Od úterý 2. května 2023 najdou pacienti Lékařskou pohotovostní službu pro dospělé v pavilonu „C“ v horním areálu, a to v prostoru urgentního příjmu v přízemí pavilonu C

Lékařskou pohotovostní službu (LPS) najdou pacienti od 2. května v pavilonu „C“ v horním areálu Nemocnice České Budějovice, a.s., v prostoru urgentního příjmu. Přesun LPS souvisí 
s projektem „Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.“, jehož cílem je vytvořit moderní a logicky uspořádanou nemocnici, opustit dolní areál, veškeré provozy přesunout pouze do areálu horního a vytvořit v něm podmínky pro fungování oborů akutní péče v podobě monobloku. 

Dolní areál opouštíme ve dvou krocích, severní část zahrnující pavilony B, F a G ve druhém čtvrtletí 2023 a jižní část ve druhém čtvrtletí 2025. Součástí opuštění dolního areálu je tak logicky i přestěhování LPS pro dospělé do horního areálu naší nemocnice,“ uvedl generální ředitel Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. 

Více o LPS a LSPP?

•    Zkratka LPS znamená lékařská pohotovostní služba. Ta je definovaná zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, přičemž lékařskou pohotovostní službou se rozumí „ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění“. LPS zajišťuje první kontakt se zdravotními službami v době mimo běžné ordinační hodiny lékařů primární péče a je obvykle zajištěna praktickými lékaři dané oblasti. Zkratka LSPP znamená lékařská služba první pomoci a jedná se o historické označení lékařské pohotovosti, přičemž tato zkratka je v českém prostředí silně zakořeněná a je i v současnosti často používána. 

Ordinační doba

•    Ordinační doba LPS pro dospělé se nemění, ve všední dny je 18:00 – 22:00 a o víkendech a svátcích 9:00 – 21:00. Aktuální informace o LPS jsou na webu nemocnice www.nemcb.cz/pohotovost/

Nové umístění LPS pro dospělé

•    Místem prvního kontaktu pacientů směřujících na LPS pro dospělé je od 2. května recepce urgentního příjmu v přízemí pavilonu C, kde všichni pacienti standardně absolvují zdravotnické třídění a jsou nasměrováni do příslušné ordinace. 

Mapu areálu naleznete ZDE

28.04.2023 Bc. Hana Brožková