Nemocnice Prachatice uvedla do provozu nové CT

V minulých dnech byl v Nemocnici Prachatice, a.s. nainstalován a uveden do plného provozu nový CT přístroj v hodnotě 15,6 mil. Kč. Jedná se již o třetí CT (počítačová tomografie) v řadě. Přístroj byl pořízen i díky finanční podpoře Jihočeského kraje. 

Dosavadní stroj sloužil od roku 2009 nepřetržitě až do letošní plánované výměny. "Nový přístroj Canon Prime SP je multidetektorový přístroj s fyzickými 80 řadami detektorů v ose Z, který při jedné otáčce vytváří najednou 160 CT snímků,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a.s. Michal Čarvaš. 

„Nejdůležitějším přínosem nového stroje pro pacienty je podstatně nižší radiační zátěž a zároveň vyšší kvalita CT obrazů, a to díky využití umělé inteligence (DEEP LEARNING RECONSTRUCTION) a iterativní rekonstrukce dat nejvyšší kategorie," upřesnil primář Radiodiagnostického oddělení MUDr. Roman Čerkl.  

Další modul přístroje podporuje tvorbu detailních obrazů cévních struktur s přímou podporou digitální subtrakce.  Všechna data následně zpracovávají diagnostické stanice se speciální softwarovou výbavou pro vyšetření plic, cévního systému, virtuální endoskopie 
a trojrozměrné rekonstrukce.  


 

04.05.2021 Bc. David Hocke