Text na řeč

Detail

Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Číslo: 21/21
Datum schválení: 16.09.2021
Platnost: 27.09.2021
Účinnost: 12.10.2021
Poznámka: ruší NK č. 2/2020