Největší jihočeský veletrh středního a odborného vzdělání začíná ve čtvrtek 4. listopadu

Tři dny výstavy, čtyři plné pavilony, expozice desítek škol a regionálních zaměstnavatelů, doprovodný pódiový program a poradenství při volbě studia – to je tradiční výstava VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO, na které budoucí středoškoláci získají ucelený přehled o možnostech studijních a učebních oborů pro školní rok 2022/2023. Vstup je zdarma. Letos výstava láká i budoucí maturanty – poprvé se na výstavě prezentuje Jihočeská univerzita a všechny její fakulty. Výstava je určena zejména žákům základních škol (od 7. do 9. třídy), učitelům, rodičům, široké veřejnosti, i výchovným poradcům, nabídky jednotlivých škol a firem souvisí s aktuálními potřebami trhu práce.

„Vzdělání a řemeslo je unikátní výstava, na které najdou návštěvníci na jednom místě školy a zaměstnavatele nejen z celého regionu, ale i z jiných částí republiky. Již podruhé výstava proběhne i v sobotu, aby rodiče měli dostatek času výstavu navštívit. Jsou to právě oni, kteří můžou svému dítěti pomoci s výběrem školy a správně jej nasměrovat pro jeho budoucího povolání. S volbou školy a povolání pomůže i informační a poradenské středisko Úřadu práce ČR, “ říká Martin Karban, předseda představenstva Výstaviště České Budějovice.

Výstava VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO bude probíhat v pavilonech T1, T2, E5, v novém Národním pavilonu Z, a na přilehlých venkovních plochách. V Národním pavilonu Z budou zastoupeny školy a firmy zemědělských a přírodovědných oborů, při pódiových prezentacích v Národním pavilonu Z se představí sami studenti z vystavujících škol.

Tradiční součástí veletrhu jsou celostátní soutěže, v jejichž závěru jsou slavnostně vyhlášeny vítězné týmy nebo jednotlivci. V letošním roce je to například celostátní soutěž v oboru gastronomie (kuchařská soutěž), celostátní rétorická soutěž, nebo celostátní elektrosoutěže v pavilonu E5. Veletrh fiktivních firem, který je již tradiční součástí výstavy, bude probíhat první dva dny výstavy v pavilonu T2. „Fiktivní firma“ významně napomáhá rozvoji podnikatelských dovedností žáků, kteří si vyzkouší simulaci reálného podnikatelského prostředí v podmínkách tržního hospodářství.

Výstava VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO bude zahájena 4. listopadu na pódiu v Národním pavilonu Z. Koná se každoročně s výjimkou roku 2020, kdy byla kvůli opatřením a nařízením Ministerstva zdravotnictví zrušena. Poslední ročník přilákal okolo 17 000 návštěvníků, sobotní program se setkal s mimořádným zájmem rodičů.

Záštitu nad 26. ročníkem výstavy Vzdělání a řemeslo převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí, hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba a primátor statutárního města České Budějovice Jiří Svoboda.

Více na https://www.vcb.cz/.

01.11.2021 Bc. David Hocke