Prostřednictvím programu Obchůdek 2021+ chce kraj pomoci obcím udržet fungování malých prodejen. Od státu na to může získat až tři miliony korun

Udržet na venkově malé prodejny. To je cílem Jihočeského kraje. Zažádá si proto u Ministerstva průmyslu a obchodu o příspěvek, který může činit až tři miliony korun. Konkrétně v rámci dotačního programu Obchůdek 2021+, který vláda vyhlásila pro tento rok. Rozhodnutí rady kraje ze středy 25. srpna potvrdil náměstek hejtmana pro problematiku venkova Pavel Hroch.

Záměrem programu je pomoci krajům s udržením provozu maloobchodu v obcích do 1 000 obyvatel. Nebo v obcích do 3 000 obyvatel, jejíchž místní části mají do 1 000 obyvatel, kde se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků,“ nastínil Hroch s tím, že na podání žádosti má kraj čas do 29. října včetně.

Na financování provozu jedné prodejny smí kraj použít maximálně 100 tisíc korun. „Zájemci o dotaci se budou následně obracet na kraj, který pomoc nejprve předfinancuje ze svého a o proplacení dotace si požádají ex post. Pomoc z programu bude sloužit k úhradě provozních nákladů malých koloniálů. Například z ní bude možné hradit mzdy zaměstnanců, nájem, vytápění či osvětlení,“ upřesnil náměstek hejtmana pro problematiku venkova.

Podmínky pro žadatele o dotaci na podporu provozu venkovských prodejen jsou pak podle Hrocha následující:
1: Budova prodejny je ve vlastnictví obce a prodejnu provozuje obec
2: Budova prodejny není ve vlastnictví obce a prodejnu provozuje obec.
3: Budova prodejny je ve vlastnictví obce, ale prodejnu provozuje jiná podnikající právnická, nebo fyzická osoba.
4: Budova prodejny není ve vlastnictví obce a prodejnu provozuje jiná podnikající právnická, nebo fyzická osoba.
5: Prodejna musí být otevřena minimálně 5 dnů v týdnu, v obcích do 350 obyvatel minimálně 3 dny v týdnu, celoročně a musí zajišťovat minimálně prodej potravin. 
6: V jedné obci, nebo její místní části nesmí být v době schválení žádosti více než jedna prodejna. Toto potvrzení vydá obec, na jejímž území se nachází maloobchodní prodejna žadatele.
 

27.08.2021 Bc. Hana Brožková