
Bartyzalová Jitka, BBS, DiS.
tel: 386720239
bartyzalova@kraj-jihocesky.cz
administrace kotlíkových dotací - Oddělení evropské integrace
Basík Jan Ing.
tel: 386720214
basik@kraj-jihocesky.cz
vedoucí samostatného oddělení - Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb
Bednář Lubomír Ing.
tel: 386720950
bednar@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Benda Radek Bc.
tel: 386720864
benda@kraj-jihocesky.cz
referent st. správy na úseku zdravotnictví - Oddělení zdravotní správy
Beneda Petr
tel: 386720506
beneda@kraj-jihocesky.cz
správce sítě - Oddělení správy sítě
Benedová Petra Bc., DiS.
tel: 386720373
benedova@kraj-jihocesky.cz
agenda RK, ZK - Oddělení organizační
Benešová Zdeňka
tel: 386720533
benesova@kraj-jihocesky.cz
dopravní úřad Č. Budějovice, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou, Soběslav - Oddělení silniční dopravy
Beránek František Ing.
tel: 386720500
beranek@kraj-jihocesky.cz
vedoucí odboru - Odbor informatiky
Beritová Kateřina Ing.
tel: 386720118
beritova@kraj-jihocesky.cz
kontrolor - Úsek kontrolní
Berková Dana Bc.
tel: 386720957
berkova@kraj-jihocesky.cz
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Bílková Dáša
tel: 386720630
bilkova@kraj-jihocesky.cz
DPP - administrativní pracovník - Oddělení sociálních služeb
Billichová Lenka
tel: 386720901
billichova@kraj-jihocesky.cz
rozpočtář - Oddělení ekonomiky, strategií a projektů
Bjačková Jana Ing.
tel: 386720869
bjackova@kraj-jihocesky.cz
státní správa lesů - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Bláhová Jana
tel: 386720501
blahova@kraj-jihocesky.cz
veřejné zakázky, ekonomika - Úsek vedoucího odboru
Bláhová Marie Ing.
tel: 386720811
blahova2@kraj-jihocesky.cz
ochrana přírody, náhrada škod, CITES - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Blažková Michaela Ing.
tel: 386720366
manhalova@kraj-jihocesky.cz
finanční manažer IKAP II - Oddělení realizace systémových projektů
Boček Martin
tel: 386720579
bocek@kraj-jihocesky.cz
řidič, administrativní práce - Úsek vedoucího odboru
Bošanská Dagmar
tel: 386720171
bosanska@kraj-jihocesky.cz
podatelna - Oddělení spisové služby
Boukalová Andrea Ing.
tel: 386720336
boukalova@kraj-jihocesky.cz
administrátor projektů 5 - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Boušková Šárka JUDr.
tel: 386720566
bouskova@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení strategií a územní samosprávy v dopravě
Brabcová Jitka
tel: 386720446
brabcova@kraj-jihocesky.cz
mzdová účetní - Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Brablecová Eva Mgr.
tel: 386720835
brablecova@kraj-jihocesky.cz
střední školy a VOŠ - Oddělení školství
Brandová Pavla Ing.
tel: 386720360
brandova@kraj-jihocesky.cz
interní audit - Úsek interního auditu
Brousek Tomáš Bc., DiS.
tel: 386720275
brousek@kraj-jihocesky.cz
metodik usměrňování obcí ve výkaznictví - Oddělení výkaznictví
Brousková Romana
tel: 386720923
brouskova@kraj-jihocesky.cz
odměňování, rozpočet, kontrola - Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Brožková Hana Bc.
tel: 386720548
brozkova@kraj-jihocesky.cz
vnější vztahy a komunikace s médii - Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Budík Tomáš
tel: 386720234
budik@kraj-jihocesky.cz
zaměstnanec pro rozpočet - Oddělení rozpočtu a financování
Bulantová Lenka Ing.
tel: 386720354
bulantova@kraj-jihocesky.cz
metodik usměrňování obcí ve výkaznictví - Oddělení výkaznictví
Burcevová Hana Bc., DiS.
tel: 386720902
burcevova@kraj-jihocesky.cz
DLZ, programy EU - Oddělení ekonomiky, strategií a projektů
Burešová Marie Bc.
tel: 386720419
buresova@kraj-jihocesky.cz
kontrolor - Úsek kontrolní
Bürger Jiří Ing.
tel: 386720332
burger@kraj-jihocesky.cz
stavební řád - dozor - Oddělení stavebního řádu
Bürger Pavel Ing.
tel: 386720338
burgerp@kraj-jihocesky.cz
agenda veřejných zakázek - Oddělení zadávání veřejných zakázek
Buštová Hana
tel: 386720135
bustova@kraj-jihocesky.cz
administrativa, ekonomika - Úsek vedoucího odboru
Bůžek Stanislav Ing.
tel: 386720251
buzek@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení rozpočtu a financování
Candrová Štěpánka Bc.
tel: 386720601
candrova@kraj-jihocesky.cz
organizační zaměstnanec - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Cejpková Denisa Mgr.
tel: 386720114
cejpkova@kraj-jihocesky.cz
podpora v oblasti bezpečnosti informací a správa datových sad - Úsek vedoucího odboru
Cenková Veronika Ing.
tel: 386720151
cenkova@kraj-jihocesky.cz
projektový a finanční manažer projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference v Jihočeském kraji - Oddělení realizace systémových projektů
Cibulka Jaromír
tel: 386720850 , fax: 38620645
cibulka@kraj-jihocesky.cz
správa budovy - Oddělení provozně správní
Cichrová Šárka
tel: 386720284
cichrova@kraj-jihocesky.cz
správce daně - Oddělení rozpočtu a financování
Císlerová Jaroslava Ing.
tel: 386720553
cislerova@kraj-jihocesky.cz
projektový a koordinační pracovník - Úsek vedoucího odboru
Crkvová Aneta Ing.
tel: 386720318
crkvova@kraj-jihocesky.cz
územní plánování - Oddělení územního plánování
Cundová Kateřina Ing.
tel: 386720405
cundova@kraj-jihocesky.cz
agenda veřejných zakázek - Oddělení zadávání veřejných zakázek
Čapková Petra Mgr. Ing.
tel: 386720154
capkova@kraj-jihocesky.cz
stavební řád - právní agenda - Oddělení stavebního řádu
Čejková Mária Ing.
tel: 386720138
cejkova@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - správ.činnost ČB - Oddělení silničního hospodářství
Čermáková Zuzana
tel: 386720511
cermakova@kraj-jihocesky.cz
správa a údržba silnic, majetek - Oddělení strategií a územní samosprávy v dopravě
Černá Jana Ing.
tel: 386720513
jcerna@kraj-jihocesky.cz
kontrolor - Úsek kontrolní
Černá Jitka Ing.
tel: 386720325
cernaj@kraj-jihocesky.cz
administrátor projektů 3 - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Červák Patrik Mgr.
tel: 386720888 , fax: 386359069
cervak@kraj-jihocesky.cz
vedoucí odboru - Odbor kultury a památkové péče
Červená Jana
tel: 386720841
cervena@kraj-jihocesky.cz
administrativní a organizační činnost - Úsek vedoucího odboru
Čížek Hynek Ing., Ph.D.
tel: 386720900
cizek@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení ekonomiky, strategií a projektů
Dědič František Ing.
tel: 386720127
dedic@kraj-jihocesky.cz
vedoucí odboru - Odbor hospodářské a majetkové správy
Divišová Zuzana Ing.
tel: 386720408
divisova@kraj-jihocesky.cz
územní plánování - Oddělení územního plánování
Dobiášová Gabriela Mgr.
tel: 386720751
dobiasova@kraj-jihocesky.cz
náhradní rodinná péče - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Dohnalová Ilona
tel: 386720921
dohnalova@kraj-jihocesky.cz
rozpočet, kontrola, statistika, agenda RK, ZK, výbory - Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Doktorová Petra Mgr.
tel: 386720738
doktorova@kraj-jihocesky.cz
ochrana přírody a krajiny, CITES - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Dominová Marcela Mgr.
tel: 386720818
dominovam@kraj-jihocesky.cz
základní vzdělávání, konkurzy, stížnosti, EVVO - Oddělení školství
Doubková Pavla Mgr.
tel: 386720604
doubkova@kraj-jihocesky.cz
vedoucí odboru - Odbor sociálních věcí
Douchová Blanka, DiS.
tel: 386720384
douchova@kraj-jihocesky.cz
administrace programů a projektů EÚS - Oddělení evropské integrace
Dupalová Šárka Ing.
tel: 386720462
dupalova@kraj-jihocesky.cz
asistentka člena rady - Úsek vedoucího odboru
Duspivová Šárka Mgr.
tel: 386720469
duspivova@kraj-jihocesky.cz
organizační pracovník a rozpočtář - Úsek vedoucího odboru
Dušková Lenka Mgr., Bc.
