Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Provizorní komunikace pod Včelnou se na 19 dní uzavře. Problémy s dopravu pomůže vyřešit nový kruhový objezd

Od 26. srpna do 13. září budou stavbaři pod Včelnou překládat železniční trať České Budějovice – Kájov do konečné polohy na železniční mosty. To celé v rámci stavby Jižní tangenty. Z tohoto důvodu dojde, stejně jako před rokem, k uzavření provizorní komunikace pod Včelnou.Slíbil jsem, že vždycky při dopravních stavbách budeme hledat taková řešení, abychom vám co nejméně překáželi. Po dobu, kdy bude provizorní komunikace uzavřena, otevřeme nový kruhový objezd na krumlovské výpadovce, který komplikované dopravní situaci výrazně uleví,“ řekl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Minulý rok v létě muselo dojít k přeložení kolejí pod Včelnou do provizorní polohy. Silnice mezi Včelnou a Českými Budějovicemi byla zcela uzavřena. Bylo to velmi těžkých devět dní, které komplikovaly dopravu v širokém okolí, protože všichni z Kamenného Újezdu nebo ze Včelné museli jezdit do Českých Budějovic po silnici od Krumlova (I/3). Ta byla takto pochopitelně extrémně přetížená. 

obr1

Letos se koleje vrací zpět do definitivní polohy na nově vybudované železniční mosty. S ohledem na tyto zkušenosti přijal Jihočeský kraj pro letošní železniční překládku řešení, které by mělo situaci výrazně zlepšit. „Po loňských zkušenostech jsme se snažili komplikacím předejít, tak jsme vymysleli řešení, které souvisí s další částí Jižní tangenty. Na silnici z Českých Budějovic na Krumlov jsme na stavbě té velké kruhové křižovatky udělali bypass, takže práce na křižovatce mohly probíhat ve zrychleném režimu, aby mohla být dokončena a využita při letošní uzavírce provizorní komunikace pod Včelnou. Z této kruhové křižovatky se můžete dostat po již dokončeném prvním úseku Jižní tangenty pod Včelnou a pokračovat po Lidické dál do centra města. Průjezd bude umožněn i v opačném směru. To je řešení, kterým se vyhneme přetížení silnice od Krumlova a Kaplice v úseku od Plané do Litvínovic,“ vysvětlil hejtman Kuba. 

Toto řešení významně zjednoduší i vedení linek MHD a autobusové dopravy, které budou jezdit po průjezdu okružní křižovatkou po obvyklé trase po Lidické třídě a změny a omezení tak budou výrazně menší než v loňském roce. V tomto směru tedy byly minimalizovány dopady do omezení linek MHD a spojů veřejné linkové, ale i drážní dopravy, neboť výluka na dvořišťské trati byla v jiném termínu a zde bude jezdit drážní doprava bez omezení. „Bez omezení veřejné dopravy se neobejdeme. Chápu, že to bude pro spoustu lidí na začátku nového školního roku nepříjemné a žádám Jihočechy o trpělivost. Těch 19 dní to jistě vydržíme. Jsem rád, že se nám řešení s využitím kruhového objezdu podařilo projednat a jsem přesvědčen, že je to to nejlepší, co jsme mohli udělat,“ dodal hejtman Jihočeského kraje.
 

Při tomto dopravním omezení dojde k omezení následujících spojů a linek:

MHD České Budějovice:
Linka číslo 7 bude v úseku ze zastávky Hrnčířská do zastávky Včelná vedena odklonem po zelené trase. Nebude obsluhována zastávka Včelná, pod tratí – zastávka bude zrušena. Náhradní autobusová zastávka bude u restaurace U kaštanu tam, kde byla již v roce 2021. Místo náhradní autobusové zastávky je označeno modrým bodem na situaci výše. Zároveň pro úsek Rožnov – Včelná – Boršov nad Vltavou bude upraven jízdní řád linky číslo 7.

Veřejná linková doprava:
Linky 330510 a 330530 budou na zastávce Včelná zastavovat v náhradní zastávce u restaurace U kaštanu tam, kde byla již v roce 2021, jízdní řád se nemění.

Linka 320131 neobslouží zastávky Včelná, pod tratí a Včelná – bude vydán výlukový jízdní řád.

Železniční doprava:
Na železniční trati České Budějovice – Horní Dvořiště bude provoz zachován po celou dobu bez omezení. Spoje Českých drah po této trati budou vedeny vlakem dle pravidelného jízdního řádu Českých drah.

Spoje GWTR budou v úseku České Budějovice – Boršov nad Vltavou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v termínu od 29. 8. do 13. 9. 2022 podle výlukového jízdního řádu GWTR.

Ve všech spojích platí tarif příslušného dopravce a dále doklady IDS a JIKORD plus.

Informace o jízdních řádech bude možné zjistit na www.idos.cz  a také na dispečinku společnosti JIKORD spol. s. r. o., v pracovních dnech od 6 hod do 23 hod, tel. kontakt je +420 380 309 022. Dále cca od 15. 8. 2022 budou informace k náhradní autobusové dopravě a jízdním řádům vyvěšeny na titulní stránce JIKORD.cz. Informace o jízdních řádech mohou poskytnout i starostové obcí Včelná a Boršov nad Vltavou. Platné jízdní řády budou po uvedenou dobu vyvěšeny na úřední desce obcí.

Vedení cyklistů při dopravním omezení je dle níže uvedené situace (označeno zelenou barvou): 

obr2

Po, 22.08.2022 - 11:01 Bc. David Hocke