Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Omezení v přeshraniční drážní a autobusové dopravě na území Jihočeského kraje

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, který vyhlásila vláda České republiky dne 12. 3. 2020 zakázala:

  • všem dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob s účinností od 14. března 2020, od 00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice České republiky.
  • všem dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě s účinností od 14. března 2020, od 00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice České republiky.

V případě Jihočeského kraje se toto opatření dotkne provozování přeshraniční drážní dopravy na tratích do Rakouska:

196 České Budějovice – Summerau

  • v případě této trati 4 páry vlaků dálkové dopravy budou s účinností od 14. 3. 2020 provozovány pouze do a z železniční stanice Rybník a 4 páry vlaků regionální dopravy budou provozovány pouze do a z železniční stanice Horní Dvořiště
  • v souvislosti  s tímto opatřením bude z technologických důvodů vlak 3802 odjíždět později ( cca o 10 minut ) s odjezdem v 11,05 z Horního Dvořiště

199 České Budějovice- České Velenice a zpět

  • v případě této trati nebude provozován rakouským dopravcem úsek Gmünd – Č. Velenice

Bližší informace lze získat na web stránce dopravce ČD a.s. https://www.cd.cz/info/aktuality/-33777/


V případě Jihočeského kraje se toto opatření dotkne také provozování přeshraniční autobusové dopravy, která nebude s účinností od 14. 3. 2020 provozována.

Jedná se o tyto linky přes/do Rakouska:

  • 000412 Horní Planá – Prešov 
  • 000428 Praha - Salzburg 
  • 000429 Praha – Bologna
  • 000140 Praha - České Budějovice - Český Krumlov – Linz - Salzburg

Linka do Německa:

  • 000006 Strakonice - Passau


 

Štítky