tel: 386720937
duskova2@kraj-jihocesky.cz
projektový koordinátor a kontrolní pracovník - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Dušková Pryk Beata Mgr.
tel: 386720775
duskova@kraj-jihocesky.cz
projektový a finanční manažer - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Dvořák Aleš Ing.
tel: 386720363
dvorak3@kraj-jihocesky.cz
editor DTM - Oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů
Dvořák Karel
tel: 386720534
dvorak@kraj-jihocesky.cz
řidič - Oddělení provozně správní
Dvořáková Dagmar
tel: 386720249
dvorakova@kraj-jihocesky.cz
účetní - Oddělení účetnictví
Dvořáková Ludmila
tel: 386720296
dvorakoval@kraj-jihocesky.cz
spisová agenda - Oddělení spisové služby
Fialová Dana Ing.
tel: 386720307
fialova2@kraj-jihocesky.cz
územní plánování - Oddělení územního plánování
Fical Jakub
tel: 386720534
fical@kraj-jihocesky.cz
řidič - Oddělení provozně správní
Filásová Petra, BBS
tel: 386720351
filasova@kraj-jihocesky.cz
metodik usměrňování obcí ve výkaznictví - Oddělení výkaznictví
Fink Miroslav Ing.
tel: 386720893
fink@kraj-jihocesky.cz
výkon památková péče - rozhodování - Oddělení památkové péče
Fliegelová Václava Ing.
tel: 386720801
fliegelova@kraj-jihocesky.cz
ochrana přírody - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Formánková Jiřina, DiS.
tel: 386720451
formankova@kraj-jihocesky.cz
administrátor projektů 8 - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Fošumová Romana
tel: 386720918
fosumova@kraj-jihocesky.cz
kontrola - Oddělení ekonomiky, strategií a projektů
Francová Kateřina Ing.
tel: 386720256
francova@kraj-jihocesky.cz
zaměstnanec pro rozpočet - Oddělení rozpočtu a financování
Fraňková Bohumila Ing.
tel: 386720272
frankovab@kraj-jihocesky.cz
hlavní metodik PaP - Oddělení účetnictví
Frcal Tomáš
tel: 386720403
frcal@kraj-jihocesky.cz
technický pracovník - elektrikář - Oddělení provozně správní
Frdlíková Alena Bc.
tel: 386720217
frdlikova@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Frídová Jindřiška Ing.
tel: 386720885
fridova@kraj-jihocesky.cz
zřizované organizace - Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Fučíková Lenka Mgr.
tel: 386720827
fucikova@kraj-jihocesky.cz
FRŠ, KŠH, statistika a výkaznictví - Oddělení školství
Geschvandtnerová Jana
tel: 386720192
geschvandtnerova@kraj-jihocesky.cz
pokladna - Oddělení provozně správní
Glaser Lukáš JUDr.
tel: 386720466
glaser@kraj-jihocesky.cz
ředitel - Krajský úřad
Glaserová Šárka Bc.
tel: 386720116
glaserova@kraj-jihocesky.cz
vnější vztahy a zahraniční spolupráce - Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Grillová Štěpánka
tel: 386720722
grillova@kraj-jihocesky.cz
organizační pracovník-společné správní, samosprávné a organizační agendy - Oddělení projektového řízení, ekonomiky a organizace
Gryczová Marie Ing.
tel: 386720904
gryczova@kraj-jihocesky.cz
rozpočtář - Oddělení ekonomiky, strategií a projektů
Gušlbauerová Monika
tel: 386720261
guslbauerova@kraj-jihocesky.cz
mzdová účetní - Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Győrög Štefan Ing.
tel: 386720746
gyorog@kraj-jihocesky.cz
prevence závaž. havárií, integr.prevence - Oddělení IPPC a EIA
Hajdušek Tomáš Ing.
tel: 386720457
hajdusek@kraj-jihocesky.cz
neuvolněný náměstek hejtmana - Samospráva
Hajíčková Jana Ing.
tel: 386720409
hajickovaj@kraj-jihocesky.cz
kontrola v rámci agendy Matice projektů - Oddělení evropské integrace
Hájková Iveta
tel: 386720121
hajkovai@kraj-jihocesky.cz
reprocentrum, CZECH POINT - Oddělení spisové služby
Hájková Zuzana Ing.
tel: 386720913
hajkova@kraj-jihocesky.cz
rozpočtář - Oddělení ekonomiky, strategií a projektů
Hajnová Markéta Ing., MBA
tel: 386720527
hajnova@kraj-jihocesky.cz
projektový a finanční manažer aktivity č. 7 - Oddělení realizace systémových projektů
Hakr Petr Ing.
tel: 386720812
hakr@kraj-jihocesky.cz
ochrana přírody a krajiny - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Hála Václav Ing.
tel: 386720507
hala@kraj-jihocesky.cz
správce sítě - Oddělení správy sítě
Halabicová Helena Mgr.
tel: 386720109
halabicova@kraj-jihocesky.cz
projektový manažer a krajský RIS 3 koordinátor - Oddělení realizace systémových projektů
Hálová Alena Ing.
tel: 386720388
halovaa@kraj-jihocesky.cz
stavební řád - dozor - Oddělení stavebního řádu
Hálová Lucia Mgr.
tel: 386720381
halova2@kraj-jihocesky.cz
administrace kotlíkových dotací - Oddělení evropské integrace
Hálová Stanislava
tel: 386720247
halova@kraj-jihocesky.cz
účetní - Oddělení účetnictví
Hanzal Luděk Ing.
tel: 386720726
hanzal@kraj-jihocesky.cz
lesní hospodářství, dotace, kontrola - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Hanzalová Jana Ing.
tel: 386720286
hanzalova@kraj-jihocesky.cz
agenda regionálního rozvoje - ekonom - Úsek vedoucího odboru
Hanzelyová Monika Mgr.
tel: 386720814
hanzelyova@kraj-jihocesky.cz
střednědobý plán sociálních služeb - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Hausel Jan Ing., DiS.
tel: 386720107
hausel@kraj-jihocesky.cz
investiční technik - Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Havelková Hana Ing.
tel: 386720727
havelkovah@kraj-jihocesky.cz
odborný zam.ús.integrované prevence - Oddělení IPPC a EIA
Havlíček Jan Mgr., Ph.D.
tel: 386720806
havlicek@kraj-jihocesky.cz
ochrana ZPF, ochrana přírody a krajiny - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Havlík Pavel Ing.
tel: 386720375
havlik@kraj-jihocesky.cz
správní činnost JH - dozor obcí - Oddělení silničního hospodářství
Havlíková Ivana Bc.
tel: 386720520
havlikovai@kraj-jihocesky.cz
dopravní obslužnost - Oddělení silniční dopravy
Herrmannová Zora Ing.
tel: 386720504
herrmannova@kraj-jihocesky.cz
správce program. vybavení - Oddělení správy aplikací a GIS
Hobzová Dana JUDr., Ph.D.
tel: 386720837
hobzova@kraj-jihocesky.cz
právník - Oddělení školství
Hocke David Bc.
tel: 386720444
hocke@kraj-jihocesky.cz
redaktor, novinář, webmaster - Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Hodina Jaroslav Ing.
tel: 386720208
hodina@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení stavebního řádu
Hoffelnerová Alena Bc.
tel: 386720227
hoffelnerova@kraj-jihocesky.cz
rozpočet, spis.služba, organizační a administrativní činnost, střet zájmů - Úsek vedoucího odboru
Hochová Adéla Ing.
tel: 386720242 , fax: 386359084
hochova@kraj-jihocesky.cz
organizační zaměstnanec - Úsek vedoucího odboru
Holečková Denisa Mgr.
tel: 386720825
holeckova@kraj-jihocesky.cz
střední školy a VOŠ, soukromé školy, rejstřík škol, DVPP a zahr.vztahy - Oddělení školství
Holub Jaroslav
tel: 386720960
holub@kraj-jihocesky.cz
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Holub Jiří Ing.
tel: 386720279 , fax: 386350039
holubj@kraj-jihocesky.cz
havarijní plánování - Oddělení krizového řízení
Homolková Zuzana
tel: 386720436
homolkova@kraj-jihocesky.cz
evidence majetku - Oddělení majetkové správy
Horáková Martina
tel: 386720150
horakova@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení spisové služby
Hornát Petr Ing. arch.
tel: 386720423
hornat@kraj-jihocesky.cz
vedoucí odboru - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
Hořejší Jarmila Ing.
tel: 386720718
horejsi@kraj-jihocesky.cz
ochrana ZPF, ochrana přírody a krajiny - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Houska Pavel Bc.
tel: 386720365
houska@kraj-jihocesky.cz
přestupkové řízení v dopravě - Oddělení správní
Housková Marie
tel: 386720951
houskovam@kraj-jihocesky.cz
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Houšková Marie Ing.
