Vychází publikace Jihočeské kláštery a klášterní stavby

Vážení milovníci památek, Jihočeský kraj vydává publikaci Jihočeské kláštery a klášterní stavby, v níž se dočtete o místech, kde našli domov řeholníci nebo řádové sestry. Kláštery jsou místa s osobitou atmosférou, místa pozoruhodná bohatstvím architektury i uměleckých památek, ale zejména místa, kde hledáme a nalézáme duchovní obrodu, zklidnění a odpočinek. Vždy byly centry duchovního, ale také kulturního a hospodářského života. Kláštery byly a dodnes jsou nositeli vzdělanosti, v klášterních skriptoriích vznikla řada velmi cenných rukopisů. 

Tolik krátce z úvodu předmluvy od autorky publikace Blanky Rozkošné. Pro katalog staveb bylo rozhodující působení řeholníků nebo řádových sester na území dnešního Jihočeského kraje. Charakter budov je různý. Nejedná se jen o klasické kláštery, ale také různé řeholní domy, zámky nebo třeba přestavěný hrad. V katalogu nenajdete místa, v nichž klášterní stavby zanikly, ale spíš historii domů, v nichž členové různých řádů v různých dobách žili, a také osudy těchto lidí. 

Publikace bude k dispozici v Turistickém a informačním centru v OC Mercury v Českých Budějovicích zcela zdarma.

03.10.2019 Bc. David Hocke