Senior Foto 2024

Krajská rada seniorů Jihočeského kraje ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu vyhlašuje VIII. ročník fotografické soutěže „Senior Foto 2024

Soutěž je rozdělena do pěti kategorií:

  • A. Jihočeský kraj fotogenický
  • B. Pohled z mého okna
  • C. Voda stojící, tekoucí, padající, ve všech skupenstvích
  • D. Výrobky, které se mi povedly
  • E. Mé oblíbené roční období – fauna, flóra

Soutěže se mohou zúčastnit senioři od 55 let. Soutěž bude probíhat v období od 1. března 2024 do 31. srpna 2024. Soutěžící může obeslat v každé kategorii maximálně tři snímky v elektronické formě ve formátu jpg, v plném rozlišení (nezmenšené).

Propozice soutěže a přihlášku obdržíte na Krajské radě seniorů, Boženy Němcové 1824/8, úřední hodiny každé úterý a středu od 09 do 12 hod., nebo požádejte o zaslání propozic a přihlášky na e-mailové adrese krsjc@seznam.cz. Případné dotazy na telefonu 736 447 584.

Záštitu nad soutěží převzaly:

  • náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
  • primátorka statutárního města České Budějovice doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
21.02.2024 Bc. David Hocke