tel: 386720953
mhouskova@kraj-jihocesky.cz
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Hovorková Marcela Bc.
tel: 386720543
hovorkova@kraj-jihocesky.cz
správní činnost Písek - Oddělení silničního hospodářství
Hrdinová Vladimíra Ing.
tel: 386720158
hrdinova@kraj-jihocesky.cz
vnější vztahy a zahraniční spolupráce, ERDV - Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Hrodějová Jitka Ing.
tel: 386720215
hrodejova@kraj-jihocesky.cz
administrace programů a projektů EÚS - Oddělení evropské integrace
Hroch Pavel
tel: 386720460
hroch@kraj-jihocesky.cz
náměstek hejtmana - Samospráva
Hronová Pavla Bc.
tel: 386720115
hronova@kraj-jihocesky.cz
ekonom-rozpočtář - Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Hrstka Petr Ing.
tel: 386720216
hrstka@kraj-jihocesky.cz
agenda veřejných zakázek - Oddělení zadávání veřejných zakázek
Hruška Vladimír Ing.
tel: 386720219
hruska@kraj-jihocesky.cz
agenda veřejných zakázek - Oddělení zadávání veřejných zakázek
Hudák Filip Ing.
tel: 386720395
hudak@kraj-jihocesky.cz
referent pro účetnictví a rozpočet finan. projektů pro SF - Oddělení rozpočtu a financování
Hulec Jakub
tel: 386720334
hulec@kraj-jihocesky.cz
referent ÚAP a editor Digitální technické mapy - Oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů
Hůlková Jana
tel: 386720967
hulkova@kraj-jihocesky.cz
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Hypšová Petra Ing. Bc.
tel: 386720757
hypsova@kraj-jihocesky.cz
metodik finančních a věcných kontrol - Oddělení kontroly a financování
Chalupová Eva, DiS.
tel: 386720466
chalupova@kraj-jihocesky.cz
personalista - Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Chlumecká Lada Ing.
tel: 386720952
chlumecka@kraj-jihocesky.cz
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Chmel Josef Ing.
tel: 386720337
chmel@kraj-jihocesky.cz
stavební řád - dozor - Oddělení stavebního řádu
Chrastina František Mgr.
tel: 386720881
chrastina@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Chromá Markéta Ing.
tel: 386720374
chroma@kraj-jihocesky.cz
marketing a cestovní ruch - Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Chumanová Jitka Ing.
tel: 386720394
chumanova@kraj-jihocesky.cz
daňový specialista a metodik DPH - Oddělení účetnictví
Janečková Pavla Bc.
tel: 386720634
janeckova@kraj-jihocesky.cz
metodik způsobilých nákladů a kontrolní pracovník - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Janků Jana
tel: 386720260
janku2@kraj-jihocesky.cz
administrátor projektů 14 - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Janoušková Eva Ing.
tel: 386720740
janouskovae@kraj-jihocesky.cz
integrovaná prevence - Oddělení IPPC a EIA
Janoušková Václava
tel: 386720120 , fax: 386720660
janouskova@kraj-jihocesky.cz
spisová agenda - Oddělení spisové služby
Janů Alena Mgr.
tel: 386720620
janu@kraj-jihocesky.cz
registrace a metodika soc.služeb - Oddělení sociálních služeb
Jarkovská Lucie Mgr.
tel: 386720633
jarkovska@kraj-jihocesky.cz
projektový manažer Ip OP VVV - Oddělení ekonomiky, strategií a projektů
Jarošová Alena, BBus
tel: 386720450
jarosova2@kraj-jihocesky.cz
metodika, kontrolní činnost a odvolací řízení při správě živnostenského podnikání - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Jarošová Denisa Ing.
tel: 386720558
jarosova@kraj-jihocesky.cz
projektový manažer IKAP III - Oddělení realizace systémových projektů
Jelínek Luboš Ing.
tel: 386720712
jelinek@kraj-jihocesky.cz
odpad.hospodář., koordinace, plánování - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Jemelíková Kateřina Ing.
tel: 386720804
jemelikova@kraj-jihocesky.cz
implementace soustavy NATURA 2000, ochrana přírody - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Ježková Eva Ing.
tel: 386720720
jezkova@kraj-jihocesky.cz
vedoucí manažer projektu LIFE - Oddělení projektového řízení, ekonomiky a organizace
Jirková Marcela Ing.
tel: 386720771
jirkova@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení IPPC a EIA
Jirsová Kamila Ing.
tel: 386720538
jirsova@kraj-jihocesky.cz
administrace kotlíkových dotací - Oddělení evropské integrace
Jiříčková Milena Bc.
tel: 386720917
jirickova@kraj-jihocesky.cz
kontrola - Oddělení ekonomiky, strategií a projektů
Jiříková Magdaléna BcA.
tel: 386720467
jirikova@kraj-jihocesky.cz
marketing a cestovní ruch - Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Jozková Libuše Ing.
tel: 386720803
jozkova@kraj-jihocesky.cz
ekolog.výchova,vzdělávání, osvěta - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Jungová Eva
tel: 386720379
jungova@kraj-jihocesky.cz
administrativní a spisov.pracovník - Oddělení stavebního řádu
Kadlec Karel
tel: 386720645
kadlec@kraj-jihocesky.cz
technický pracovník - údržbář - Oddělení provozně správní
Kalátová Kateřina Ing.
tel: 386720702
kalatova@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení kontroly a financování
Kaněra Petr Mgr. et Mgr. Bc.
tel: 386720183
kanera@kraj-jihocesky.cz
právník v SP a PP kraje, dozor nad výkonem PP obcí - Úsek vedoucího odboru
Kantorová Alice Ing.
tel: 386720308
akantorova@kraj-jihocesky.cz
majet.dispozice, met.činnost - Oddělení majetkové správy
Kimmerová Jaroslava Mgr.
tel: 386720643
kimmerova@kraj-jihocesky.cz
náhradní rodinná péče - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kindlová Alexandra Mgr. Ing.
tel: 386720928
kindlova@kraj-jihocesky.cz
právník odboru sociálních věcí - Úsek vedoucího odboru
Klapušová Lenka
tel: 386720930
klapusova@kraj-jihocesky.cz
odměňování, rozpočet, kontrola - Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Kleinová Pešková Michaela Ing.
tel: 386720906
kleinova@kraj-jihocesky.cz
finanční/projektový manažer Ip OP VVV - Oddělení ekonomiky, strategií a projektů
Klement Josef Ing.
tel: 386720725
klement@kraj-jihocesky.cz
rybářství a zemědělství - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Klíma Lukáš Ing.
tel: 386720713
klima2@kraj-jihocesky.cz
odpadové hospodářství - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Klíma Pavel Mgr.
tel: 386720481
klima@kraj-jihocesky.cz
neuvolněný náměstek hejtmana - Samospráva
Klimeš Zdeněk Ing.
tel: 386720744
klimes@kraj-jihocesky.cz
vedoucí odboru - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Klímová Blanka Bc.
tel: 386720258
klimovab@kraj-jihocesky.cz
zaměstnanec pro rozpočet - Oddělení rozpočtu a financování
Kloudová Irena
tel: 386720361
kloudova@kraj-jihocesky.cz
účetní - Oddělení účetnictví
Kohoutová Monika Mgr.
tel: 386720232
kohoutova@kraj-jihocesky.cz
právník v SP a PP kraje, dozor nad výkonem PP obcí - Úsek vedoucího odboru
Kojanová Irena Ing.
tel: 386720704
kojanova@kraj-jihocesky.cz
ochrana ovzduší - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Kolář Martin Ing.
tel: 386720929
kolar2@kraj-jihocesky.cz
odměňování, rozpočet, kontrola - Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Konopa Štěpán Mgr.
tel: 386720144
konopa@kraj-jihocesky.cz
stavební řád - právní agenda - Oddělení stavebního řádu
Kopačková Marcela Bc.
tel: 386720546
kopackova@kraj-jihocesky.cz
ekonom - rozpočtář - Úsek vedoucího odboru
Kopsová Lenka Bc.
tel: 386720623
kopsova@kraj-jihocesky.cz
realizace a koordinace činnosti soc. práce a soc. služeb, metodik soc. kurátorů a soc. prevence - Oddělení sociálních služeb
Korda Josef MgA.
tel: 386720886
korda@kraj-jihocesky.cz
DPP/DPČ-asistent projektového manažera - Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Kordíková Eva
tel: 386720186
kordikova@kraj-jihocesky.cz
administrátor projektů 7 - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Körnerová Zuzana Ing.
tel: 386720342
kornerova@kraj-jihocesky.cz
referent ÚAP - Oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů
Kořínková Jitka Ing.
tel: 386720611
korinkova@kraj-jihocesky.cz
EIA - Oddělení IPPC a EIA
Kosová Petra Ing.
