Rozjíždí se Krajský investiční fond. Na projekty měst a obcí na jihu Čech v letošním roce poputuje 200 milionů korun

Krajský investiční fond (KIF) se rozjíždí. Jihočeským městům a obcím může přispět na finančně náročné akce částkou až 30 milionů korun. Potvrdil to hejtman Martin Kuba s tím, že o příspěvek se mohou žadatelé začít ucházet od pondělí 15. února. V balíku KIF pro letošní rok má kraj celkem 200 milionů korun.

„Hlavním účelem založení fondu je přispět obcím a městům Jihočeského kraje na investice do veřejné služby, školství, sportu, kultury či společenského života. Chceme, aby tak mohly vyrůst v našich městech a obcích nová sportoviště nebo třeba mateřské školy, které obce nezvládnou realizovat jen ze svého rozpočtu. Slíbili jsme, že napumpujeme krajské peníze do jihočeských měst a obcí a krajský investiční fond nám to umožní. Jihočeši často ani neví, k čemu je ten kraj dobrý a my chceme, aby jim kraj pomáhal přímo v místě, kde bydlí,“ nastínil Kuba.

V praxi bude podle náměstka hejtmana pro finance a ekonomiku Tomáše Hajduška KIF fungovat tak, že o uvedených 200 milionů korun se budou moct ucházet obce a města na základě připravených investičních projektů na svém území. „Z fondu lze obci nebo městu poskytnout investiční dotaci na plánovanou akci a konkrétně stanovený účel až do výše 50 procent celkových nákladů investiční akce. A to až do výše 30 milionů korun na jednu investiční akci. Vyloučen je souběh s jinými dotačními tituly kraje, naopak vítány jsou dotace ze státního rozpočtu či evropských fondů,“ upřesnil Hajdušek.

Díky tomu, že spojíme financování z kraje, obce a případně státu, můžeme pro Jihočechy postavit během roku spoustu staveb, které by bez toho ještě dlouho nevyrostly a na které třeba roky čekají. Když pomůžeme obcím 200 miliony z krajského rozpočtu, může to znamenat, že se nakonec prostaví stavby za 500 milionů korun. A to už bude v kraji vidět,” doplnil hejtman Kuba.

Hajdušek dále dodal, že veškeré podrobnosti budou uveřejněny na internetových stránkách kraje www.kraj-jihocesky.cz v rubrice Dotace, Fondy EU. Zde bude nově zřízena složka s názvem Krajský investiční fond, na které naleznou zájemci od 15. února konkrétní instrukce a vzorové dokumenty, včetně odkazu na interaktivní formulář k podání žádosti výhradně elektronickou formou.

O výběru žádostí a akcí k podpoře bude rozhodováno v příslušných orgánech kraje průběžně podle počtu přijatých žádostí či s ohledem na harmonogramy realizace předložených investičních akcí. Konečné rozhodnutí pak bude předmětem veřejného projednání na zasedání krajského zastupitelstva,“ uzavřel Hajdušek.
 

09.02.2021 Bc. David Hocke