Text na řeč

Programové dotace Jihočeského kraje

Programové dotace Jihočeského kraje

Po zveřejnění podmínek dotačního programu nastává období pro příjem žádostí s pevně stanoveným termínem ukončení příjmu žádostí. Po uplynutí tohoto termínu následuje období hodnocení podaných žádostí. Celý proces je zakončen schválením konkrétních finančních částek konkrétním žadatelům.


Aktuální výzvy - dotace Jihočeského kraje

Dotace ve stadiu schvalování

Schválené dotace (dotace a příspěvky) - od 1.1. 2007


Leták – dotační programy Jčk 2020 Tabulka - dotační programy Jčk 2020 Tabulka – dotační programy Jčk 2020 upravené usnesením zastupitelstva č. 86/2020/ZK z 21.5.2020

Leták - dotační programy Jčk 2019

Leták - dotační programy Jčk 2018 

Leták - dotační programy Jčk 2017

Leták - dotační programy Jčk 2016

Leták - dotační programy Jčk 2015