Text na řeč

Volná místa výběrová řízení

Volná pracovní místa ve zřizovaných organizacích - školství

Vychovatel/ka
Datum vyhlášení:
Kontakt: Dětský domov, Boršov nad Vltavou, e-mail: reditel@ddborsov.cz , Mgr. Miroslav Kouřil, ředitel, tel. 602 486 860, 387 201 100

Kvalifikační požadavky: Dle oznámení
Dokumenty:
Kuchař/ka
Datum vyhlášení:
Kontakt: SOŠ elektrotechnická, COP, Zvolenovská 537, 373 41 Hluboká nad Vltavou, tel. 387 924 205, pí Šibřinová, sibrinova@sosehl.cz

Kvalifikační požadavky: Dle oznámení
Dokumenty:

Výběrová řízení na místa vedoucích zaměstnanců ve zřizovaných organizacích - školství

vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny Č. Budějovice
Datum vyhlášení:
Kontakt: Ing. Hana Šímová, vedoucí odboru tel. 386 720 846 nebo PaedDr. Jiří Moravec, vedoucí oddělení tel. 386 720 845.
Kvalifikační požadavky: Dle oznámení
Dokumenty: