Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Oživené naučné stezky v Jihočeském kraji

Od podzimu 2020 mohou návštěvníci osmi naučných stezek v Jihočeském kraji poznávat přírodu hrou. Na jednotlivých zastaveních stezek řeší připravené úkoly a získávají indicie pro vyluštění tajenky, která je dovede ke schránce s návštěvní knížkou a upomínkovými předměty s motivem lokality. Herní úkoly jsou částečně navázané na obsah naučné stezky, ale přibližují hráčům i další zajímavé jevy na trase. Hry vytvořily členské organizace Krajské sítě environmentálních center Krasec v rámci projektu Oživené stezky

Všechny „oživené stezky“ se nacházejí ve zvláště chráněných územích a jsou propagovány na portálu šetrné turistiky enviroskop.cz : NS  Sudslavický okruh, NS Řežabinec a Řežabinecké tůně, NS Veselské pískovny, NS Třeboň – Hrádeček, NS Po hrázích Vrbenských rybníků, NS Třísov – Dívčí kámen – Holubov, NS Vyšenské kopce a NS Terčino údolí. 

Návody k jednotlivým hrám jsou k dispozici na webu Krasce, v tištěné formě budou dodávány do turisticky navštěvovaných míst v okolí stezek, dle možností daných rozvolňováním protiepidemických opatření. 

Kromě provozování terénních poznávacích her proběhnou v roce 2021 na všech osmi lokalitách vycházky pro veřejnost s odbornými průvodci – pracovníky ochrany přírody, ekology, specialisty na různé obory zkoumání přírody. 

„Hry na oživených stezkách jsou příležitostí pro rodinné výlety do přírody, pro výpravy volnočasových oddílů dětí a mládeže, pro malé školní kolektivy atd. Jsou vhodné i pro děti mladšího školního věku, pokud jim pomáhá někdo dospělý. Hry doplňují naučné stezky, nabízejí zážitkovou podobu poznávání přírody a intenzivnější propojení návštěvníků s přírodou. Také na vycházkách s odbornými průvodci budou aktivity pro děti “ řekl koordinátor projektu Tomáš Smrž. 

Projekt „Oživené stezky“ je financován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí a spolufinancován Jihočeským krajem v rámci podpory sítě Krasec v souvislosti s naplňováním úkolů krajské koncepce EVVO.    
 

Pá, 14.05.2021 - 14:06 Bc. David Hocke