Protivínské žáky čekají další novinky ve zrekonstruované škole. Čtyřmi miliony přispěl i Krajský investiční fond

Základní škola v Protivíně na Písecku přivítá v září zhruba čtyři stovky svých žáků opět řadou novinek. Na jejich dokončení v současné době intenzivně pracují zaměstnanci stavebních firem, kteří zde přes prázdniny vystřídali děti s cílem předat školákům historický objekt a jednu z dominant města na řece Blanici opět výrazně modernější.

Dalším zkvalitněním podmínek pobytu žáků ve škole budou například nově zrekonstruované toalety pro chlapce a dívky v obou patrech východního i západního křídla. Současně došlo k výměně oken ve zbývajících třídách západního křídla a společně s tím i k instalaci nových rozvodů vody a elektřiny, stropních podhledů a osvětlení. V rámci zlepšení podmínek pro práci pedagogů se nám také podařilo nově vybavit tři odborné kabinety a sborovnu,“ uvedla ředitelka Základní školy Protivín Tamara Vojtěchová.

Školní areál v Protivíně tvoří historická budova z roku 1903, pavilón pro 1. stupeň, pavilón školní kuchyně a školní družiny. Všechny tři budovy jsou vzájemně propojeny chodbou. Součástí areálu je nová sportovní hala, víceúčelové školní hřiště, školní pěstitelský pozemek a dopravní hřiště. Škola je úplná s devíti postupnými ročníky. Její prostory jsou koncipovány pro 600 žáků, i když její maximální kapacita je 780 míst. Zhruba čtvrtinu žáků tvoří dojíždějící děti ze spádových obcí.

„Vybrané dodavatelské firmy pracují naplno, takže předpokládáme do konce srpna ukončení všech stávajících činností k plné spokojenosti všech. Dětí, jejich rodičů, pedagogů i celé protivínské veřejnosti,“ poznamenala ředitelka. V obou stupních má nyní škola otevřeno celkem devatenáct tříd. K dispozici má také dvě učebny informatiky, jazykovou učebnu, učebny zeměpisu, dějepisu, chemie, fyziky, dílny i cvičnou kuchyňku.

Investice zatím za 36 miliónů korun

Komplexní rekonstrukce a modernizace základní školy Protivín je jednou z největších investičních akcí města v uplynulém období. „Školní budova dostala novou střechu a fasádu. Vybudována byla nová plynová kotelna, vyměněna všechna okna a dveře, kompletně opraven spojovací koridor a vybudován bezbariérový přístup do budovy. V interiéru byly opraveny třídy a sociální zařízení. Modernizací prošla i sportovní hala,“ konstatoval starosta Protivína Jaromír Hlaváč.

Rekonstrukce vyšla na celkem přibližně 36 miliónů korun. Část nákladů pokryly státní dotace. Čtyřmi miliony korun přispěl i Krajský investiční fond (KIF) Jihočeského kraje. Půl miliónu korun na vybudování bezbariérového vstupu do budovy poskytla městu Nadace ČEZ z programu Oranžové schody. Přibližně více než 27 miliónů uhradilo město Protivín z vlastních zdrojů.

„Oprava hlavní budovy školy tak bude prakticky hotova. Zbývá ještě vstupní prostor haly, jehož rekonstrukce je v investičním plánu ještě pro letošní rok. Nutná bude ovšem třeba ještě oprava interiérů pavilonu prvního stupně a jídelny. Ta bude také značně nákladná, protože kromě stavebních úprav máme v plánu kompletní výměnu celého gastroprovozu. Samozřejmě se i na tyto akce budeme snažit získat nějaké dotační prostředky, nicméně bychom vše chtěli ukončit do tří let,“ doplnil starosta.

Autor textu: Ilona Uhlířová, Městský úřad Protivín

18.08.2022 Bc. David Hocke