Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Páťáci z Písku získali 3. místo v celostátní jazykové soutěži 

Žáci 5.C ze ZŠ a MŠ Jana Husa v Písku získali cenné 3. místo v celostátní soutěži Jazykový WocaBee šampionát. Třetí ročník této soutěže probíhal pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Skvělý výsledek získali žáci z Písku v konkurenci 22 328 žáků z 1821 tříd z celé České republiky. Během celého trvání soutěže se naučili 310 slovíček z anglického jazyka. Jihočeský kraj blahopřeje.

Soutěž Jazykový WocaBee šampionát se na českých základních a středních školách uskutečnila v termínu 20.10. – 15.12.2021. Soutěž probíhala výhradně online v aplikaci WocaBee k učení cizích slovíček a kritériem hodnocení v jednotlivých kolech soutěže byla píle žáků v učení se nové slovní zásoby. O té vypovídají body získané za procvičování slovíček v aplikaci, tzv. WocaPoints. Vítězí třídy, které získají nejvyšší průměrný počet WocaPoints na jednoho žáka. V šampionátě tak třída soutěží jako tým a v jazycích se zlepšují všichni žáci. 

Do třetího ročníku Jazykového WocaBee šampionátu v České republice se zapojilo 22 328 žáků z 1821 tříd základních a středních škol. Po vítězství v okresním a krajském kole se žáci 5.C ze ZŠ a MŠ Jana Husa v Písku pod vedením své paní učitelky Jany Velátové umístili v celostátním kole soutěže na třetím místě.  Díky své motivaci se žáci během trvání šampionátu naučili až 310 nových anglických slovíček. Každý z žáků v celostátním kole získal v průměru denně 3351 WocaPoints. Pro lepší představu – každá správná odpověď při procvičování slovíček znamená zisk přibližně 2 WocaPoints. 

Paní učitelka J. Velátová hodnotí výkon a motivaci svých žáků v soutěži následovně: „WocaBee šampionát byl pro děti velmi motivující. Aby jako tým nahrály co nejvíce bodů, scházely se ve třídě před vyučováním. Hrály každou volnou chvilku, vzájemně se podporovaly. Ze třetího místa jsme měli obrovskou radost."

Organizátor soutěže a autor aplikace WocaBee Michal Ošvát hodnotí třetí ročník soutěže následovně: „Žákům, ktoří se umístili na nejvyšších příčkách celostátního kola Jazykového WocaBee šampionátu srdečně blahopřejeme, podali skutečně skvělý výkon. Ve WocaBee však máme dobrý pocit nejen z vítězství nejlepších, ale nejvíce z toho, že díky šampionátu jsme motivovali tisíce dětí k učení se cizího jazyka moderním způsobem. Věříme, že je to posune dál ve znalosti jazyků, které jsou pro jejich budoucnost velmi důležité.“

Celkové výsledky soutěže jsou dostupné zde: https://www.wocabee.app/soutez/
 

20.12.2021 Bc. David Hocke