Text na řeč

Dotační program Podpora zajištění lékařské pohotovostní služby na území Jihočeského kraje mimo území základní sítě pohotovostních služeb pro rok 2021 

Zastupitelstvo kraje na základě zákona o zdravotních službách každoročně schvaluje tzv. Principy zabezpečení poskytování pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých v Jihočeském kraji. V souladu s těmito schválenými principy a zákonem o zdravotních službách jsou pohotovostní služby v Jihočeském kraji zajištěny na deseti stanovištích a provozovány jihočeskými nemocnicemi. Tato stanoviště tvoří základní síť pohotovostí, která zahrnuje ordinace lékařských pohotovostí, pohotovostí zubních lékařů a lékárenskou pohotovost. Základní síť je dále doplněna o dvě stanoviště organizované Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje. 

Jihočeský kraj má ovšem snahu zajišťovat pohotovostní služby pro své občany a návštěvníky kraje i v lokalitách s horší dostupností zdravotní péče či na frekventovaných a turisticky navštěvovaných místech kraje, a to i přesto, že jsou nemocnice a jimi provozované pohotovosti na území kraje velmi dobře rozmístěny. Z tohoto důvodu zveřejnil Jihočeský kraj v prosinci 2020 výzvu pro dotační program Podpora zajištění lékařské pohotovostní služby na území Jihočeského kraje mimo území základní sítě pohotovostních služeb v roce 2021. Cílem dotačního programu bylo zajištění celoročního provozu ordinace lékařské pohotovostní služby (LPS) prostřednictvím lékařů se specializovanou způsobilostí na území obcí s rozšířenou působnostní mimo území obcí s rozšířenou působností, v nichž sídlí nemocnice založené Jihočeským krajem a vytvořit tak síť lékařských pohotovostních služeb, které by doplňovaly základní síť pohotovostí. Na činnost doplňkové sítě pohotovostních služeb byla v rámci dotačního programu poskytnuta dotace. Celková alokace dotačního programu činila 5,1 mil. Kč a užití finančních prostředků se řídí pravidly dotačního programu, žádostí o poskytnutí dotace a také ustanoveními veřejnoprávní dotační smlouvy. 

Dalšími podmínkami dotačního programu bylo zajistit LPS jako nevýjezdovou a sloučenou, tedy zajistit provoz společné ordinace pro dospělé a pro děti a dorost. Dále zajistit časový rozsah ordinace LPS, a to vždy alespoň 4 hodiny nepřetržitého provozu ve všední dny a alespoň 10 hodin nepřetržitého provozu o sobotách, nedělích a svátcích.

Počet poskytovatelů zdravotních služeb, tvořících tzv. doplňkovou síť lékařských pohotovostí, resp. žadatelů o dotaci byl odvislý od schopnosti a způsobilosti provozovat lékařskou pohotovostní službu. V praxi to znamená mít udělené oprávnění k poskytování tohoto typu zdravotní péče, dále mít zajištěny prostory pro ordinaci, její technické a přístrojové vybavení, a především pak nasmlouvané lékaře, kteří budou ochotni tyto pohotovostní služby sloužit. 

Období poznamenané pandemií a s ní související restriktivní opatření vyvolaly tlak na úspory ve všech oblastech lidské činnosti. Přesto bude snahou Jihočeského kraje zajistit finanční podporu tomuto dotačnímu programu a opět koncem letošního roku vyhlásit výzvu pro rok 2022 v rámci tohoto dotačního programu a zabezpečit tak lepší dostupnost této zdravotní péče. 

Informace o zabezpečení poskytování pohotovostních služeb v Jihočeském kraji, síť ordinací pohotovostních služeb, ale i další informace z oblasti zdravotnictví jsou k dispozici na stránkách Jihočeského kraje ZDE.
 

Štítky