Program Interreg Rakousko – Česko 2021-2027 byl otevřen pro příjem žádostí

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že 31. 3. 2023 byl otevřen přeshraniční program Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 pro příjem žádostí. Projekty podané do 30. 6. 2023 do 14:00 budou předloženy Monitorovacímu výboru k projednání na podzim 2023.

Podrobnější informace a veškeré pokyny a dokumenty k podání žádosti naleznete na webových stránkách programu.

03.04.2023 Bc. David Hocke