Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Nově schválené programy pomohou zasaženým podnikatelům s úhradou nákladů i k ochraně zaměstnanosti

Podnikatelům, kteří museli z důvodu ochranných opatření omezit nebo úplně přerušit svou činnost, svitla naděje v podobě nově schválené finanční podpory. Kromě stávajících programů Covid – Nájemné, Covid – Kultura či Antivirus, které Vláda prodlouží, nově stát podpoří i dopravce či profesionální sportovce a kluby. Provozovatelé ubytovacích zařízení pak mohou zpětně požádat o příspěvek z programu Covid – ubytování, a to do konce října.

„Jsme si vědomi, že druhá vlna epidemiologických opatření opět přináší podnikatelům mnohé komplikace, malým živnostníkům dokonce existenční problémy, a proto chceme upozornit na programy a finanční pomoc, kterou včera vláda schválila,“ zmiňuje Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory (Jhk) a dodává, že aktuální seznam všech podpor mohou podnikatelé najít i na webu www.jhk.cz/koronavirus.

Vláda například prodlouží dotační program Covid – Nájemné. Podnikatelé budou mít nárok na příspěvek k uhrazení nájmu provozoven, jejichž fungování bylo kvůli koronaviru omezeno či zakázáno,“ říká Luděk Keist a pokračuje: „Setrvá i program Antivirus A, nově pod názvem Antivirus Plus, který slouží k ochraně zaměstnanosti. Zaměstnavatelé, jejichž pracovníci se ocitli v karanténě či na překážce v práci, si pomocí on-line formuláře mohou zažádat o úhradu až 100 % mzdových nákladů, a to i zpětně od 1. října. Maximální měsíční hranice se navíc zvýší na 50 000 Kč,“ dodává Luděk Keist. 

V rámci Velkého liberačního balíčku mají podnikatelé vybraných, zasažených oborů nově automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu. „Podnikatelé pouze musí Finanční správě zaslat oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu. Oznámení postačí odeslat i e-mailem,“ informuje Luděk Keist.
Úplnou novinkou je dotační program Covid – bus, který bude kompenzovat propad tržeb podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě. Pod tu spadají například zájezdy a doprava dětí na tábory a školy v přírodě, které se rovněž kvůli uzavření škol nemohly v první polovině roku uskutečnit. Výše podpory bude záležet na ekologičnosti vozidla a počtu sedadel.

Vláda rozhodla i o prodloužení programu Covid – Kultura, sloužící podnikatelům, ale i uměleckým a odborným, technickým profesím v kultuře, která je opět jedním z nejvíce postižených segmentů ekonomiky. Podobně stát podpoří i profesionální sportovní kluby a pořadatele sportovních akcí v rámce nového dotačního programu Covid – Sport.

I nadále mohou zasažení podnikatelé mimo jiné využívat program Covid III jako záruku za provozní bankovní úvěry firem do 500 zaměstnanců, provozovatelé hotelů a ubytovacích zařízení mohou z programu Covid – ubytování do konce října zpětně zažádat o příspěvek ve výši 300 Kč/pokoj a noc vztahující se k jarním omezením v období od 14. 3. do 24. 5.
 

16.10.2020 Bc. David Hocke