Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Předsedou SPOV Jihočeského kraje byl na další čtyři roky zvolen Luboš Peterka 

Ve středu 26.4.2023 se v jednacím sále zastupitelstva Jihočeského kraje konala volební valná hromada Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje, organizace, která hájí zájmy jihočeského venkova od roku 2003. Předsedou byl na další 4 roky zvolen starosta městyse Radomyšl Luboš Peterka, prvním místopředsedou starosta Pištína Jaroslav Havel a 2. místopředsedkyní Lidmila Švíková, pracovnice Jihočeské vědecké knihovny. Programem valné hromady bylo plánované sdílení energií, hospodaření v roce 2022, plán činnosti a rozpočet na rok 2023 nebo podpora kulturních akcí jihočeského venkova. Náměstek Pavel Hroch přítomné informoval o možnostech čerpání krajských dotací a apeloval na jihočeské starosty, aby se vždy pozorně seznámili s podmínkami dotačních programů poskytovaných krajem.  

„I prostřednictvím Spolku pro obnovu venkova bych chtěl apelovat na obce, aby se pozorně seznámily s dotačními podmínkami. Spousta zástupců obcí je nečte a jejich žádosti tak bohužel nemohou být kladně vyřízeny. Typickým příkladem jsou přetrvávající žádosti o zahradní techniku, která byla letos z uznatelných nákladů vyřazena,“ uvedl náměstek Hroch.

Spolek pro obnovu venkova byl založen 1. června 1993. Letos tak slaví jubilejní třicátý rok své existence. Jeho posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova. Motivovat občany žijící na venkově k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce, napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení. Účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova. V neposlední řadě pak překonávat úzce resortní přístupy k řešení problémů obnovy vesnice a rozvoje venkova a podporovat a realizovat Program obnovy venkova. Více o spolku na stránkách spovcr.cz.
 

27.04.2023 Bc. David Hocke