tel: 386720729
kosova@kraj-jihocesky.cz
vodní hospodářství - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Kostíková Jana Ing.
tel: 386720159
kostikova@kraj-jihocesky.cz
odborný pracovník pro kohezní politiku - Oddělení evropské integrace
Košnář Antonín Mgr. Ing., Ph.D.
tel: 386720719
kosnar@kraj-jihocesky.cz
státní správa lesů - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Koterzynová Kateřina Mgr.
tel: 386720187
koterzynova@kraj-jihocesky.cz
matriční agenda,vč.metod.usměrňování a dohledu nad matrič.úř., st.občanství - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Kotzinová Věra
tel: 386720743
kotzinova@kraj-jihocesky.cz
administrativa - Oddělení projektového řízení, ekonomiky a organizace
Koubová Lenka
tel:
koubova2@kraj-jihocesky.cz
editor DTM - Oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů
Koubová Renáta Ing.
tel: 386720880
koubova@kraj-jihocesky.cz
organizační zaměstnanec - Úsek vedoucího odboru
Koukolová Dagmar Ing.
tel: 386720966
koukolova@kraj-jihocesky.cz
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Kovářová Veronika Ing.
tel: 386720416
kovarova@kraj-jihocesky.cz
administrace kotlíkových dotací - Oddělení evropské integrace
Kozlová Lucie doc. Ing., Ph.D.
tel: 386720464
kozlova@kraj-jihocesky.cz
náměstkyně hejtmana - Samospráva
Krák Antonín Mgr. Bc.
tel: 386720289
krak@kraj-jihocesky.cz
náměstek hejtmana - Samospráva
Kratochvílová Nicola Ing.
tel: 386720364
kratochvilova@kraj-jihocesky.cz
metodik účetnictví a rozpočtu pro financování projektů - Oddělení rozpočtu a financování
Krčková Hana
tel: 386720965
krckova@kraj-jihocesky.cz
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Krejčí Radka
tel: 386720577
krejci@kraj-jihocesky.cz
agenda rady kraje - Oddělení organizační
Krejčová Eva
tel: 386720515
krejcovae@kraj-jihocesky.cz
správní řízení v silniční dopravě - Oddělení silniční dopravy
Krejčová Lenka Ing.
tel: 386720609
krejcova@kraj-jihocesky.cz
referent st. správy na úseku zdravotnictví - Oddělení zdravotní správy
Krenauer Zdeněk Bc.
tel: 386720545
krenauer@kraj-jihocesky.cz
STK, autoškoly, BESIP - Oddělení strategií a územní samosprávy v dopravě
Kročák Ladislav Mgr.
tel: 386720608
krocak@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení zdravotní správy
Królová Veronika Mgr., Ph.D.
tel: 386720970
krolovav@kraj-jihocesky.cz
PR agenda, evropské projekty - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Kršíková Hana Mgr.
tel: 386720622
krsikova@kraj-jihocesky.cz
realizace a koordinace činnosti soc. práce a poskytování soc. služeb, metodik soc. kurátorů a soc. prevence - Oddělení sociálních služeb
Křepelková Magda Ing., Ph.D.
tel: 386720317
krepelkova@kraj-jihocesky.cz
administrace kotlíkových dotací - Oddělení evropské integrace
Křížová Kamila Bc.
tel: 386720225
krizovak@kraj-jihocesky.cz
organizační a administrativní pracovník - Úsek vedoucího odboru
Kuba Martin MUDr.
tel: 386720490
hejtman@kraj-jihocesky.cz
hejtman - Krajský úřad
Kubal Vítězslav Ing.
tel: 386720494
kubal@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení správy aplikací a GIS
Kubatová Jitka Ing.
tel: 386720353
kubatova2@kraj-jihocesky.cz
ekonom-rozpočtář - Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Kubecová Jana Ing.
tel: 386720767
kubecova@kraj-jihocesky.cz
EIA - Oddělení IPPC a EIA
Kubečková Synková Dagmar Ing., Ph.D.
tel: 386720773
synkova@kraj-jihocesky.cz
náhrada škod - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Kubešová Alena
tel: 386720278
kubesovaa@kraj-jihocesky.cz
účetní - Oddělení účetnictví
Kučera Miroslav Ing.
tel: 386720968
kucera2@kraj-jihocesky.cz
bezpilotní systémy, GIS, PR, NATURA 2000 - Oddělení projektového řízení, ekonomiky a organizace
Kučera Radomír Ing.
tel: 386720309
kucera@kraj-jihocesky.cz
majetková správa - Oddělení strategií a územní samosprávy v dopravě
Kučerová Kateřina Bc.
tel: 386720607
kucerovak@kraj-jihocesky.cz
referent st. správy na úseku zdravotnictví - Oddělení zdravotní správy
Kučerová Martina
tel: 386720320
kucerova@kraj-jihocesky.cz
majetkové dispozice - Oddělení majetkové správy
Kulířová Jitka
tel: 386720805
kulirova@kraj-jihocesky.cz
ochrana ZPF, geologie - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Kundrátová Alena Mgr.
tel: 386720414
kundratova@kraj-jihocesky.cz
projektový manažer IKAP II - Oddělení realizace systémových projektů
Kuthanová Ludmila Ing.
tel: 386720745
kuthanova@kraj-jihocesky.cz
zemědělství, dotace, kontrola - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Kuzba Vladimír Mgr.
tel: 386720836
kuzba@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení školství
Kůzlová Iveta
tel: 386720493 , fax: 386354967
kuzlova@kraj-jihocesky.cz
asistentka hejtmana - Úsek vedoucího odboru
Kvardová Ivana
tel: 386720915
kvardova@kraj-jihocesky.cz
kontrola - Oddělení ekonomiky, strategií a projektů
Kypta Ladislav
tel: 386720826
kypta@kraj-jihocesky.cz
statistika, výkaznictví, rejstřík škol - Oddělení školství
Lachoutová Eva Bc.
tel: 386720447
lachoutova@kraj-jihocesky.cz
personalista - Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Lamač Petr Ing.
tel: 386720429
lamac@kraj-jihocesky.cz
manažer projektových aktivit IKAP II a IKAP III - Oddělení realizace systémových projektů
Lancíková Iveta
tel: 386720390
lancikova@kraj-jihocesky.cz
dopravní úřad Č.Krumlov, Strakonice, J. Hradec - Oddělení silniční dopravy
Langová Martina Mgr. Bc. Bc.
tel: 386720830
langova@kraj-jihocesky.cz
speciální školy a školská zařízení - Oddělení školství
Leitgebová Blanka Mgr.
tel: 386720315
leitgebova@kraj-jihocesky.cz
administrátor projektů 13 - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Lencová Radka
tel: 386720911
lencova@kraj-jihocesky.cz
rozpočtář - Oddělení ekonomiky, strategií a projektů
Lerchová Zuzana Ing.
tel: 386720212
lerchova@kraj-jihocesky.cz
agenda regionálního rozvoje - Úsek vedoucího odboru
Lhotka Petr Mgr.
tel: 386720802
lhotka@kraj-jihocesky.cz
ochrana přírody a krajiny, právník - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Liláková Jitka Ing.
tel: 386720185
lilakova@kraj-jihocesky.cz
projektový pracovník - Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Lomský Radek Ing.
tel: 386720920
lomsky@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Ludvík Michal Mgr.
tel: 386720402
ludvik@kraj-jihocesky.cz
agenda veřejných zakázek - Oddělení zadávání veřejných zakázek
Lukášová Primusová Markéta Ing.
tel: 386720160
primusova@kraj-jihocesky.cz
administrace projektů, ekonom - Oddělení evropské integrace
Luksch Štěpán Ing.
tel: 386720358
luksch@kraj-jihocesky.cz
územní plánování - radon - Oddělení územního plánování
Lukschová Petra Ing. Bc.
tel: 386720530
lukschova@kraj-jihocesky.cz
referent pro pozemní komunikace - Oddělení silničního hospodářství
Luňáčková Petra Mgr.
tel: 386720882
lunackova@kraj-jihocesky.cz
zřizované organizace, kultura, dozor nad výkonem SP a PP obcí - Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Luňáková Jitka Bc.
tel: 386720958
lunakova@kraj-jihocesky.cz
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Macounová Magda Mgr.
tel: 386720839
macounova@kraj-jihocesky.cz
výkaznictví a rozpis rozpočtu - Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Machartová Hana Ing.
tel: 386720866
machartova@kraj-jihocesky.cz
lesní hospodářství a zemědělství,dotace,pozemkové úpravy - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Machát Lukáš Ing.
tel: 386720248
machat@kraj-jihocesky.cz
metodik účetnictví - Oddělení účetnictví
Machová Jitka
tel: 386720245
machova@kraj-jihocesky.cz
metodik usměrňování obcí ve výkaznictví - Oddělení výkaznictví
Machová Lenka Ing.
