Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Talent Jihočeského kraje 2022 - příjem přihlášek končí 3. 2. 2023

Dům dětí a mládeže České Budějovice vyhlásil již 22. ročník ankety Talent Jihočeského kraje 2022. Úspěšné žáky a studenty ve všech vyhlašovaných kategoriích mohou navrhovat učitelé, vychovatelé, vedoucí kroužků, rodiče, příbuzní, kamarádi atd. Pokud znáte ve svém okolí některého žáka či studenta, který v roce 2022 dosáhl nějakých význačných úspěchů, přihlaste ho prosím do této ankety. Příjem přihlášek končí 3. února 2023

Slavnostní vyhlášení ankety proběhne dne 22. 2. 2023 od 16. hodin v koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích.

Poznámky k přihlašování:

  • Přihlášku, kterou po vyplnění zašlete v elektronické podobě na emailovou adresu sedlakova@ddmcb.cz, posílejte POUZE ve formátu MS Excel. Neposílejte přihlášku v jiném formátu například v PDF. Data z přihlášky jsou dále zpracovávána a jiné formáty nelze použít.
  • Přílohy (výsledkové listiny, diplomy a jiné) můžete poslat i elektronicky, ale stačí i v tištěné podobě. 

Podepsané přihlášky a přílohy v tištěné podobě, poté prosím zašlete nebo doručte na adresu: 
DDM U Zimního stadionu
U Zimního stadionu 1
370 01 České Budějovice

Přihlášku i informace k anketě naleznete i na webových stránkách DDM (www.ddmcb.cz)

01.02.2023 Bc. David Hocke