Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Výstava „100 let proměn hranic našich regionů“

Zveme Vás na výstavu s názvem „100 let proměn hranic našich regionů“, která je od 1. března 2019 k vidění ve vestibulu a chodbách centrální budovy krajského úřadu. Tato výstava byla uspořádána Ministerstvem vnitra ve spolupráci s Výzkumným centrem historické geografie v rámci oslav výročí 100 let od vzniku Československa s cílem představit veřejnosti historický i současný vývoj územně správního členění státu. Na výstavních panelech se tak můžete seznámit s průběhem změn regionálních hranic a používaného názvosloví, a to prostřednictvím historických i nově vytvořených map. Díky putovnímu charakteru již mohli výstavu od svého zahájení v říjnu 2018 v Praze vidět návštěvníci v Ústeckém, Moravskoslezském, Karlovarském a Plzeňském kraji. V Českých Budějovicích bude výstava k vidění do konce března, poté bude přemístěna do Zlínského kraje.

Více informací o výstavě naleznete na webové stránce https://www.mvcr.cz/clanek/100-let-promen-hranic-nasich-regionu.

05.03.2019 Bc. David Hocke