Seriál "Naše cesta... příběhy aktivních vozíčkářů" představí jihočeským studentům tři silné osobnosti

Spolek Aktivně s vozíkem ve spolupráci s Jihočeským krajem představil ředitelům krajem zřizovaných škol inovativní výchovný seriál s názvem "Naše cesta... příběhy aktivních vozíčkářů". Stalo se tak ve středu 3. dubna 2024 na Střední škole veterinární, mechanizační a zahradnické v Českých Budějovicích. Cílem pětidílného animovaného seriálu je ukázat žákům základních, středních a vysokých škol skutečné životní příběhy tří vozíčkářů. Na jejich příkladu pak inspirovat diváky k překonávání překážek. Seriál chce srozumitelným způsobem přispět k odbourávání předsudků veřejnosti a k lepšímu zapojení handicapovaných občanů do běžného života. 

Na seriálu pracuje spolek Aktivně s vozíkem, z.s. už dva roky. „Právě vbíháme do cílové rovinky, tedy do fáze prezentací a nabídky ředitelům škol. Nejprve plánujeme seriál představit školám v Jihočeském kraji, a pokud budou naše očekávání naplněna a setkáme se s kladnou odezvou, nabídneme dílo do dalších krajů. Věříme totiž v sílu skutečných životních příběhů,“ vysvětlil předseda spolku Ivan Nestával a prozradil, že hrdinové seriálu sáhli do svého nitra a pro pomoc společnosti dávají své mnohdy hluboko uložené prožitky. 

Tři silné osobnosti nám v seriálu ukazují, že prožít život kvalitně může každý z nás, bez ohledu na okolnosti. Záleží na vnitřním přesvědčení, odhodlání a pevné vůli,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí Lucie Kozlová a poděkovala tvůrcům seriálu za to, že mladým lidem představují zásadní životní hodnoty a vedou je k aktivnímu životnímu stylu.  

Jsem přesvědčen, že příběhy ze seriálu budou nejen inspirací pro naše mladé diváky, ale poslouží i jako důležitý nástroj k odbourání předsudků vůči jejich handicapovaným spolužákům. Pomohou porozumět jejich potřebám a lépe je zapojit do školních kolektivů. Tento projekt je skvělým krokem směrem k inkluzivnějšímu prostředí ve školách a já jsem hrdý, že můžeme být jeho součástí,“ uvedl náměstek pro oblast školství Pavel Klíma.

Cíle projektu:

  1. Odbourání předsudků: Seriál si klade za cíl odbourat předsudky a nedorozumění, která se často týkají osob s fyzickým postižením. Přináší autentické příběhy, které osvětlují různé aspekty života vozíčkářů.
  2. Motivace mládeže: Inspirativní příběhy tří aktivních vozíčkářů mají motivovat mladé lidi k aktivitě a cílevědomosti, ať už jde o sport, studium nebo práci.
  3. Prevence úrazů: Projekt také klade důraz na prevenci úrazů a povědomí o rizicích, která mohou vést k postižení.
  4. Propagace sportu: Sport je v seriálu prezentován jako důležitý prvek v životě aktivních vozíčkářů, a proto se projekt zaměřuje i na propagaci sportu jako způsobu života.
  5. Příprava prostředí a motivace vozíčkářů: Seriál má za cíl také připravit prostředí a motivovat vozíčkáře k co nejlepšímu zapojení do běžného života.
03.04.2024 Bc. David Hocke