Zemřel Břetislav Shon, generální ředitel Nemocnice České Budějovice v letech 2005–2019

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 2. 11. 2022 nás navždy opustil emeritní generální ředitel MUDr. Břetislav Shon. Za 14 let výkonu své funkce se nesmazatelným způsobem zapsal do dějin Nemocnice České Budějovice, a.s.

MUDr. Břetislav Shon se narodil 18. února 1949 v Praze. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, na které promoval v roce 1975. V letech 1975 až 1997 pracoval jako lékař Urologického oddělení českobudějovické nemocnice, v oboru urologie získal I. a II. atestaci. Mezi lety 1997 a 2006 vedl Urologické oddělení z pozice primáře. 4. 11. 2004 byl pověřen vedením Nemocnice České Budějovice, a.s. a 14. 3. 2005 byl jmenován generálním ředitelem a předsedou představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. Tuto pozici zastával do 28. března 2019.

Za dobu působení MUDr. Břetislava Shona ve funkci předsedy představenstva pokračovala transformace českobudějovické nemocnice ve špičkové moderní a prosperující zdravotnické zařízení. Pod jeho vedením byl vytvořen tzv. generel přestavby nemocnice, která probíhá od roku 2013 a bude dokončena v roce 2025. Jejím cílem je poskytnout pacientům co největší komfort a špičkovou péči, přičemž jedním z pilířů projektu je opuštění Dolního areálu nemocnice a koncentrace veškerých provozů v Horním areálu s vytvořením monobloku akutní lůžkové péče.

MUDr. Břetislav Shon zasvětil celý svůj profesní život medicíně a práci pro českobudějovickou nemocnici, která dlouhodobě poskytuje nejenom vysoce kvalitní zdravotní služby, ale i kvalitní zázemí a nadstandardní prostředí jak pro pacienty, tak pro zaměstnance. Důležitým oceněním nemocnice pod Shonovým vedením je prvenství v anketě neziskové organizace HealthCare Institute, kdy se v soutěži Nejlepší nemocnice ČR za rok 2015 stala Nemocnice České Budějovice, a.s. v konkurenci 156 nemocnic absolutním vítězem. Uznání práce Břetislava Shona a s ním i všech zaměstnanců zaznělo mimo jiné z úst prezidentů republiky při jejich návštěvách českobudějovické nemocnice, Václava Klause v roce 2006 a Miloše Zemana v roce 2014. 

MUDr. Břetislav Shon si nepotrpěl na oficiality, byl férový, rovný a vždy dával najevo svou bezprostřednost a selský rozum. Tak jako byl náročný na sebe, byl náročný i na své okolí. Pracoval bez ohledu nejen na pracovní dobu, ale i na denní dobu, víkendy či svátky. V nejtěžších chvílích uměl povzbudit své spolupracovníky, kteří se na něj mohli kdykoliv obrátit. 
 

07.11.2022 Bc. David Hocke