Náměstkyně Kozlová předala ceny „Spokojený zákazník Jihočeského kraje“

V pondělí 7. listopadu 2022 byly na Krajském úřadě Jihočeského kraje slavnostně vyhlášeny výsledky 21. ročníku ceny „Spokojený zákazník Jihočeského kraje“. Národní cenu zde v 8 kategoriích (Výroba a prodej potravin a nápojů, Výroba a prodej obuvi, oděvů a textilií, Zakázková výroba, odborný prodej a opravy výrobků, Stavební činnost, architektura a související služby, Stravování, pohostinství, ubytovací služby a cestovní ruch, Sportovní činnost, hobby a volný čas, Vzdělávání, sociální péče a zdravotnické služby a Odborné služby) získalo celkem 16 podnikatelů, jejichž jmenovitý přehled je uveden v příloze této tiskové zprávy. Velká většina z nich se přitom řadí do kategorie drobných živnostníků nebo malých a rodinných firem a 75 % z nich zaměstnává méně než 10 lidí.

Udělení cen proběhlo pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby a s podporou Jihočeského kraje. Ceny firmám předávala náměstkyně hejtmana doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

„Zákazníkům může toto ocenění zaručit, že budou s nákupem anebo službou spokojeni. Pro jeho držitele je pak známkou toho, že dělají svůj byznys dobře a poctivě. Doufám, že dnešní akce a předané certifikáty o získané ceně v této těžké době povzbudí nejen ty oceněné, ale i ostatní podnikatele v Jihočeském kraji,“ řekl hejtman Martin Kuba.

„Jsme velmi rádi, že můžeme v tomto nelehkém období veřejnost upozornit na podnikatele v Jihočeském kraji, kteří vysoké očekávání spotřebitelů naplňují a že nás Jihočeský kraj i letos v tomto úsilí podpořil. A věřím také, že si k dnes oceněným firmám najdou cestu další spokojení zákazníci i z celé ČR,“ uvedl za SČS během slavnostního vyhlášení koordinátor celé akce Viktor Vodička.

Cenu Spokojeného zákazníka uděluje SČS na základě skutečnosti, že subjekt, který toto ocenění získal, poskytuje své produkty a služby v souladu s vysokým očekáváním spotřebitele. A to nejen s přihlédnutím k jejich bezpečnosti a kvalitě, ale i s přihlédnutím k inovacím a neustále se zvyšujícím nárokům samotných spotřebitelů.

Do hodnocení a konečného výběru oceněných podnikatelů jsou přitom zapojeni nejen spotřebitelé, ale i zástupci místních a podnikatelských samospráv, profesních komor, dozorových orgánů, živnostenských úřadů i dalších nevládních organizací. Návrhy na přiznání ceny jsou přitom vždy podrobeny přezkoumání v hodnotící komisi, která byla v Jihočeském kraji ustavena již v roce 2001 a jejíž předsedkyní je náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová.

Od prvního vyhlášení ceny Spokojeného zákazníka bylo takto do dnešního dne jen v Jihočeském kraji uděleno již celkem 376 ocenění.

Bližší informace o udělování a metodice ceny, stejně jako o krajích a kategoriích, v nichž je vyhlašována, jsou k dispozici na stránkách Sdružení českých spotřebitelů anebo na rozcestníku www.konzument-ocenuje.cz.
 

Seznam oceněných

 

07.11.2022 Bc. David Hocke