Písecká nemocnice zve veřejnost k vyšetření krevní skupiny

Nemocnice Písek chystá na pátek 14. června Den pro veřejnost, určený zájemcům o dobrovolné dárcovství krve. Ti si zde budou moci nechat mezi devátou a šestnáctou hodinou vyšetřit krevní skupinu, prohlédnout prostory pro dárce nebo se objednat k termínu odběru krve. Akci pořádá Hematologicko-transfuzní oddělení nemocnice při příležitosti Světového dne dárců krve.

Světový den dárců krve je stanoven na 14. června, což je i den výročí narození Karla Landsteinera, objevitele krevních skupin. Této příležitosti chceme využít k pozvání potenciálních dárců krve ve věku od 18 do 60 let na naše oddělení. Vedle vyšetření krevní skupiny pro ně máme připraveny informace o dárcovství krve a kostní dřeně. Zájemci se zde budou moci i zapsat do Českého národního registru dárců dřeně nebo se objednat k termínu darování krve,“ uvedla primářka Hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice Písek Marcela Kellnerová.

Součástí Dne pro veřejnost bude i prohlídka prostor určených dárcům krve. „Odběr krve dárců provádíme každé pondělí a úterý od 6.30. Vyrábíme z ní plazmu a transfuzní přípravky s obsahem červených krvinek. Tyto přípravky poskytujeme pacientům naší nemocnice i dalším zdravotnickým zařízením v České republice,“ řekla Marcela Kellnerová.

Světový den dárců krve se koná každoročně 14. 6. s cílem upozornit na důležitost dárcovství. Během osvětových kampaní zdůrazňuje nezastupitelný podíl dárců krve či krevní plazmy na záchraně lidských životů i na pomoci pacientům kteří potřebují transfuzní přípravky celoživotně. Jeho slogan pro letošní rok „Poděl se o život, daruj krev“, připomíná soudržnost a vzájemnou podporu, kterou darování krve představuje.
 

07.06.2024 Bc. David Hocke