tel: 386720322
machova3@kraj-jihocesky.cz
personalista - Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Máchová Šárka Ing.
tel: 386720747
machovas@kraj-jihocesky.cz
och.př.a kr.,NATURA 2000 - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Makočová Michaela Bc., DiS.
tel: 386720840
makocova@kraj-jihocesky.cz
nostrifikace, rejstřík škol, statistika - Oddělení školství
Malíková Jana Bc.
tel: 386720427
malikova@kraj-jihocesky.cz
majetkové dispozice - Oddělení majetkové správy
Malovcová Lenka JUDr.
tel: 386720228
malovcova@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení správní
Malý František JUDr.
tel: 386720168
maly@kraj-jihocesky.cz
právník v SP a PP kraje, dozor nad výkonem PP obcí - Úsek vedoucího odboru
Marischková Lucie Ing.
tel: 386720783
marischkova@kraj-jihocesky.cz
finanční referent - rozpočtář - Oddělení kontroly a financování
Marková Věra Ing.
tel: 386720235
markova@kraj-jihocesky.cz
agenda přestupková, volební a hazardních her - Oddělení správní
Marková Vladimíra Ing.
tel: 386720382
markova2@kraj-jihocesky.cz
odborný pracovník pro kohezní politiku - Oddělení evropské integrace
Martínek Jan Mgr.
tel: 386720561
martinek@kraj-jihocesky.cz
asistent člena rady - Úsek vedoucího odboru
Martínková Petra Ing.
tel: 386720821
martinkova@kraj-jihocesky.cz
školní stravování - Oddělení školství
Maříková Martina Ing.
tel: 386720552
marikova@kraj-jihocesky.cz
referent ÚAP - Oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů
Masojídková Hana Ing.
tel: 386720959
masojidkova@kraj-jihocesky.cz
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Matějková Šárka Ing.
tel: 386720936
matejkova@kraj-jihocesky.cz
dotační politika, spolupráce s NNO v oblasti zájmové činnosti a sportu, ekonomika - Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Maťhová Marcela Bc.
tel: 386720924
mathova@kraj-jihocesky.cz
ekonomika zdravotnických zařízení - Oddělení zdravotní péče
Matulová Pavlína JUDr.
tel: 386720424
matulova@kraj-jihocesky.cz
právník - Úsek vedoucího odboru
Maurerová Jitka Bc.
tel: 386720955
maurerova@kraj-jihocesky.cz
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Medvedz Vladimír
tel: 386720264 , fax: 386350039
medvedz@kraj-jihocesky.cz
obrana, obranné plánování - Oddělení krizového řízení
Michálková Irena Ing.
tel: 386720528
michalkova@kraj-jihocesky.cz
státní odborný dozor - Oddělení silniční dopravy
Michalová Iva Mgr.
tel: 386720741
michalova2@kraj-jihocesky.cz
odborný konzultant Plánování SS v JčK IV - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Mikeš Karel Bc., MBA
tel: 386720871
mikes@kraj-jihocesky.cz
metodik a správce systému Museion, administrátor kulturních portálů, dotace pro oblast kultury - Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Mikeš Karel Ing.
tel: 386720428
mikes2@kraj-jihocesky.cz
investiční technik - Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb
Míšková Michaela Ing.
tel: 386720153
miskova@kraj-jihocesky.cz
matriční agenda, vč. metod. usměrňování a dohledu nad matrič. úř., st. občanství - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Moravcová Ivana Ing.
tel: 386720635
moravcovai@kraj-jihocesky.cz
referent metodiky informačních systémů v sociální oblasti - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Motejzík Lukáš Ing.
tel: 386720491
motejzik@kraj-jihocesky.cz
agenda zákona 365/2000 o ISVS - Úsek vedoucího odboru
Motejzíková Jana Ing.
tel: 386720141
motejzikova@kraj-jihocesky.cz
evidence majetku - Oddělení majetkové správy
Mrázková Radmila
tel: 386720287
mrazkova@kraj-jihocesky.cz
agenda zastupitelstva kraje - Oddělení organizační
Mrázová Michaela Ing.
tel: 386720432
mrazova@kraj-jihocesky.cz
metodika, kontrolní činnost a odvolací řízení při správě živnostenského podnikání - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Muzikářová Marie Bc.
tel: 386720808
muzikarova@kraj-jihocesky.cz
koordin., projekt. a progr.pracovník, ekonom - rozpočtář - Oddělení projektového řízení, ekonomiky a organizace
Nápravník Zuzana Bc., DiS.
tel: 386720610
napravnik@kraj-jihocesky.cz
referent st. správy na úseku zdravotnictví - Oddělení zdravotní správy
Náprstek Ivan Mgr.
tel: 386720894
naprstek@kraj-jihocesky.cz
výkon památková péče - rozhodování - Oddělení památkové péče
Návara Jan Ing.
tel: 386720385
navara@kraj-jihocesky.cz
vedoucí odboru - Odbor evropských záležitostí
Němec Jan Bc.
tel: 386720724
nemecj@kraj-jihocesky.cz
myslivost - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Nerud Marek Mgr.
tel: 386720649
nerud@kraj-jihocesky.cz
krajský protidrogový koordinátor - Oddělení sociálních služeb
Neumannová Vladimíra Ing.
tel: 386720346
neumannova@kraj-jihocesky.cz
interní audit - Úsek interního auditu
Nocarová Ilona
tel: 386720188
nocarova@kraj-jihocesky.cz
program obnovy a rozvoje venkova - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Nováková Blanka
tel: 386720146
novakovab@kraj-jihocesky.cz
ekonom, rozpočtář - Oddělení organizační
Nováková Lenka Mgr.
tel: 386720940
novakoval@kraj-jihocesky.cz
projektový manažer Ip OP VVV - Oddělení ekonomiky, strategií a projektů
Nováková Tereza Ing.
tel: 386720200
novakova2@kraj-jihocesky.cz
investiční technik - Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb
Nováková Věra
tel: 386720919
novakovav@kraj-jihocesky.cz
kontrola a rozpočet - Oddělení ekonomiky, strategií a projektů
Novotná Eva Mgr.
tel: 386720641
novotna@kraj-jihocesky.cz
bez zařazení - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Novotná Kateřina Ing., Ph.D.
tel: 386720772
novotna2@kraj-jihocesky.cz
SEA a geologie - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Novotná Veronika Bc.
tel: 386720380
novotna4@kraj-jihocesky.cz
administrace kotlíkových dotací - Oddělení evropské integrace
Olžbutová Marcela
tel: 386720954
olzbutova@kraj-jihocesky.cz
organizační zaměstnanec - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Opekarová Hana
tel: 386720350
opekarova@kraj-jihocesky.cz
metodik usměrňování obcí ve výkaznictví - Oddělení výkaznictví
Opolcerová Linda Mgr.
tel: 386720612
opolcerova@kraj-jihocesky.cz
referent st. správy na úseku zdravotnictví - Oddělení zdravotní správy
Pacáková Hana Ing.
tel: 386720715
pacakova@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Palmová Jana
tel: 386720817
palmova@kraj-jihocesky.cz
DM, základ.vzdělávání, konkurzy, rejstřík škol, org.činnost - Oddělení školství
Pandulová Zdeňka Ing.
tel: 386720483 , fax: 386354967
pandulova@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení organizační
Pánková Vanda Mgr.
tel: 386720162
pankova@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení evropské integrace
Paroubková Pavla Bc.
tel: 386720463 , fax: 386354967
paroubkova@kraj-jihocesky.cz
asistentka člena rady - Úsek vedoucího odboru
Pártlová Eva Ing.
tel: 386720961
partlova@kraj-jihocesky.cz
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Pastuszek Filip Ing.
tel: 607032894
pastuszek@kraj-jihocesky.cz
pracovník pro oblast mimoškolní tělovýchovy a sportu - Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Pauknerová Eliška Bc.
tel: 386720325
pauknerova@kraj-jihocesky.cz
administrátor projektů 9 - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Pavlíček Jiří Ing.
tel: 386720781
pavlicek@kraj-jihocesky.cz
referent - analytická a koncepční činnost - Oddělení kontroly a financování
Pavličík Ivan Ing.
tel: 386720517
pavlicik@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Pechová Blanka Bc.
tel: 386720782
pechova@kraj-jihocesky.cz
kontrolor financ. soc. služeb - Oddělení kontroly a financování
Pernikářová Kateřina Ing.
tel: 386720648
pernikarova@kraj-jihocesky.cz
EIA - Oddělení IPPC a EIA
Perníková Zdeňka Ing.
tel: 386720956
pernikova@kraj-jihocesky.cz
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Pešek Vladimír Ing.
tel: 386720148
pesek@kraj-jihocesky.cz
bezpečnost státu, bezpečnostní referent systému bezpečnosti krajského úřadu - Oddělení krizového řízení
Pešková Eva Ing.
