UMĚNÍ ČERNÉ AFRIKY

Datum konání: 28.4.2023 - 1.1.2024
Místo konání: Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)

Černá Afrika je geografické označení části afrického kontinentu, která se rozkládá na jih od Sahary. Tvoří ji více než 40 států s velmi různorodou skladbou obyvatelstva, které se odlišuje svým původem, etnickou příslušností a letitými tradicemi – to vše se promítá právě do umění i předmětů denní potřeby. Nejcharakterističtějším projevem tradičního afrického umění jsou masky, které uvidíte na této výstavě v unikátním množství a skladbě; etnické odlišnosti jsou patrné i na podobě zbraní, hudebních nástrojů, oděvů a látek. Vliv evropské civilizace v posledních desítkách let africký kontinent razantně proměňuje. Tradiční způsob života mizí a svědectví o něm přinášejí už jen předměty, které si lidé vyráběli a používali je v běžný den i při zvláštních příležitostech. Tyto předměty na svých cestách vyhledávají a shromažďují Jana a Viktor Ambrožovi, majitelé Zoologické zahrady ve Dvorci u Borovan, díky nimž máme možnost nahlédnout do exotického světa afrického kontinentu.

Africké kmenové umění
Tradiční umění má v každodenním životě afrických kmenů nezastupitelnou roli. Výrazem toho jsou rituální masky a sošky, které jsou součástí kultury každého afrického etnika. Masky hrají důležitou roli v rituálech zajišťujících potřeby kmenů v době míru i války, představují přítomnost duchovních sil při prosbách o plodnost půdy i žen, při iniciačních rituálech nebo pohřebních obřadech. Některé masky představují duchy zesnulých předků, postavy z kmenové mytologie, vládce či totemová zvířata. Masky a sošky ve výstavě reprezentují téměř stovku afrických kmenů. Byly dovezeny z míst, kde původně vznikly a byly po léta užívány; některé z nich lze získat až po smrti jejich majitele. Sošky a masky staré Afriky pomalu mizí a jsou nahrazovány komerční produkcí určenou pro turisty, těm však chybí originální duch Afriky a patina dlouholetého užívání. Africké artefakty jsou v naprosté většině případů spojeny s duchovním světem, s rituály, slavnostními průvody a ceremoniály. Sošky představují buď předky kmene, které mají africké národy ve velké úctě, nebo jsou schránkou pro magické předměty, díky kterým propůjčují kmenovým kouzelníkům moc a promlouvají k duchům a bohům.

Africké textilní umění
Nejstarší technikou výroby látek bylo v Africe tkaní, materiálem bylo nejčastěji vlákno ze sušených listů palmy rafie a vyšívalo se nebarveným divokým hedvábím. K barvení látek se používala přírodní rostlinná a minerální barviva, vzory sahají od geometrických motivů až po figurální. Jednou z technik barvení látek je sadza batika. Vzor se na plátno nanáší řídce rozdělanou kaší sadza, která vykrývá plochy, které se nemají obarvit, nebo se jimi zakrývají již obarvené části. Po obarvení se celý kus nechává schnout na slunci a kaše se čistí kartáčem. Proces se musí opakovat pro každou barvu zvlášť.

Hudba subsaharské Afriky
Hudba je pro africké obyvatele nerozlučně propojena s tancem a aktivními účastníky jsou i diváci. Hudebním nástrojem se v africké hudbě může stát jakýkoliv předmět a materiál, včetně lidského těla a hlasu, bzučících brouků nebo zvuku vody. Zpěv doprovázejí tance s maskami – tanec vyjadřuje příběhy, oslavuje dobrou úrodu, doprovází narození, přechod do dospělosti, tančí se válečný tanec se štíty a oštěpy nebo tance zobrazující plížení lovců za kořistí.

