Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji

Dotační program Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji byl schválen Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 20.10.2021.

 

Charakteristika:

Cílem dotačního programu je zajištění dostupnosti poskytování hrazených zdravotních služeb pro obyvatele Jihočeského kraje v předem vybraném oboru zdravotní péče na předem vybraném místě poskytování zdravotních služeb. Dotační program si klade za cíl přivést lékaře do kraje a motivovat je k poskytování zdravotních služeb na území Jihočeského kraje. Při výběru oborů zdravotní péče a místa poskytování zdravotních služeb spolupracuje Jihočeský kraj s obcemi a VZP ČR.

Dotační program bude koncipován jako kontinuální, vždy s jednotlivými výzvami dle potřebnosti zajištění hrazených zdravotních služeb, u nichž je v daném oboru a místě snížená či omezená místní a časová dostupnost. Konkrétní výzvy, jejichž cílem je motivace lékaře předem definovaného oboru přijít do předem definovaného místa, budou vyhlašovány s ohledem podněty zdravotních pojišťoven či obcí.

Výzva 1

Harmonogram

Datum zveřejnění pravidel: 26.11.2021

Datum přijímání žádostí do Výzvy 1: 03.01.2022

Datum ukončení: datum a čas ukončení předkládání žádostí není stanoven. Jednotlivé výzvy budou ukončeny vždy na základě stanoveného termínu jednání hodnotící komise. Tento termín bude vždy zde zveřejněn.

Výzva 2

Harmonogram

Datum zveřejnění pravidel: 26.11.2021

Datum přijímání žádostí do Výzvy 2: 14.03.2022

Datum ukončení: datum a čas ukončení předkládání žádostí není stanoven. Jednotlivé výzvy budou ukončeny vždy na základě stanoveného termínu jednání hodnotící komise. Tento termín bude vždy zde zveřejněn.

Výzva_3

Harmonogram

Datum zveřejnění pravidel: 26.11.2021

Datum přijímání žádostí do Výzvy 3: 18.04.2022

Datum ukončení: datum a čas ukončení předkládání žádostí není stanoven. Jednotlivé výzvy budou ukončeny vždy na základě stanoveného termínu jednání hodnotící komise. Tento termín bude vždy zde zveřejněn.

Výzva_4

Harmonogram

Datum zveřejnění pravidel: 26.11.2021

Datum přijímání žádostí do Výzvy 4:  1.8.2022

Datum ukončení: datum a čas ukončení předkládání žádostí není stanoven. Poptávané obory zdravotní péče a místa poskytování zdravotních služeb v rámci výzev budou ukončeny vždy po vyhodnocení došlé žádosti hodnotící komisí. Termín ukončení bude vždy zveřejněn u daného oboru a místa.

Výzva_5

Harmonogram

Datum zveřejnění pravidel: 26.11.2021

Datum přijímání žádostí do Výzvy 5:  1.10.2022

Datum ukončení: datum a čas ukončení předkládání žádostí není stanoven. Poptávané obory zdravotní péče a místa poskytování zdravotních služeb v rámci výzev budou ukončeny vždy po vyhodnocení došlé žádosti hodnotící komisí. Termín ukončení bude vždy zveřejněn u daného oboru a místa.

Soubory ke zpracování žádostí:

Pravidla programu

Vzor smlouvy

Návod pro vyplnění žádosti

Podání žádosti

Podpořené žádosti

Konzultace k dotačnímu programu: Mgr. Kristina Alla Lišková, odbor zdravotnictví, tel: 386 720 750, e-mail: liskova@kraj-jihocesky.cz