tel: 386720167
peskova2@kraj-jihocesky.cz
vymáhání pohledávek kraje,vedení exekučního řízení,agenda veřejných sbírek, volební agenda, vykonávání dílčích leg.prací při přípravě práv.předpisů kraje - Oddělení správní
Petr Luděk, DiS.
tel: 386720629
petr@kraj-jihocesky.cz
finanční referent - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Petrášková Miroslava
tel: 386720529
petraskova@kraj-jihocesky.cz
správa údržba silnic, majetek - Oddělení strategií a územní samosprávy v dopravě
Pfeffer Jan
tel: 386720474
pfeffer@kraj-jihocesky.cz
správce webových aplikací a programátor - Oddělení správy aplikací a GIS
Pierová Martina Ing.
tel: 386720524
pierova@kraj-jihocesky.cz
matrič. agenda, vč. metod.usměrňování a dohledu nad matrič.úř.,st.občanství a agenda evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Plechingerová Andrea Mgr.
tel: 386720376
plechingerova@kraj-jihocesky.cz
stavební řád - právní agenda - Oddělení stavebního řádu
Plosová Helena Ing.
tel: 386720514
plosova@kraj-jihocesky.cz
vedoucí samostatného oddělení - Oddělení interního auditu a kontroly
Plucha Martin Ing. Mgr.
tel: 386720189
plucha@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení realizace systémových projektů
Podhola Petr Mgr.
tel: 386720291
podhola@kraj-jihocesky.cz
vedoucí odboru - Odbor kancelář hejtmana
Podhradská Vladimíra
tel: 386720280 , fax: 386359069
podhradskav@kraj-jihocesky.cz
agenda, CZECH POINT, konverze dokumentů - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Podsclan Jaroslav
tel: 386720534
podsclan@kraj-jihocesky.cz
bez zařazení - Oddělení provozně správní
Pohlová Švecová Kateřina
tel: 386720492 , fax: 386354967
pohlova@kraj-jihocesky.cz
asistentka hejtmana - Úsek vedoucího odboru
Pokorný Tomáš Mgr.
tel: 386720502
pokornyt@kraj-jihocesky.cz
správce GIS - Oddělení správy aplikací a GIS
Polančíková Zuzana
tel: 386720123
polancikova@kraj-jihocesky.cz
evidence a provoz majetku - Oddělení majetkové správy
Poppová Pavla
tel: 386720128 , fax: 386350039
poppova@kraj-jihocesky.cz
civilní nouzové plánování (HOPKS) - Oddělení krizového řízení
Pöschko Pavel Ing.
tel: 386720716
poschko@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Pospíšilová Kateřina Ing.
tel: 386720496
pospisilovak@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Povišerová Eva Ing., DiS.
tel: 386720425
poviserova@kraj-jihocesky.cz
program obnovy a rozvoje venkova - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Prantlová Petra Ing.
tel: 386720246
prantlova@kraj-jihocesky.cz
zaměstnanec pro rozpočet - Oddělení rozpočtu a financování
Prener Jan Mgr.
tel: 386720213
prener@kraj-jihocesky.cz
agenda regionálního rozvoje - Úsek vedoucího odboru
Procházka Jonáš Mgr.
tel: 386720468
prochazka@kraj-jihocesky.cz
právník - Oddělení zadávání veřejných zakázek
Procházková Markéta Mgr.
tel: 386720229
prochazkova2@kraj-jihocesky.cz
vedoucí odboru - Odbor právní a krajský živnostenský úřad
Procházková Vendula Ing.
tel: 386720626
prochazkova@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Průcha Luboš Ing.
tel: 386720201
pruchal@kraj-jihocesky.cz
vedoucí odboru - Odbor kancelář ředitele
Průcha Miroslav
tel: 386720297
prucham@kraj-jihocesky.cz
majet.správa, porad. a konzul.činnost - Oddělení majetkové správy
Přibylová Gabriela Bc.
tel: 386720578
pribylovag@kraj-jihocesky.cz
administrátor projektů 6 - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Pulcová Pavla Bc.
tel: 386720519
pulcova@kraj-jihocesky.cz
investiční technik - Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Pytlová Markéta Ing.
tel: 386720108
pytlova@kraj-jihocesky.cz
účetní - Oddělení účetnictví
Radostová Miroslava Bc.
tel: 386720191
radostova@kraj-jihocesky.cz
administrace kotlíkových dotací - Oddělení evropské integrace
Rákosník Luboš Mgr.
tel: 386720133
rakosnik@kraj-jihocesky.cz
STK, autoškoly, BESIP - Oddělení strategií a územní samosprávy v dopravě
Randák Jakub
tel: 386720567
randak@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení provozně správní
Randáková Ivana Bc.
tel: 386720853
randakova@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení projektového řízení, ekonomiky a organizace
Rauchová Andrea Ing.
tel: 386720706
rauchova@kraj-jihocesky.cz
ochrana ovzduší - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Reischlová Renata Ing.
tel: 386720329
reischlova@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení účetnictví
Reitingerová Lucie Ing.
tel: 386720832
reitingerova@kraj-jihocesky.cz
SŠ, VOŠ, programy EU a dotační politika kraje - Oddělení školství
Remtová Markéta Bc.
tel: 386720482
remtovam@kraj-jihocesky.cz
asistentka člena rady - Úsek vedoucího odboru
Riziky Martin
tel: 386720103
riziky@kraj-jihocesky.cz
správa budovy - Oddělení provozně správní
Rjabec Tomáš Ing.
tel: 386720240
rjabec@kraj-jihocesky.cz
bezpečnost státu a krizové řízení - Oddělení krizového řízení
Ročárková Jitka Ing.
tel: 386720250
rocarkova@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení výkaznictví
Rodějová Věra Ing.
tel: 386720172
rodejova@kraj-jihocesky.cz
správce daně - Oddělení rozpočtu a financování
Rodová Jana Bc.
tel: 386720371
rodova@kraj-jihocesky.cz
zaměstnanec pro rozpočet - Oddělení rozpočtu a financování
Roubík Jiří Ing.
tel: 386720632
roubik@kraj-jihocesky.cz
lesní hospodářství, dotace, kontrola - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Rozboudová Jitka Ing.
tel: 386720964
rozboudova@kraj-jihocesky.cz
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Růžička Milan
tel: 386720505
ruzicka@kraj-jihocesky.cz
správce program. vybavení - Oddělení správy aplikací a GIS
Růžičková Ivana JUDr.
tel: 386720306
ruzickova@kraj-jihocesky.cz
právník - Úsek vedoucího odboru
Rybák Milan Ing.
tel: 386720701
rybak@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení zdravotní péče
Rybková Helena Ing.
tel: 386720733
rybkova@kraj-jihocesky.cz
vodní hospodářství a koncepč.činnost - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Ryklíková Růžena
tel: 386720602
ryklikova@kraj-jihocesky.cz
organizační zaměstnanec - Oddělení zdravotní péče
Rynda Jaroslav Ing.
tel: 386720369
rynda@kraj-jihocesky.cz
přestupkové řízení v dopravě - Oddělení správní
Rynešová Lucie Ing.
tel: 386720170
rynesova@kraj-jihocesky.cz
správce daně - Oddělení rozpočtu a financování
Ryšánková Dana
tel: 386720521
rysankova@kraj-jihocesky.cz
dopravní úřad Milevsko, Písek, Prachatice, Tábor, Vimperk - Oddělení silniční dopravy
Řebík Petr Mgr.
tel: 386720343
rebik@kraj-jihocesky.cz
přestupková agenda - Oddělení správní
Řepková Olga Mgr.
tel: 386720707
repkova@kraj-jihocesky.cz
odpadové hospodářství - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Římal Miroslav
tel: 386720534
rimal@kraj-jihocesky.cz
řidič - Oddělení provozně správní
Řimnáčová Petra
tel: 386720437
rimnacova@kraj-jihocesky.cz
rozpočtář - stavař - Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Sárová Dagmar Bc.
tel: 386720412
sarova@kraj-jihocesky.cz
metodika, kontrolní činnost a odvolací řízení při správě živnostenského podnikání - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Sauerová Kristýna Bc.
tel:
sauerova2@kraj-jihocesky.cz
editor DTM - Oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů
Sauerová Patricia Ing.
tel: 386720708
sauerova@kraj-jihocesky.cz
NATURA 2000, ochrana přírody a krajiny - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Sedláková Petra
tel: 386720362
sedlakova@kraj-jihocesky.cz
administrátor projektů 3 - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Sekaninová Karla Ing.
tel: 386720392
sekaninova@kraj-jihocesky.cz
územní plánování - Oddělení územního plánování
Selingerová Miloslava Ing.
