Pohyblivé záměry. Výstava na krajském úřadu

Proměnlivost a neuchopitelnost jsou signifikantními znaky dnešní doby. Progres či růst výtvarných schopností a zrání umělecké osobnosti je u mladých lidí s výtvarným cítěním během studií nejmarkantnější. Název výstavy Pohyblivé záměry je paralelou k pojmu pohyblivé cíle, tj. cíle, které je obtížnější zasáhnout. Proměnlivost původního záměru v průběhu tvůrčí činnosti je tou nejdůležitější skutečností, kterou si student výtvarné výchovy musí uvědomit. Přicházíme do studia přesvědčeni s jistými postoji a záměry. V průběhu vzdělávacího procesu se tyto záměry často přesměrují či zcela otočí a studenti vychází z vysoké školy jistým způsobem proměnění. Ateliérová práce na katedře výtvarné výchovy je právě o těchto možnostech, prozkoumat různá pole, materiály, styly a výtvarné myšlení. Tou největší radostí pedagoga je být u toho. 

V prostorách krajského úřadu nalezneme studentské práce vytvořené v různých médiích. Prostorové objekty v materiálu keramiky vznikaly pod vedením Josefa Lorence, práce s papírovou hmotou pod vedením Nikoly Příhodové. Plošná tvorba vznikala pod vedením pedagogů, kteří se v prostorách krajského úřadu rovněž prezentují. Výstavě dominují dvojice obrazů Petry Vichrové a Karla Řepy v patrech u oken. V každém patře v témže prostoru najdete i obrazy Petra Falka. Součástí prezentace je i fragment kolektivní studentské práce v rámci Metodického/ateliérového prosemináře, který představuje soubor čtvercových obrazů na společné téma Stolování. Studenti nejsou postaveni pouze před hledání specifického způsobu spolupráce a formulování kompromisů, největším úkolem je nacházet společnou vizi. Sám fakt práce, která baví, je pro autory odměnou, jíž sami sobě dávají. 

Výstava je koncipována tak, že není na první pohled jisté, která práce patří studentům a která vyučujícím. Expozici vnímejme jako komplexní představení Katedy výtvarné výchovy PF JU v Českých Budějovicích. Vnímejme rovněž nakumulovanou časovou náročnost prací a zmnožování umělecké energie v jednom prostoru. Důležitá není řemeslná zkušenost, ale energie, která generuje i divácký zážitek. 

Za kolektiv vystavujících Petr Falk.

Autoři děl:
Sally BARTŮŠKOVÁ   
Vendula BASTLOVÁ    
Eliška BEČKOVÁ    
Barbora BUŠTOVÁ   
Adéla  ČIHÁKOVÁ     
Anna DRSKOVÁ    
Petr FALK     
Lenka HORATLÍKOVÁ     
Aneta JAHODOVÁ     
Jana JANOUŠKOVÁ     
David KADLEC   
Tereza KALIANKOVÁ    
Františka  KYSELKOVÁ   
Alice NOVÁKOVÁ     
Jan PROCHÁZKA    
Tereza PROŠKOVÁ    
Alisa RAFF 
Karel ŘEPA      
Aneta SOLDÁTOVÁ     
Jaroslav SVOBODA   
Tereza ŠIROKÁ     
Petra VICHROVÁ
 

09.06.2023 Bc. David Hocke