Workshop Radiační ochrana při havárii JE

 

14. listopadu se v Městském centru kultury a vzdělávání v Týně nad Vltavou uskutečnil seminář pro občany, dobrovolné hasiče a další zájemce v území zóny havarijního plánování JE Temelín na téma "RADIAČNÍ OCHRANA PŘI HAVÁRII JE, NOVÉ DETEKTORY PRO VEŘEJNOST, PROBLÉM PANIKY A FALEŠNÝCH ZPRÁV"

Seminář pořádal Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze a Státní úřad pro jadernou bezpečnost ve spolupráci s Městským úřadem Týn nad Vltavou a Krajským úřadem Jihočeského kraje.

Cílem bylo nejen seznámit a podiskutovat s občany způsob radiační ochrany při havárii jaderného zařízení, ale poukázat i na problém paniky a falešných zpráv a také představit detektory radiace pro veřejnost. Co na semináři zaznělo, nebo kde a za jakých podmínek je možné zapůjčit detektory radiace najdete v prezentacích. 

 1. Lidé a ionizující záření. Minimum z radiační ochrany
 2. Co je to cvičení ZÓNA 2023
 3. Psychologické a psychiatrické důsledky katastrof
 4. Centrum podpory pro ochranu obyvatelstva 
 5. Sociologicky výzkum - Komunikace v situacích s panickým potenciálem

Přednášejí:

 • Ing. Karla Petrová, ředitelka Sekce radiační ochrany, Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 • Ing. Marta Spálenková, Krajský úřad JČK - Oddělení krizového řízení
 • Ing. Jiří Hůlka, Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
 • prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D., Psychiatrická klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni
 • PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D., Sociologický ústav Akademie věd ČR
   


 

22.11.2023 Bc. David Hocke