Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Podívejte se na mapy staré 200 let. Jihočeský kraj ve své mapové aplikaci nově nabízí tzv. povinné císařské otisky stabilního katastru

Rádi byste věděli, jak vypadala vaše obec či město před dvěma sty lety? Co bylo na místě, kde v současné době stojí váš dům? Řešení je jednoduché. Jihočeský kraj zajistil georeferencování tzv. povinných otisků stabilního katastru, které tvoří podrobnou katastrální mapu z let 1824–1843. Výstup v podobě bezešvé a prostorově určené mapy je přístupný široké, laické i odborné veřejnosti v rámci Geoportálu Jihočeského kraje

V nové mapové aplikaci uvidíte, jak vypadal náš kraj před budováním Vltavské kaskády, přehrad či před vysídlením pohraničních oblastí. Jedná se o kopii originální katastrální mapy v měřítku 1 : 2 880, která zachycuje jedinečný stav území z období před téměř 200 lety. Název „císařské otisky“ je odvozen od ukládání kolorovaných mapových listů do císařského archivu ve Vídni. Všechny názvy sídel jsou v němčině, proto je mapa doplněna i českými popisky.

Mapování probíhalo po jednotlivých katastrálních územích geodetickými metodami postupně v jednotlivých korunních zemích monarchie. V současné době byly získány skeny mapových listů od Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, následně Odbor informatiky Krajského úřadu Jihočeského kraje zajistil jejich ořez a sestavení do bezešvé mozaiky, která je prostorově určena. V rámci Jihočeského kraje nejsou zatím k dispozici mapové listy z území Vitorazska, které bylo do roku 1920 součástí Dolního Rakouska. Pochopitelně jsou i další mapové listy, které se nedochovaly. Tato prázdná místa budou postupně doplňována originálními aktualizovanými katastrálními mapami stabilního katastru. 

Díky komplexnímu přehledu je možné využít císařské otisky například pro efektivnější ochranu životního prostředí, sledování stavebního vývoje nebo památkovou péči. 

Císařské otisky stabilního katastru v Jihočeském kraji
Geoportál Jihočeského kraje

Út, 20.07.2021 - 12:23 Bc. David Hocke