Veřejná dobrovolná dražba areálu "Chata Mládí"

chm

 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo prodej areálu „Chaty Mládí“, která je v současnosti v majetku Jihočeského kraje, formou veřejné dobrovolné dražby ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., v platném znění, s vyvolávací cenou ve výši znaleckého posudku, tj. 30.300.000 Kč. 

Na základě výběrového řízení byl vybrán dražebník - Dražební společnost MORAVA s.r.o., IČO 26275953. Termín veřejné dobrovolné dražby byl stanoven na 12. prosince 2022, kdy nemovitost vydražena nebyla. 

Konání opakované dražby č. 1467-ODD/23 se stanovuje na 24. dubna 2023 ve velkém zasedacím sále ve 2. nadzemním podlaží v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje na adrese: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Zápis účastníků dražby bude probíhat od 12:30 hod. do zahájení dražby. Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora ve 13:00 hod

Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny: 

  1. termín dne 13. 4. 2023 ve 12:00 hod. 
  2. termín dne 18. 4. 2023 ve 12:00 hod.

Více informací naleznete v oznámení ZDE
Veškeré informace o dražbě a předmětu dražby naleznete také na stránkách Dražební společnosti Morava s.r.o.