Nové výzvy pro sousedské soužití. Hejtman Kuba se v Linzi setkal se svým hornorakouským protějškem Thomasem Stelzerem. Podepsali pracovní program pro roky 2021-2025

Jihočeský hejtman Martin Kuba se sešel v Linzi s hornorakouským zemským hejtmanem Thomasem Stelzerem. Cílem setkání je posílit Jihočeský kraj a Horní Rakousko jako v mezinárodním měřítku konkurenceschopnou lokalitu s vysokou kvalitou života a bohatým přírodním a kulturním dědictvím. Stěžejními tématy byly digitalizace, využití obnovitelných zdrojů energie, doprava mezi regiony, výměnné pobyty středoškolských studentů, kultura a postoj k jadernému uložišti. Na závěr oba politici podepsali pracovní program na roky 2021-2025, který se zaměřuje na praktické posílení sousedské politiky v příštích letech.

Spolková země Horní Rakousko a Jihočeský kraj mají za sebou dlouhou historii přátelské a intenzivní spolupráce. V uplynulých měsících byly ale oba partnerské regiony postiženy uzavřením hranic v důsledku pandemie koronaviru „Situace ohledně pandemie se v obou regionech zlepšuje, vracíme se k běžnému programu. Nyní se budeme všemi silami snažit všechny již rozběhlé projekty dokončit,“ řekl Martin Kuba s tím, že oběma hejtmanům záleží na pokračování již započaté spolupráce.
 
„Na základě globální pandemie a s ní spojených hospodářských a společenských dopadů nabývají fundované bilaterální kooperace pro nás všechny opět na významu. Právě s naším přímým sousedem, Jihočeským krajem, chceme nyní konkretizovat plodný a přátelský dialog pro příští roky prostřednictvím našeho společného pracovního programu. I když nemáme ve všech oblastech, např. v otázce jaderné politiky, shodný názor, vysíláme dnes společný signál pospolitosti, růstu a soudržnosti,“ řekl zemský hejtman Thomas Stelzer a vyzdvihl pomoc Jihočeského kraje v boji proti kůrovci tím, že se oběma stranám podařilo stanovit ochranné pětisetmetrové pásmo v NPŠ tak, aby kůrovec nepřelétával na rakouskou stranu.
 
Dalším tématem rozhovorů byla digitalizace. „Horní Rakousko by mělo mít možnost založit svou vlastní technickou univerzitu. Dobrá zpráva je v návaznosti na rozvoje nových technologií a využívání startupových firem na trhu, které tvoří velmi dobrý ekonomický základ v daných regionech. Mohli bychom vytvořit soutěž mezi startupy, díky které bychom pomohli tyto firmy propojit s těmi velkými. Myslím, že by to mohl být unikátní projekt,“ řekl Kuba a dodal, že oba regiony budou spolupracovat na předávání zkušeností s digitalizací státní správy.
 
Za oba regiony se hejtmani dohodli, že se společně budou snažit zabránit vzniku jaderného uložiště na území jižních Čech a také na tom, aby co nejvíce fotovoltaických panelů bylo na střechách domů, a ne na zelených plochách v přírodě: „Oba kraje mají obrovský potenciál v možnosti navýšení obnovitelných zdrojů, především na budovách, kde se zdá velmi rozumná kombinace se spotřebou a akumulací přímo v daném místě, než abychom zatěžovali pole a louky fotovoltaikami,“ řekl k tomuto tématu Martin Kuba.
 
Hejtmani se vzájemně informovali o stavu dostavby dálnice D3 na jihočeské straně a rychlostní komunikace S10 na straně rakouské. Ta se momentálně nachází ve schvalovací fázi. „Považujeme dobré dopravní propojení mezi našimi regiony, ať už po dálnici či železnici, za klíčové. Výstavba D3 u nás významně zrychluje a můžeme deklarovat, že v roce 2025, pokud nedojde ke zdržení, budeme na hranicích s Rakouskem, “ dodal jihočeský hejtman.
 
Dalším tématem byly výměnné středoškolské pobyty na obou stranách hranice tak, abychom mladým lidem dali možnost poznat život v naší zemi a naši kulturu a dále se rozvíjet.

Zásadním výstupem této schůzky je podpis pracovního programu na roky 2021 až 2025, který stanovuje krátkodobé a střednědobé cíle a priority bilaterální spolupráce mezi Jihočeským krajem a Horním Rakouskem a zaměřuje se na praktické posílení sousedské politiky v příštích letech. Vedle veřejného sektoru se do programu zapojí i osvědčení systémoví partneři na úrovni občanské společnosti a soukromého sektoru, jako např. Euroregiony Bavorský les/Šumava a Silva Nortica nebo Evropský region Dunaj-Vltava.
 
Klíčovými tématy jsou:

 • Digitalizace a širokopásmové sítě
 • Regionální hospodářská politika, hospodářský a průmyslový rozvoj
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Infrastruktura, mobilita, doprava a veřejná doprava
 • Klima a energie / energetika
 • Kooperace vysokých škol a vědeckých výzkumných institucí
 • Mládež a vzdělání
 • Cestovní ruch a kultura
 • Životní prostředí
 • Zdravotnictví a záchranné služby, sociální záležitosti a demografický vývoj
 • Veřejná bezpečnost a pořádek, řízení krizí a katastrof
 • Partnerství obcí, institucí a sítě

„Jihočeský kraj vždy byl adekvátním partnerem pro Horní Rakousko a naše dlouhodobě stabilní vztahy jsou toho důkazem. Dialog, informační otevřenost a komunikace jsou základem každých dobrých partnerských vztahů a jako hejtman Jihočeského kraje v tom budu i nadále s našimi sousedy velmi rád pokračovat,“ dodal hejtman Martin Kuba.
 
„Aktivní, stabilní a odolná sousedská politika má pro hospodářskou lokalitu Horního Rakouska podstatný význam. Jsem přesvědčen o tom, že bude v duchu dobrých sousedských vztahů možné i nadále posilovat naše pevné základy spolupráce a za pomoci perspektivních a praxi blízkých témat tohoto pracovního programu posilovat ekonomicky a společensko-politicky společný příhraniční prostor,“ uzavřel zemský hejtman Thomas Stelzer.
 

11.06.2021 Bc. David Hocke