tel: 386720236
selingerova@kraj-jihocesky.cz
pracovník pro elektronizaci dotačních programů Jčk a administrátor projektů 2 - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Schinková Petra Ing.
tel: 386720458
schinkova@kraj-jihocesky.cz
asistentka člena rady - Úsek vedoucího odboru
Schumann Alena Mgr.
tel: 386720625
schumann@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení sociálních služeb
Schwarzová Hana
tel: 386720126
schwarzova@kraj-jihocesky.cz
administrativní a organizační pracovník - Úsek vedoucího odboru
Schwarzová Ivana
tel: 386720106
schwarzova2@kraj-jihocesky.cz
investiční technik - Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Skřičilová Milena Mgr.
tel: 386720819
skricilova@kraj-jihocesky.cz
předškolní vzdělávání - Oddělení školství
Sládková Jana Ing.
tel: 386720766
sladkova2@kraj-jihocesky.cz
NATURA 2000, územní plánování a rozvoj, evropské projekty - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Sládková Lenka Mgr.
tel: 386720776
sladkova@kraj-jihocesky.cz
projektový a finanční manažer - Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Sláma Martin Mgr.
tel: 386720931
slama@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Slípková Vladimíra Ing.
tel: 386720556
slipkova@kraj-jihocesky.cz
administrace kotlíkových dotací - Oddělení evropské integrace
Sobotovičová Miroslava Bc.
tel: 386720271
sobotovicova@kraj-jihocesky.cz
administrátor projektů 4 - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Soukup Jiří Ing.
tel: 386720714
soukup@kraj-jihocesky.cz
odpadové hospodářství - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Soukup Jiří Ing., Mgr.
tel: 386720732
soukupj@kraj-jihocesky.cz
vodní hospodářství - právní agenda - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Soukupová Marcela Mgr.
tel: 386720934
soukupova2@kraj-jihocesky.cz
zájmové a základní umělecké školství - Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Sovová Edita BA, MSc.
tel: 386720613
sovova@kraj-jihocesky.cz
referent státní správy a samosprávy na úseku zdravotnictví - Oddělení zdravotní správy
Sovová Šanderová Pavla Ing., MBA
tel: 386720758
sanderova@kraj-jihocesky.cz
finanční manažer projektu LIFE - Oddělení projektového řízení, ekonomiky a organizace
Spálenková Marta Ing.
tel: 386720262 , fax: 386350039
spalenkova@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení krizového řízení
Staněk Ladislav Ing.
tel: 386720241 , fax: 386359084
stanek@kraj-jihocesky.cz
vedoucí odboru - Odbor ekonomický
Steinbauer Zdeněk Ing.
tel: 386720810
steinbauerz@kraj-jihocesky.cz
ochrana ZPF - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Stráská Ivana Mgr.
tel:
straska@kraj-jihocesky.cz
zastupitel - Samospráva
Strnad Libor
tel: 386720122
strnad@kraj-jihocesky.cz
dopravní referent - Oddělení provozně správní
Stuchlá Helena Ing.
tel: 386720328
stuchla@kraj-jihocesky.cz
zaměstnanec pro rozpočet - Oddělení rozpočtu a financování
Suchá Petra Ing.
tel: 386720914
sucha@kraj-jihocesky.cz
kontrola - Oddělení ekonomiky, strategií a projektů
Suchan Jan
tel: 386720166
suchan@kraj-jihocesky.cz
správce sítě - Oddělení správy sítě
Svoboda Marek Mgr.
tel: 386720886
svoboda@kraj-jihocesky.cz
DPP/DPČ-asistent projektového manažera - Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Sýkora Ivan Ing.
tel: 386720324
sykorai@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení majetkové správy
Sýkorová Marta Mgr.
tel: 386720640
sykorova@kraj-jihocesky.cz
sociálně právní ochrana dětí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Šafarčíková Simona Mgr.
tel: 386720862
safarcikova@kraj-jihocesky.cz
implementace soustavy NATURA 2000, ochrana přírody - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Šafářová Leona
tel: 386720147
safarova@kraj-jihocesky.cz
referent rozpočtu a financování, agenda výborů a komisí - Oddělení organizační
Šálená Jitka Ing. Bc.
tel: 386720270
salena@kraj-jihocesky.cz
administrátor projektů 11 - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Šebková Patricie Mgr.
tel: 386720750
sebkova@kraj-jihocesky.cz
referent státní správy a samosprávy na úseku zdravotnictví - Oddělení zdravotní správy
Šedivý Petr
tel: 386720142
sedivy@kraj-jihocesky.cz
dopravní obslužnost - Oddělení silniční dopravy
Šibalová Jana
tel: 386720420
sibalova@kraj-jihocesky.cz
stavební řád - dozor - Oddělení stavebního řádu
Šiftová Jana Ing.
tel: 386720734
siftova@kraj-jihocesky.cz
SEA - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Šilhan Milan Mgr.
tel: 386720891
silhan@kraj-jihocesky.cz
výkon památková péče - rozhodování - Oddělení památkové péče
Šimková Petra Mgr.
tel: 386720231
simkova@kraj-jihocesky.cz
matriční agenda, vč. metod.usměrňování a dohledu nad matrič.úř,st.občanství a agenda evidence obyvatel, OP a cest. dokladů - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Šímová Hana Ing.
tel: 386720846
simova@kraj-jihocesky.cz
vedoucí odboru - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Šírková Petra Bc.
tel: 386720700
sirkova@kraj-jihocesky.cz
referent státní správy a samosprávy na úseku zdravotnictví - Oddělení zdravotní péče
Škodová Lucie Bc.
tel: 386720230
skodova@kraj-jihocesky.cz
agenda veřejných sbírek, registru svazku obcí, přestupková a volební - Oddělení správní
Šmucr Pavel Ing.
tel: 386720512
smucr@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení silniční dopravy
Šmucrová Marie
tel: 386720330
smucrova@kraj-jihocesky.cz
referent majetkové správy - Oddělení majetkové správy
Šnejdová Ludmila Ing. arch.
tel: 386720281
snejdova@kraj-jihocesky.cz
územní plánování - Oddělení územního plánování
Šrámek Jan Ing.
tel: 386720348
sramek@kraj-jihocesky.cz
územní plánování - Oddělení územního plánování
Šrámková Juhaňáková Jana Ing.
tel: 386720190
juhanakova@kraj-jihocesky.cz
bez zařazení - Úsek vedoucího odboru
Štěpánková Irena
tel: 386720357
stepankovai@kraj-jihocesky.cz
agenda veřejných zakázek - Oddělení zadávání veřejných zakázek
Štěrbová Markéta Mgr.
tel: 386720615
sterbovam@kraj-jihocesky.cz
referent státní správy a samosprávy na úseku zdravotnictví - Oddělení zdravotní správy
Štindlová Jana, DiS.
tel: 386720124
stindlova@kraj-jihocesky.cz
referent majetkové správy - Oddělení majetkové správy
Štindlová Věra Bc.
tel: 386720509
stindlovav@kraj-jihocesky.cz
správce programového vybavení - Oddělení správy aplikací a GIS
Štohanzlová Jitka
tel: 386720912
stohanzlova@kraj-jihocesky.cz
rozpočtář - Oddělení ekonomiky, strategií a projektů
Študlar Zdeněk Ing.
tel: 386720809
studlarz@kraj-jihocesky.cz
ochrana ovzduší - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Švermová Markéta Mgr.
tel: 386720769
svermova@kraj-jihocesky.cz
výkon památková péče - rozhodování - Oddělení památkové péče
Talíř František Mgr.
tel: 386720560
talir@kraj-jihocesky.cz
1. náměstek hejtmana - Samospráva
Taubrová Jana Ing.
tel: 386720892
taubrova@kraj-jihocesky.cz
výkon památková péče - rozhodování - Oddělení památkové péče
Tejmlová Klára Ing.
tel: 386720175
tejmlova@kraj-jihocesky.cz
agenda veřejných zakázek - Oddělení zadávání veřejných zakázek
Tetenková Linda Bc.
tel: 386720137
tetenkova@kraj-jihocesky.cz
správní činnost TÁ - dozor obcí - Oddělení silničního hospodářství
Tetourová Andrea JUDr.
tel: 386720132
tetourova@kraj-jihocesky.cz
vedoucí odboru - Odbor dopravy a silničního hospodářství
Tomášková Martina Ing. Bc.
tel: 386720770
tomaskova@kraj-jihocesky.cz
EIA - Oddělení IPPC a EIA
Tomešová Marcela Ing.
tel: 386720311
tomesova@kraj-jihocesky.cz
projektový a finanční manažer projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference v Jihočeském kraji - Oddělení realizace systémových projektů
Tomšíková Věra, DiS.
tel: 386720908
tomsikova@kraj-jihocesky.cz
rozpočtář - Oddělení ekonomiky, strategií a projektů
Tomšíková Zdeňka MUDr.
