Nemocnice Strakonice kvůli COVID-19 žádá o dodržování epidemiologických pravidel. Režim návštěv upravují i další jihočeské nemocnice

Z důvodu zvyšujícího se počtu pozitivně testovaných osob na onemocnění COVID-19 žádá strakonická nemocnice všechny, kteří do nemocnice přicházející na vyšetření nebo návštěvu, o ohleduplnost a dodržování epidemiologických pravidel. 

  • při vstupu do budov nemocnice proveďte dezinfekci rukou
  • dodržujte objednací časy a snažte se tak omezit pobyt v čekárně na minimum 
  • pokud na sobě pociťujete příznaky respiračního onemocnění, použijte ochranu dýchacích cest (respirátor třídy FFP2)

Pravidla pro návštěvy u pacientů na lůžkových odděleních:

  • před vstupem na oddělení proveďte  dezinfekci rukou
  • při kontaktu s pacientem použijte ochranu dýchacích cest (respirátor třídy FFP2)
  • omezte délku návštěvy maximálně na 20 minut a nejvíce 2 osoby u lůžka
  • návštěva je zakázaná v případě, že máte příznaky respiračního onemocnění

Nemocnice Strakonice, a.s., žádá pacienty a návštěvy, aby se řídili pokyny zaměstnanců nemocnice. Zdravotnický personál jednotlivých oddělení a odborných ambulancí může režim návštěv a epidemiologických opatření upravit s ohledem na aktuální chod pracoviště. 

Opatření platí od 22. 7. 2022. Podle dalšího vývoje epidemické situace se mohou přijatá opatření měnit. Případné změny naleznete na webových stránkách a facebookovém profilu Nemocnice Strakonice, a.s. 

Režim návštěv upravují i další jihočeské nemocnice. Například ta českobudějovická žádá všechny příchozí o hygienickou dezinfekci rukou jak při příchodu, tak při odchodu z nemocnice. V případě, že má návštěvník příznaky respiračního onemocnění nebo by mohl být v kontaktu s osobou s onemocněním covid-19 v posledním týdnu, měl by ve vnitřních prostorách nemocnice použít ústenku nebo respirátor.

22.07.2022 Bc. David Hocke