Nemocnice Tábor a Jindřichův Hradec otevírají odběrová místa k vyšetření na koronavirovou infekci

Jindřichohradecká a táborská nemocnice zřizují s účinností od 19. března odběrová místa k vyšetření na koronavirovou infekci. O den dříve, tedy 18. března, zahájila činnost odběrová místnost v Nemocnici Strakonice, a.s. 

Nemocnice Tábor

 • Odběrové místo bude otevřeno ve všední dny od 8:00 do 16:00 hodin. Situováno je vlevo před vstupem pro pěší do Nemocnice Tábor, a.s. Příjezd osobním automobilem je ve stejném směru jako příjezd k hlavnímu vjezdu do nemocnice. Před závorami odbočí řidič doprava k přístřešku.
 • Pacienti budou vyšetřeni na doporučení epidemiologa, kterého bude sám pacient nebo příslušný praktický lékař kontaktovat na tel. č. 1212 nebo 112 nebo 736 514 386.
 • Odběr odborně a přesně provádí specializovaný personál stěrem z nosohltanu. Odebrané vzorky poté budou odeslány k laboratornímu zpracování do specializovaných laboratoří. O výsledcích bude pacient informován.
 • Placené a neindikované odběry se neprovádějí.
 • Odběrové místo je připraveno i na situace, kdy pacient přijede autem, a aniž by musel vystoupit, bude mu proveden odběr přímo přes stažené okénko. Dopravní situaci bude pomáhat řešit Městská policie Tábor.

Nemocnice Jindřichův Hradec

 • Mobilní odběrové centrum (stan) je umístěno ve spodní části areálu nemocnice. Je nutno dodržovat přesně vymezené trasy dle značení nemocnice (vjezd C z ulice U Nemocnice).
 • Odběry budou zpočátku probíhat od pondělí do pátku od 8:00 hod. do 12:00 hodin.
 • Odběry nejsou určeny pro samoplátce.
 • Pacienti s anamnézou pobytu v rizikové oblasti a klinickými známkami onemocnění dýchacích cest kontaktují jako doposud telefonicky svého praktického lékaře a ten poté konzultuje pracovníky KHS.
 • Pacientovi bude po schválení KHS sděleno mobilní tel. číslo: 728 230 031, na kterém zkontaktuje pracovníka odběrového centra a domluví si datum a čas odběru.
 • Odběr bude proveden pouze takovému pacientovi, kterému byl indikován Krajskou hygienickou službou (nejedná se o komerční odběry pro veřejnost)
 • K odběrovému centru (stanu) se dopravte osobním vozem. Prosíme, nevystupujte a vyčkejte příchodu pracovníka odběrového místa.
 • Před odběrem pracovník odběrového centra s pacientem vyplní epidemiologický dotazník.
 • Odběry budou transportovány ke zpracování do Nemocnice České Budějovice. Výsledky budou následně Nemocnicí České Budějovice předány Krajské hygienické službě, která kontaktuje pacienta.
 • Odběrové centrum (stan) je monitorováno příslušníky Armády České republiky
22.07.2020 Bc. David Hocke