tel:
tomsikova2@kraj-jihocesky.cz
sociálně právní ochrana dětí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Tripesová Marcela
tel: 386720139
tripesova@kraj-jihocesky.cz
pokladna - Oddělení provozně správní
Troníčková Irena Ing.
tel: 386720628
tronickova@kraj-jihocesky.cz
finanční referent - zřizované organizace - Oddělení kontroly a financování
Trykarová Kristýna Bc.
tel: 386720800
trykarova@kraj-jihocesky.cz
ochrana přírody, horní zákon - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Třísková Věra Ing.
tel: 386720205
triskova@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení územního plánování
Tůma Martin Mgr. Ing.
tel: 386720178
tuma@kraj-jihocesky.cz
stavební řád - právní agenda - Oddělení silničního hospodářství
Turková Ivana Mgr.
tel: 386720600
turkova@kraj-jihocesky.cz
vedoucí odboru - Odbor zdravotnictví
Tušlová Milada
tel: 386720828
tuslova@kraj-jihocesky.cz
agenda zřizovacích listin a majetkových dispozic, hosp.-správní práce - Oddělení školství
Ujhelyi Martin Mgr.
tel: 386720254
ujhelyi@kraj-jihocesky.cz
investiční technik - Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Urban Jiří Ing.
tel: 386720143
urban@kraj-jihocesky.cz
správní činnost ČK a PT - Oddělení silničního hospodářství
Urbánek Radek Mgr. Ing.
tel: 386720255
urbanek@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Urbánková Tereza Bc.
tel: 386720129
urbankova@kraj-jihocesky.cz
majetková správa, rozpočtář - Oddělení provozně správní
Vacková Veronika Ing.
tel: 386720378
vackova@kraj-jihocesky.cz
stavební řád - Oddělení stavebního řádu
Vačkář Petr Ing.
tel: 386720304
vackar@kraj-jihocesky.cz
přestupkové řízení v dopravě - Oddělení správní
Vačkářová Romana Ing.
tel: 386720387
vackarova@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů
Vágnerová Markéta Bc.
tel: 386720238
vagnerova@kraj-jihocesky.cz
vnější vztahy a zahraniční spolupráce, ERDV - Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Vácha Jan Ing.
tel: 386720544
vacha@kraj-jihocesky.cz
správa a údržba silnic - investice - Oddělení strategií a územní samosprávy v dopravě
Valdová Ludmila Bc.
tel: 386720536
valdova@kraj-jihocesky.cz
administrace kotlíkových dotací - Oddělení evropské integrace
Váňa Petr Ing.
tel: 386720417
vana@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení správy sítě
Vandasová Pavla, DiS.
tel: 386720550
vandasova@kraj-jihocesky.cz
tajemník hejtmana - Úsek vedoucího odboru
Vaněk Karel Mgr.
tel: 386720433
vanek@kraj-jihocesky.cz
kontrolor - Úsek kontrolní
Vastlová Milena Ing.
tel: 386720430
vastlova@kraj-jihocesky.cz
metodika, kontrolní činnost a odvolací řízení při správě živnostenského podnikání - Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
Vávrová Gabriela
tel: 386720310
vavrovag@kraj-jihocesky.cz
majetkové dispozice - Oddělení majetkové správy
Vávrová Zdeňka Mgr.
tel: 386720333
vavrova@kraj-jihocesky.cz
referent ÚAP a editor Digitální technické mapy - Oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů
Vazač Daniel Mgr.
tel: 386720843
vazac@kraj-jihocesky.cz
odpadové hospodářství a ochrana ovzduší - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Vejslíková Michaela Mgr.
tel: 386720401
vejslikova@kraj-jihocesky.cz
agenda matice projektů - Oddělení evropské integrace
Velanová Irena
tel: 386720252
velanova@kraj-jihocesky.cz
účetní - Oddělení účetnictví
Veleba Milan Bc.
tel: 386720206
veleba@kraj-jihocesky.cz
správa a údržna silnic - provoz - Oddělení strategií a územní samosprávy v dopravě
Velek Aleš Bc., DiS.
tel: 386720508
velek@kraj-jihocesky.cz
systémový integrátor a programátor - Oddělení správy aplikací a GIS
Vendlová Hana JUDr.
tel: 386720807
vendlova@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Věrná Lenka Bc.
tel: 386720872
verna2@kraj-jihocesky.cz
zřizované organizace, kultura, dozor nad výkonem SP a PP obcí - Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Věrná Linda, DiS.
tel: 386720303
verna@kraj-jihocesky.cz
administrace a datové služby - Oddělení správy sítě
Viktorová Hana
tel: 386720355
viktorova@kraj-jihocesky.cz
administrativní a spisov.pracovník - Oddělení stavebního řádu
Vítek Petr Bc.
tel: 386720400
vitek@kraj-jihocesky.cz
stavební řád - dozor - Oddělení stavebního řádu
Vítovcová Jaroslava Mgr.
tel: 386720890
vitovcova@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení památkové péče
Vlasáková Ivana
tel: 386720922
vlasakova@kraj-jihocesky.cz
odměňování, rozpočet, kontrola - Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Vlasáková Veronika
tel: 386720889
vlasakova2@kraj-jihocesky.cz
pracovník pro oblast mimoškolní tělovýchovy a sportu - Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Vlášek Milan Ing.
tel: 386720813
vlasek@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Vlášková Milena Ing., DiS.
tel: 386720762
vlaskova@kraj-jihocesky.cz
koordinace projektů a koncepcí, kontrolní činnost - Oddělení projektového řízení, ekonomiky a organizace
Vodička Jan Mgr.
tel: 386720157
vodicka@kraj-jihocesky.cz
vedoucí oddělení - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Vodrážková Magdalena Mgr.
tel: 386720925
vodrazkova@kraj-jihocesky.cz
odměňování, rozpočet, kontrola - Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Vokurková Jitka Ing.
tel: 386720340
vokurkova@kraj-jihocesky.cz
stavební řád - dozor - Oddělení stavebního řádu
Vonášková Poračanová Jana Mgr.
tel: 386720916
poracanova@kraj-jihocesky.cz
projektový manažer Ip OP VVV - Oddělení ekonomiky, strategií a projektů
Vondráček Štěpán Ing.
tel: 386720173
vondracek@kraj-jihocesky.cz
vedoucí samostatného oddělení - Oddělení zadávání veřejných zakázek
Voříšek Jiří Ing.
tel: 386720190
vorisek@kraj-jihocesky.cz
DPP - administrátor projektů - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Vrábková Markéta, DiS.
tel: 386720559
vrabkova2@kraj-jihocesky.cz
administrátor projektů 1 - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Vysloužilová Jana Ing.
tel: 386720910
vyslouzilova@kraj-jihocesky.cz
kontrola - Oddělení ekonomiky, strategií a projektů
Wögebauerová Monika Ing.
tel: 386720739
wogebauerova@kraj-jihocesky.cz
vodní hospodářství - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Wolfová Monika Bc.
tel: 386720331
wolfova@kraj-jihocesky.cz
zaměstnanec pro rozpočet - Oddělení rozpočtu a financování
Zahradníková Hana Ing.
tel: 386720728
zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz
vodní hospodářství, koordinace a koncepce - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Zajac Aleš Ing.
tel: 386720352
zajac@kraj-jihocesky.cz
metodik výkaznictví PO a obcí - Oddělení výkaznictví
Zárubová Michaela Ing.
tel: 386720370
zarubova@kraj-jihocesky.cz
metodik účetnictví a rozpočtu pro financování projektů - Oddělení rozpočtu a financování
Zárybnická Monika PhDr.
tel: 386720884
zarybnicka@kraj-jihocesky.cz
kultura, dozor nad výkonem SP a PP obcí - Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Zavázalová Zuzana Bc.
tel: 386720459
zavazalova@kraj-jihocesky.cz
asistentka člena rady - Úsek vedoucího odboru
Zdeňková Sylva Bc.
tel: 386720621
zdenkova@kraj-jihocesky.cz
registrace a metodika soc.služeb - Oddělení sociálních služeb
Zemanová Irena
tel: 386720140
zemanova@kraj-jihocesky.cz
podatelna - Oddělení spisové služby
Zimmermann Kamil RNDr., Ph.D.
tel: 386720711
zimmermann@kraj-jihocesky.cz
ochr.př., územní plán. a rozvoj - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
Zumr Václav Ing.
tel: 386720721
zumr@kraj-jihocesky.cz
státní správa lesů - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Zumrová Renata Mgr.
tel: 386720646
zumrova@kraj-jihocesky.cz
dotační řízení pro sociální služby - Oddělení kontroly a financování
Žíttová Gabriela Mgr.
tel: 386720939
zittovag@kraj-jihocesky.cz
právník - Oddělení školství
Vypsáno 487 zaměstnanců.

Zpět na telefonní seznam