Nemocnice České Budějovice vyhlašuje omezení návštěv

V Jihočeském kraji dochází k významnému nárůstu akutních respiračních onemocnění, včetně chřipky. V minulých týdnech byly nejvíce postiženy věkové skupiny 0-25 let, vyšší ročníky zatím nevykazují výraznou nemocnost, ale její nárůst především u neočkovaných osob středního a vyššího věku je možné předpokládat v nejbližších dnech a týdnech. V ČR byla již hlášena úmrtí na chřipku. 

Nemocnice České Budějovice pro vyšší bezpečí pacientů i zaměstnanců dosáhla díky informační kampani 41% proočkovanost svých zdravotníků proti chřipce, což je dvojnásobek proti minulým letům. Pro zamezení přenosu mezi pacienty, návštěvníky a personálem je v nemocnici používán systém izolačních režimů. 

Součástí snižování rizika šíření chřipky v nemocnici je také omezení režimu návštěv. 

Na návštěvy od 28. ledna 2020 nemohou chodit děti do 15 let a omezuje se počet návštěvníků a doba návštěvy u lůžka (maximálně 2 osoby na 15 minut). Přístup na návštěvu není umožněn těm, kteří mají příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota, bolest v krku nebo bolesti svalů). 

Všechny návštěvníky také žádáme, aby při příchodu na oddělení nemocnice a při odchodu z návštěvy použili dezinfekční gel nebo si umyli ruce teplou vodou a mýdlem. Doporučení se týká také potřeby zakrýt si při kašli nos a ústa a používání ústenek během návštěvy.
Současně se několikrát denně objevují zprávy o rychle se šířící epidemii nového koronaviru v čínském městě Wuhan a okolí, s jednotlivými případy prokázanými v dalších zemích. Tyto zprávy jsou provázeny velkou publicitou a také velkou úzkostí. Informace se mění každým dnem, v současné době jsou dostupné jen omezené podklady pro přesnější posouzení rizika pro jižní Čechy. Nemocnice se však připravuje na různé možné scénáře a postupuje podle doporučení MZ ČR, WHO a ECDC. 
 

27.01.2020 Bc. David Hocke