Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí ZRUŠENO
nařízení kraje
Číslo: 5\6
Datum schválení: 22.08.2006
Platnost od: 01.09.2006
Účinnost od: 16.09.2006
Publikováno 01.09.2006 ve věstníku Jč. kraje částka 8 ročník 6