Vodní hospodářství: Žádost o vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace

Pro koho je služba určena?

Právnická osoba

  • Povolení vydáme osobě, která:
  • vlastní vodovod nebo kanalizaci, popř. s jejich vlastníkem uzavřela smlouvu, která jí opravňuje vodovod nebo kanalizaci provozovat
  • splňuje kvalifikaci odpovídající požadavkům na provozování vodovodů nebo kanalizací / odborného zástupce provozovatele

Jaký je postup vyřízení?

Podejte žádost o vydání povolení a připojte k ní všechny potřebné dokumenty. V žádosti je nutné uvést identifikační čísla z vybraných údajů majetkové evidence pro vodovody nebo kanalizace.

Co potřebuji mít?

  • vyplněná žádost
  • kopie smlouvy, kterou uzavřela osoba podávající žádost s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace
  • kopie písemné dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů nebo kanalizací (pokud vodovod nebo kanalizace provozně souvisí s vodovodem nebo kanalizací jiného vlastníka)
  • úředně ověřené doklady o vzdělání a praxi odborného zástupce provozovatele
  • souhlas odborného zástupce provozovatele s výkonem této funkce (jeho podpis musí být úředně ověřen)

Jaká je lhůta pro vyřízení?

30 až 60 dnů od podání žádosti

Zákonné lhůty na vyřízení jsou 30 až 60 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

Jaký je poplatek za vyřízení?

Službu poskytujeme zdarma

U této služby nejsou stanoveny žádné správní poplatky.