Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Krajská mateřská školka oslavila páté narozeniny

Páté narozeniny slavila krajem zřizovaná Mateřská škola v Preslově ulici uspořádáním dne otevřených dveří. V programu nechyběly dětmi oblíbené skákací hrady, ani doplňkový program, o který se postaral Pepa Maxa. 

„Den otevřených dveří jsme uspořádali proto, abychom o své existenci dali více vědět,“ uvedla ředitelka školy Ivana Moravcová s tím, že školka, jako zřizovaná krajem a nikoli obcí, nefiguruje v běžných zápisových systémech. Školka přitom dělá celou řadu aktivit, účastní se zahraničních soutěží v Rakousku, věnuje se výuce cizích jazyků a jako jedna z mála nabízí i péči o dvouleté děti. 

MŠ Preslova vznikla k 1. říjnu 2014 jako „firemní“ mateřská škola, určená pro děti zaměstnanců Nemocnice ČB a. s. a děti zaměstnanců krajského úřadu. Při volné kapacitě může mateřská škola přijímat také děti, jejichž rodiče u výše zmíněných zaměstnavatelů nepracují. Při zřízení mateřské školy byly v provozu zpočátku 2 třídy a později i třída třetí s celkovou kapacitou 70 dětí, přístavbou budovy vznikla v roce 2017 třída čtvrtá. V současné době má MŠ kapacitu 106 dětí. Nová třída byla od počátku určena hlavně pro děti mladší tří let věku, protože přijímání této věkové skupiny požadoval hned od počátku zaměstnavatel Nemocnice ČB a.s. Práce s dvouletými dětmi je nyní na velmi kvalitní úrovni, jako příklad dobré praxe v uplynulém školním roce navštívily v rámci projektu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci s názvem „Determinanty práce s dvouletými dětmi v podmínkách běžné mateřské školy“ tuto třídu učitelky z olomouckého kraje. 

Aktivity školy:
Škola se zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, II. Z takto získaných prostředků je např. financována personální podpora v podobě chůvy pro dvouleté děti a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Poskytuje nadstandardní aktivity např.:  
a) seznamování s anglickým jazykem podle metody Helen Doron  
b) sportovní aktivity v rámci projektu Děti na startu
c) spolupracuje s výtvarným ateliérem TVOR

Zapojila se do projektu BIG ATCZ5 - spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj Interreg Rakousko-Česká republika. 
a) děti jsou seznamovány s německým jazykem 
b) děti, rodiče a pedagogové mateřské školy navštívili družební mateřskou školu v Alt-Nagelberg v Dolním Rakousku
c) v rámci projektu proběhla návštěva studentů pedagogických škol Dolního Rakouska přímo v mateřské škole
d) příprava vystoupení v německém jazyce na závěrečné konferenci k projektu
 

Galerie