Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí ZRUŠENO
nařízení kraje
Číslo: 2\8
Datum schválení: 02.09.2008
Platnost od: 28.09.2008
Účinnost od: 13.10.2008
Publikováno 28.09.2008 ve věstníku Jč. kraje částka 3 ročník 8