Staň se novinářem

Krajský úřad Jihočeského kraje, společnost EKO-KOM, a.s., a SYNDIKÁT JIHOČESKÝCH NOVINÁŘŮ vyhlašují novinářskou soutěž pro děti na téma, jak by přesvědčily dospělé (rodiče, prarodiče apod.), aby začali třídit odpady, příp. aby dospěláci třídili lépe a zodpovědněji.

Smyslem soutěže je získat pohled dětí na tuto problematiku, kterou vnímají citlivěji a mají k ní mnohdy pozitivnější přístup. Z průzkumů jsme také zjistili, že dospělí změnili názor právě po apelu jejich dětí nebo vnoučat.

Trvání soutěže je od 15. 5. do 20. 6. 2023. Během léta vybere komise minimálně tři nejlepší práce. Začátkem nového školního roku 2023/2024 školy výherců oslovíme a následně dne 12. 9. 2023 budou oceněným žákům předány výhry v Hluboké nad Vltavou.

Další informace k soutěži naleznete na stránkách: www.tridenijedulezite.cz/soutez
 

23.05.2023 Bc. David Hocke