Nemocnice Strakonice omezuje kvůli nárůstu akutních respiračních onemocnění návštěvy

S ohledem na narůstající počet akutních respiračních onemocnění stanovuje Nemocnice Strakonice, a.s., s platností od 13.12.2022 tato omezení pro návštěvy. 

  • Zákaz návštěv osobám s příznaky respiračního onemocnění. 
  • Na vstupu na oddělení proveďte dezinfekci rukou.
  • Po celou dobu pobytu na oddělení používejte ochranu dýchacích cest (minimálně ochrannou roušku, lépe respirátor FFP2 / FFP3).
  • Omezte délku návštěvy max. na 20 minut. Povolena je přítomnost max. 2 navštěvujících osob u lůžka.

Nastavená opatření mají minimalizovat riziko přenosu respirační nákazy na hospitalizované pacienty. Dodržováním těchto opatření se snažíme vyhnout plošnému zákazu návštěv.

Informační leták
 

12.12.2022 Bc. Hana Brožková