Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Náměstek Knot a radní Krák se zúčastnili 10. zasedání Regionální stálé konference Jihočeského kraje

Výroční zpráva Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje (RSK JK) za rok 2018 a Zpráva o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Jihočeského kraje za rok 2018, aktuální informace ke kotlíkovým dotacím, výsledky práce Centra pro regionální rozvoj České republiky za rok 2018 a aktuální informace o programu IROP v roce 2019, informace z Pracovní skupiny pro venkov či informace z ministerstva pro místní rozvoj. To byla hlavní témata jednání RSK JK, které se uskutečnilo v úterý 5. března v sále zastupitelstva v budově krajského úřadu. Z vedení kraje se akce zúčastnili první náměstek hejtmanky Josef Knot a radní Antonín Krák.

Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje byla v Jihočeském kraji ustavena 12. prosince 2014 jako platforma určená ke koordinaci čerpání finančních prostředků z evropských fondů i národních zdrojů z regionální úrovně. Dále k dialogu o územních potřebách a prioritách jak v oblasti čerpání ESIF, tak mimo evropské fondy. RSK JK zasedá zpravidla dvakrát ročně (na jaře a na podzim) a v případě potřeby je iniciováno předsedou RSK JK korespondenční hlasování.

06.03.2019 Bc. David Hocke