Přichází 24. ročník soutěže Zlatý erb. Ponese důraz na informační hodnotu městských a obecních webů

Jihočeský kraj ve spolupráci se spolkem Český zavináč vyhlašuje krajské kolo 24. ročníku soutěže Zlatý erb. Smysl soutěže spočívá nejen ve vlastním srovnání webů měst a obcí. Jejich webmasterům a provozovatelům poskytuje také zpětnou vazbu, užitečné informace a inspirace pro další zlepšování webů. „Jihočeský kraj má již tradičně v této soutěži velmi silnou účast a já věřím, že letos to bude stejné. Je dobré vidět, že našim obcím a městům záleží na dobré komunikaci se svými občany,“ řekla náměstkyně jihočeského hejtmana pro IT a e-government Lucie Kozlová. 

Pro letošní ročník se pořadatelé rozhodli výrazně inovovat a zjednodušit hodnotící kritéria v krajských kolech s důrazem na informační hodnotu pro občany i návštěvníky měst a obcí. Zlatý erb tak získal přídomek „ročník služeb“. K inovaci vedla široká diskuse jak s hodnotiteli, tak se samotnými účastníky soutěže. Hodnocení proběhne formou jednoduše formulovaných a snadno kontrolovatelných otázek. Vynechána byla kritéria, kde subjektivní pohled porotců mohl vést k rozdílům v hodnocení.

Účast v soutěži má samá pozitiva. Jednak je zdarma, a kromě hlavního benefitu, tedy auditu webových stránek, budou v celostátním kole navíc uděleny ceny za nejlepší inovativní služby a projekty Smart City a Cena za nejlepší turistickou prezentaci, kde se mimo měst a obcí mohou účastnit i kraje, regiony a organizace turistických managementů. Ráda bych tedy vyzvala všechna města i obce, aby informace pro turisty, které na svých stránkách uvádějí, přihlásily do soutěže také. U nás v jižních Čechách jich máme opravdu dost a hodnocení celostátní poroty pro ně může být přínosné,“ uvedla Kozlová s tím, že přihlášky do soutěže je možné již posílat.

Krajského kola soutěže Zlatý erb se mohou zúčastnit města a obce kraje se svými oficiálními webovými stránkami, elektronickými službami a turistickými webovými prezentacemi. Formulář přihlášky do soutěže je k dispozici na webové stránce soutěže https://www.zlatyerb.cz. Uzávěrka příjmu přihlášek je stanovena na 7. 3. 2022, porota zahájí své hodnocení o měsíc později.    

Soutěž Zlatý erb se v Jihočeském kraji těší mimořádné oblibě. Právě od nás dorazil do minulého ročníku největší počet přihlášených ze všech krajů České republiky. Úspěšné byly webové prezentace Tábora, Dačic a Pištína. Zasloužily si tak postup do celostátního kola, kde bodoval Tábor s portálem „Vítejte v Táboře“ a získal Cenu ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci.

Zlatý erb - Cena místopředsedy vlády pro digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci

18.02.2022 Bc. David Hocke