Nový jízdní řád přináší cestujícím v Jihočeském kraji významná zlepšení 

V neděli 15. prosince dochází k celostátní změně jízdních řádů veřejné dopravy s platností pro rok 2020. V Jihočeském kraji dochází k řadě významných zlepšení pro cestující veřejnost, obyvatele i návštěvníky regionu.

V dálkové železniční dopravě objednávané Ministerstvem dopravy je nejvýznamnější změnou zavedení 4 párů rychlíků denně v úseku Praha – České Velenice, které umožní zejména spojení lázeňského města Třeboň s Prahou bez přestupu.  Rychlíkovou dopravu na lince Praha – Písek – České Budějovice bude nově zajišťovat společnost ARRIVA vlaky s rozšířeným spojením v úseku České Budějovice – Písek o jeden pár vlaků. Na lince České Budějovice – Brno je rozšířený provoz na plnohodnotný dvouhodinový interval.

V regionální železniční dopravě objednávané Jihočeským krajem je nejvýznamnější změnou zavedení 8 párů spěšných vlaků spojujících v pracovní dny Strakonice, Písek a Tábor. Nově byly zavedeny přímé zrychlené osobní vlaky Písek – České Budějovice, společně s rychlíky je vytvořen hodinový interval  i mezi Strakonicemi a Českými Budějovicemi.  Nově je zajišťována příměstská doprava v úseku (Dívčice - ) Zliv – České Budějovice v rozsahu 10 párů vlaků v pracovní dny. Zásadní změny dopravního konceptu se týkají též úseku Jindřichův Hradec – České Budějovice, kde jsou zavedeny přímé spěšné vlaky v prokladu s rychlíky, aby do krajského města byl zajištěn hodinový interval.

K rozšíření regionální železniční dopravy dochází i na tratích Rybník – Lipno nad Vltavou, České Budějovice – České Velenice, Ražice – Písek,  Tábor – Horní Cerekev, Tábor – Bechyně a Benešov u Prahy – Tábor. Naopak omezení se týká úseku Jindřichův Hradec – Počátky - Žirovnice v souvislosti se zrušením regionální železniční dopravy do Horní Cerekve v působnosti Kraje Vysočina.
Vzhledem k tomu, že smlouvy s železničními dopravci jsou uzavřeny s rizikem tržeb na straně dopravce, nedochází v Jihočeském kraji od nového jízdního řádu k žádným tarifním změnám, platí tedy tarify dopravců – Českých drah, GW Train Regio, JHMD a ARRIVY, na území integrovaného dopravního systému též tarify IDS.

V autobusové dopravě nedochází k podstatným změnám, dílčí úpravy jsou realizovány v rámci jednání s obcemi, jedná se převážně o dopravu do zaměstnání a škol. Zajímavostí je zavedení víkendových spojů – SKIBUSŮ v období od 15.12.2019 do 15.3.2020 z Českých Budějovic na Lipno, Zadov a Hojnou Vodu a z Tábora na Kvildu. V létě 2020 bude obdobně jako v předcházejících létech zajištěn provoz cyklobusů.

Významnou změnou je rozšíření platnosti turistické jednodenní jízdenky JIKORD plus, která v období hlavních školních prázdnin bude platit pro 2 dospělé + 3 děti i v pracovních dnech. Tato jízdenka bude nově uznávána též ve vlacích dopravců ARRIVA a JHMD. Podrobnosti jsou k dispozici ZDE.

V IDS Jihočeského kraje je jedinou novinkou uznávání časových jízdenek v rychlících ARRIVY v úseku České Budějovice – Zliv.
Společnost JIKORD projednala železniční i autobusové jízdní řády se sousedními regiony tak, aby v rámci požadavků veřejnosti byla zajištěna jak doprava přes hranice krajů, tak i přípojné návaznosti.

Nové jízdní řády jsou k dispozici na vyhledávači spojení IDOS , železniční jízdní řády též na stránkách SŽDC. Veškeré změny jízdních řádů lze též vyhledat na stránkách společnosti Jikord.
 

11.12.2019 Bc. David Hocke