Tradiční africké šperky
Africké šperkařství má tisíciletou tradici. Šperky se vyráběly z běžně dostupných přírodnin i vzácnějších materiálů, oblíbené byly korálky doplněné mušličkami. Nejstarší ozdoby objevené na jihu Afriky vznikly před více než 75 tisíci lety. Šperky svého nositele řadí k určitému etniku a společenskému postavení, bývaly ceněny jako umělecké dílo a používaly se i jako platidlo. Dnes se vyrábějí v malých manufakturních dílnách a jsou určeny převážně pro turisty.

Tradiční africké zbraně
Nože, sekery a oštěpy, ukované ze železa, svědčí o zručnosti tradičních afrických národů. Některé fungovaly jako zbraně, jiné byly vytvořeny pro rituální použití nebo jako odznak postavení, část sloužila také jako platidlo. Přilby sloužily nejen jako ochrana, ale i k označení stavu nebo hodnosti. Také štíty se z obranné pomůcky změnily v umělecká díla a používaly se při rituálním tanci a do průvodů.

Platidla Afriky
Africké státy byly zámořskými koloniemi evropských velmocí, které v nich zavedly své měny. Po osamostatnění některé země vytvořily vlastní měnu s názvy podle místních tradic: částečně pouštní Botswana má platidlo nazvané pula, déšť, guinejská syli znamená slon, v Zambii platí kwacha, svítání, která se dělí se na 100 tambal, kohoutů – protože sto kohoutů oznamuje svítání…

Příroda Afriky
Afrika je místem velké biologické rozmanitosti, čelí však čím dál větším problémům. Zbytky populací divokých zvířat jsou dnes pečlivě střeženy v rezervacích a národních parcích a celosvětově existují snahy o navracení ohrožených druhů zpět do jejich původní domoviny. Ochrana přírody je z velké části financována z turistického ruchu.

O autorech
Jana a Viktor Ambrožovi provozují od roku 2007 soukromou Zoologickou zahradu ve Dvorci u Borovan. Projekt na založení vlastní zoo připravovali mnoho let, platné licence dosáhli za podpory rodiny, přátel, díky příznivcům zvířat i zvířatům samotným, které již v té době chovali.
Největšího úspěchu dosáhli v chovu lvů, kterému se věnují od roku 1990, dnes jejich zoo návštěvníkům představuje široké spektrum druhů afrických zvířat včetně vzácných a ohrožených druhů a jedinečné kolekce kober.

Ambrožovi jsou vášnivými chovateli a obdivovateli přírody. Zajímají se o faunu i flóru celého světa, ale největší zalíbení našli v africkém kontinentu. První cestu do Afriky podnikli v roce 2013, kdy navštívili Ugandu. Vrátili se nadšení a plni neskutečných zážitků; Afrika se postupně stala jejich pomyslným druhým domovem a do Ugandy se pravidelně vracejí za přáteli.

Cesty do přírodních rezervací a národních parků jsou inspirací a motivací, které přenášejí do atmosféry vlastní zoologické zahrady. Na svých cestách se často setkávají s tím, že zvířata sice žijí v překrásném prostředí, ale jsou stále více ohrožována civilizací a možnosti udržet jejich životní prostor do budoucna se stále zhoršuje. Pytláctví, narůstající počet obyvatel a klimatické změny vyžadují ochranu zvířat v jejich přirozeném habitatu. Řada afrických vlád si to již uvědomuje, aktivně zajišťuje ochranu zvířat a propojuje ji s turistickým ruchem – zvířata jsou pro turistický ruch devizou a naopak turisté přivážejí do zemí finance na obnovu a udržitelnost prostředí. Z pozice provozovatelů zoologické zahrady tak i manželé Ambrožovi hledají možnosti, jak podpořit africké ochranářské organizace v jejich činnosti. 

Jejich zájem o africký kontinent však nezůstal pouze u přírody, oslovila je také kultura a umění, které je v řadě kmenů stále udržováno a praktikováno v původní podobě. Postupem času tak vybudovali sbírku nejrůznějších artefaktů, kterou nyní v prostorách Jihočeského muzea představují.
Katalog výstavy


 

28.04.2023 Bc. Hana Brožková