Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Pozvánka na představení veřejné zakázky – Revitalizace dolního areálu českobudějovické nemocnice

Jihočeský kraj organizuje akci – Meet the Buyer k projektu Revitalizace dolního areálu českobudějovické nemocnice (výběr projektanta). 

Předmětem zvažované veřejné zakázky bude zpracování dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení, související inženýring a zpracování tzv. Bílé knihy, která bude představovat technickou specifikaci požadavků na výkon a funkci pro následnou veřejnou zakázku na výběr zhotovitele, který bude projekt dále realizovat v rámci konceptu design & build. Kraj pro zpracování dokumentace hledá kvalitního a stabilního partnera, který bude zárukou dodání vysoce odborných podkladů a souvisejících služeb. Z tohoto důvodu připravuje zadavatel pro zadání veřejné zakázky využití specifické koncepce hodnocení nabídek prostřednictvím metody Best Value Approach. Tato metoda umožňuje nejširší uplatnění tvůrčí invence dodavatelů v rámci „nabízení kvality“ a zároveň poskytuje zadavateli možnost zvýhodnění zkušených a kvalitních dodavatelů. 

S ohledem na osobité aspekty veřejné zakázky se Jihočeský kraj prostřednictvím akce Meet the Buyer rozhodl představit potenciálním dodavatelům základní parametry zvažovaného modelu zadávacího řízení a zároveň otevřít diskusi ohledně možností realizace předmětu plnění Veřejné zakázky. 

Datum konání akce, která bude probíhat formou videokonference, je stanoven na 13. 12. 2022 od 15:00 hodin.

Podrobnější informace naleznou zájemci v přiloženém odkazu na profil zadavatele
 

06.12.2022 Bc. Hana Brožková