Prosíme řidiče, aby v místě sanace skály mezi Krumlovem a Větřním dodržovali 30kilometrovou rychlost

Dodržujte předepsanou rychlost 30 kilometrů v hodině. S touto prosbou se obrací na řidiče projíždějící v úseku sanace skalního masivu mezi Českým Krumlovem a Větřním náměstek hejtmana pro dopravu Antonín Krák. Důvodem je bezpečnost lidí, kteří na sanaci skály u přilehlé komunikace pracují.

Uvedené práce, které trvají zhruba od poloviny března letošního roku, mají skončit 30. září a vyžádaly si náklady 38 milionů korun. Investorem je kraj. „Snížení maximální povolené rychlosti na 30 kilometrů v hodině v daném úseku podél skály souviselo s naší snahou vyjít vstříc řidičům, aby v hlavní letní turistické sezóně i po jejím konci mohli tímto úsekem projíždět v obou směrech. Nikoli pouze kyvadlově za pomocí semaforů. A to konkrétně od prvního července. Věřím proto, že těch pár dní to už řidiči vydrží a budou brát na ztížené podmínky lidí, kteří zde pracují, patřičný zřetel, za což jim děkuji,“ sdělil Krák s tím, že se, bohužel, našla i řada takových, kteří povolenou třicítku značně překračovali a překračují. „Z toho důvodu jsem se obrátil o pomoc i na Policii ČR v Českém Krumlově,“ dodal náměstek hejtmana.

Kraj se rozhodl sanovat skálu podél silnice mezi Českým Krumlovem a Větřním kvůli její nestabilitě, kdy hrozilo i její zřícení na vozovku. „Skalní svah o délce 480 a výšce až 60 metrů posoudila Česká geologická služba, která jej zařadila do kategorie s největším možným rizikem jeho zřícení. Cílem sanace stěny je odstranění náletových dřevin a nestabilních kamenných bloků. Ve finále pak bude svah zajištěn vysokopevnostní ocelovou sítí spolu s bariérami a ochrannými ploty,“ uzavřel Krák.

16.09.2022 Bc. David Hocke